August 28th, 2015

LOFT-EUR-GT11_IMPRESSION FRANCE 7 DAYSเที่ยวชมบริเวณรอบๆ ของเกาะสถานที่ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างเริ่มตั้งแต่ค.ศ.708

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) ซึ่งออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป สถาปนิกชาวจีน -อเมริกันชื่อดัง พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปีค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมที่เคยเป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก

Continue reading “ทัวร์ฝรั่งเศส 7 วัน พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์มิเชล ปราสาทเชอนองโซว์ ขึ้นหอไอเฟล ช็อปปิ้ง” »

แพคเกจทัวร์: ข้อมูลท่องเที่ยว, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรป | Comments Off on ทัวร์ฝรั่งเศส 7 วัน พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์มิเชล ปราสาทเชอนองโซว์ ขึ้นหอไอเฟล ช็อปปิ้ง
August 28th, 2015

LOFT-EUR-GT10_ITALY SWITZERLAND FRANCE 10 DAYSสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นด้วย

ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนำท่านขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower)

เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ชานเมืองปารีส เป็นเมืองที่โด่งดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซาย เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย

Continue reading “ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นทิตลิส หอไอเฟล ช็อปปิ้งปารีส” »

แพคเกจทัวร์: ข้อมูลท่องเที่ยว, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ฟลอเร้นซ์, ทัวร์มิลาน, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์สวิส, ทัวร์อิตาลี, ทัวร์เวนิส | Comments Off on ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นทิตลิส หอไอเฟล ช็อปปิ้งปารีส
August 28th, 2015

LOFT-EUR-GT09_ITALY SWITZERLAND FRANCE 10 DAYSกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ (Lazio) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคด้วย ถ่ายรูปคู่กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสนามประลองยุทธของชาวโรมัน สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.79 และเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน, ชม ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

เมืองปิซ่า (Pisa) บ้านเกิดของ กาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก ซึ่งเป็นคนแรกที่ใช้กล้อง โทรทัศน์ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า ถ่ายรูปคู่กับ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ.1174 ที่ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และอีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือ เขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกัน

Continue reading “ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน โคลอสเซียม นครรัฐวาติกัน หอเอนปิซ่า ขึ้นจุงฟราว ปารีส” »

แพคเกจทัวร์: ข้อมูลท่องเที่ยว, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ฟลอเร้นซ์, ทัวร์มิลาน, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์สวิส, ทัวร์อิตาลี, ทัวร์เวนิส | Comments Off on ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน โคลอสเซียม นครรัฐวาติกัน หอเอนปิซ่า ขึ้นจุงฟราว ปารีส
August 28th, 2015

LOFT-EUR-GT08_ITALY GRAND TOUR 9 DAYS เกาะเวนิส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน ขึ้นฝั่งที่ ซานมาร์โค (San Marco) ศูนย์กลางของเกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต และมีความรุ่งเรืองเมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกล สะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต แล้วไปชมความสวยงามของ จตุรัสซานมาร์โค (Basilica di San Marco) ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทำให้เกาะเวนิสดูงามสง่ายิ่งนัก

เที่ยวชม จตุรัสกัมโปเดย์มีราโกลี (Campo dei Miracoli) ซึ่งแปลว่า “จตุรัสอัศจรรย์” ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในชื่อ “จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า” คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo di Pisa), หอเอน (Torre), หอศีลจุ่ม (Baptistery)

ลงเรือเล็กเข้าชมภายใน ถ้ำบลูกร๊อตโต้ (Blue Grotto) ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ำน้ำลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ำทะเลสีคราม ทำให้ภายในบริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงิน

Continue reading “ทัวร์อิตาลี 9 วัน มิลาน ฟลอเรนซ์ หอเอนปิซ่า ถ้ำบลูกร๊อตโต้ เวนิส โคลอสเซี่ยม โรม” »

แพคเกจทัวร์: ข้อมูลท่องเที่ยว, ทัวร์ฟลอเร้นซ์, ทัวร์มิลาน, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์อิตาลี, ทัวร์เวนิส | Comments Off on ทัวร์อิตาลี 9 วัน มิลาน ฟลอเรนซ์ หอเอนปิซ่า ถ้ำบลูกร๊อตโต้ เวนิส โคลอสเซี่ยม โรม
August 28th, 2015

สัมผัสประสบการณ์ที่ท่านจะไม่มีวันลืม!!
ท่านจะสนุกกับสุนัขลากเลื่อน 2 ชั่วโมง
ขี่สโนว์โมบิล 4 ชั่วโมง
ชิมสเต็กเนื้อกวาง
ชมแสงเหนือ
ชมโบสถ์แกะสลักจากน้ำแข็งทั้งหลัง
นั่งรถสโนว์แท๊งค์ ตะลุยหิมะ

ราคาสำหรับ2 ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์

Continue reading “Lovely Adventure Program A ประเทศฟินแลนด์ By Finnair 5 วัน 3 คืน” »

แพคเกจทัวร์: Uncategorized, ทัวร์ฟินแลนด์ | Comments Off on Lovely Adventure Program A ประเทศฟินแลนด์ By Finnair 5 วัน 3 คืน
August 28th, 2015

พิเศษ บริการอาหารค่ำ ด้วยเมนูชื่อดัง

“ เป็ดย่าง FOUR SEASONS ”และ

“ BURGER & LOBSTER ย่านดังของลอนดอน ”

LOFT-EUR-GT07_ENGLAND WALES SCOTLAND 9 DAYSเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมืองคือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของ บ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)

เที่ยวชมเมืองเอดินเบิร์ก ขึ้นสู่ ยอดเขาแคลตัน (Calton Hill) ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจากได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียนที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้เอดินเบิร์กได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”

Continue reading “เที่ยวอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน กินเบอร์เกอร์ ล็อปสเตอร์” »

แพคเกจทัวร์: ข้อมูลท่องเที่ยว, ทัวร์สก็อตแลนด์, ทัวร์อังกฤษ, ทัวร์เวลส์ | Comments Off on เที่ยวอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน กินเบอร์เกอร์ ล็อปสเตอร์
August 28th, 2015

LOFT-EUR-GT06_SWITZERLAND GRAND TOUR เที่ยวชมเมืองดาโวส เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาแสนงดงามและยังเป็นเมืองที่นิยมในการเล่นสกี เพราะมีลานสกีที่มีบรรยากาศที่งดงาม

เดินทางโดยใช้เส้นทางสายโบราณ “เซนต์ก็อทธาร์ท (St. Gotthard)” ที่เป็นเจ้าของอุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป ลึก 17 กิโลเมตร รถจะไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ท่านสามารถพบเห็นธารน้ำแข็ง (Glacier) บนยอดเขาสูง จนกระทั่งเข้าสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองแห่งขุนเขาและธรรมชาติที่งดงาม และยังเป็นเมืองแห่งสถานีรถไฟสายโรแมนติก อย่าง Glacier Express

เดินทางสู่ เมืองกรุนด์ กรินเดอวาลด์ (Grinderwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ้นรถไฟ (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์นเน่น (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว (Jungfraujoch) ปีค.ศ.2001 องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ระหว่างเส้นทางผ่านแนวป่าสนที่สวยสดงดงดงาม แวะชม กลาเซียร์ (Glacier) หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปบริเวณ ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค มีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างของรถไฟสายนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดเขา เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถ้ำน้ำแข็งแกะสลัก ที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตรและหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย

Continue reading “ทัวร์สวิส 8 วัน จุงฟราว เซอร์แมท แมทเทอร์ฮอร์น” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์สวิส | Comments Off on ทัวร์สวิส 8 วัน จุงฟราว เซอร์แมท แมทเทอร์ฮอร์น
August 27th, 2015

LOFT-EUR-GT05_ROMANCE RIVERA ริเวียร่า..ปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน
ดินแดนที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศหรูหรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา
ภูเขาอยู่ไม่เคยห่างจากท้องทะเล
ชมหมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ยืนอยู่เคียงข้างคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหรา
ชมหมู่บ้าน CINQUE TERRE เมืองมรดกโลก พักเมืองตากอากาศปอร์โตฟิโน่ 2 คืน
วิหารแห่งโมนาโค (Monaco Cathedral) สถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิงเกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน
มหานครปารีส (Paris) นครที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ชม มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) โดดเด่นด้วยงานประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (Stained Glass) ผ่านชม จตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ซึ่งออกแบบโดย เลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน

Continue reading “ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน โรแมนติก โมนาโค เมืองมรดกโลก ชิงเกว่ แตร์เร ปอร์โตฟิโน่ โรงงานน้ำหอม อาวีญง ทัวร์ปารีส” »

แพคเกจทัวร์: ข้อมูลท่องเที่ยว, ทัวร์ฝรั่งเศส, ทัวร์ยุโรป | Comments Off on ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน โรแมนติก โมนาโค เมืองมรดกโลก ชิงเกว่ แตร์เร ปอร์โตฟิโน่ โรงงานน้ำหอม อาวีญง ทัวร์ปารีส
August 27th, 2015

LOFT-EUR-GT04_GERMAN GRAND TOUR 10 DAYS เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ (Sanssouci Plaace) ที่ประทับของจักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราชและยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์ เที่ยวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตกและออก เข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ (East Side Gallery) ที่ทิ้งร่องรอยของ กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) ฉากต่างๆ ที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.1961 วันเริ่มการสร้างกำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก
หมู่บ้านชวานสเกา (Hohenschwangau Village)อันเป็นที่ตั้งของปราสาทแห่งเทพนิยาย “นอยชวานสไตน์” เพื่อนำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นำไปเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง

Continue reading “เที่ยวเยอรมัน 10 วัน พระราชวังซองซูซีส์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ แฟรงค์เฟิร์ต เบอร์ลิน” »

สถานที่ท่องเที่ยว: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
แพคเกจทัวร์: Uncategorized, ข้อมูลท่องเที่ยว, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์เยอรมัน | Comments Off on เที่ยวเยอรมัน 10 วัน พระราชวังซองซูซีส์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ แฟรงค์เฟิร์ต เบอร์ลิน
August 27th, 2015

LOFT-EUR-GT03_EASTERN EUROPE GRAND TOUR

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี
คาร์โลวีวารี บ่อน้ำพุร้อนแห่งโบฮีเมีย
ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท
บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท
เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค
ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก
มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเรีย
เข้าชมสนามฟุตบอลทีมยักษ์ใหญ่ สนามอลิอันซ์ อารีน่า

Continue reading “ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี ชมสนามฟุตบอล เชสกี้ครุมลอฟ คาร์โลวีวารี เมืองน้ำแร่” »

แพคเกจทัวร์: ข้อมูลท่องเที่ยว, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ออสเตรีย, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์เชค, ทัวร์เช็ค, ทัวร์เยอรมัน | Comments Off on ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี ชมสนามฟุตบอล เชสกี้ครุมลอฟ คาร์โลวีวารี เมืองน้ำแร่
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • จองตั๋วเครื่องบิน

  จองตั๋วเครื่องบิน การบินไทย Thai Airways International (TG) จองโรงแรม
  จองตั๋วเครื่องบิน Qantas จองโรงแรม
  จองตั๋วเครื่องบิน Japan Airline JAL จองโรงแรม
  รับจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน
  รับบัตรเครดิต, บัตรวีซ่า Visa Card,บัตรมาสเตอร์ Master Card, บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส, American Express, บัตรไดเนอร์สคลับ, Diners Club Card
  รับบัตรเครดิต บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
 • ข้อมูลการเดินทาง แหล่งช็อปปิ้ง ของฝาก ของที่ระลึก 2015

 • บริษัททัวร์ชั้นนำ

  วีคเอนด์ ทัวร์ (Weekend Tour), เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล (World Surprise Travel), สยามออเชิร์ดกรุ๊ป (Siam Orchard Group), หนุ่มสาวทัวร์ (Noomsao Tour), เอส.บี.เอ. เจแปน (SBA Japan), ซันสไมล์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทราเวล (Sun Smile Holiday and Travel), ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ (Diamond Shine Holiday), ไนซ์สปอท ฮอลิเดย์ (Nice Spot Holiday), ไรนิช ทราเวล (Rhinish Travel), ทัวร์เชลล์ชวนชิม, ทัวร์ครอบจักรวาล, บุญทรัพย์ทัวร์ (Boonsap Tour), พราวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ (Proud Holiday and Tour), เอ-ไทม์ แทรเวลเลอร์ (A-Time Traveller), ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส (Quality Express), กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (Gusto World Tour), มาร์โค เวิลด์ ทัวร์ (Marco World Tour), รุ้งทองทัวร์ (Roong Tong Tour), เอ็มดีทัวร์ แอนด์ เทรเวิล (MD Tour and Travel), ล็อฟท์ทราเวล (Loft Travel), เถกิงทัวร์ (Takerng Tour), สนุก (Sanook.com), กระปุก (Kapook.com), เอ็มไทย (MThai.com), ที่นี่ (Teenee.com), เอ็กซ์ทีน (Exteen.com), พันทิพย์ (Pantip.com), เอช ไฟลท์ (HFlight.net), หมูหิน (Moohin.com), วาเคชั่นโซน (Vacation Zone.co.th), บล็อกแก๊ง (Bloggang.com), ผู้จัดการ (Manager.co.th), รุ่งทรัพย์ การท่องเที่ยว (Roongsarp Travel Service), รุ่งเรืองทัวร์ (Roongruang Tours), เฮงเชียงทัวร์ (Heng Chiang Tours), รุ่งนิรันดร์ทัวร์ (RR Rungnirand Tour), สวัสดีฮอลิเดย์ (Sawasdee Holidays), ยูนิตี้ 2000 (Unity 2000), สตาร์บริดจ์ทัวร์ (Star Bridge Tour), กังวาลทัวร์ (Kangwal Holiday), เอส.บี.เอ.ทราเวล (S.B.A. Travel), เอส.เอ็ม.โวยาจ (S.M. Voyage), เอี่ยมทัวร์ (Eiam Tour), อีทราเวลเวย์ (eTravelWay), โบอิ้ง ฮอลิเดย์ (Boing Holiday), เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล, มาริไทม์ แทรเวล เซอร์วิส (Maritime Travel Service), โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ (Ocean Smile Tour), ไดมอนด์ไชน์ ฮอลิเดย์ (Diamond Shine Holiday), แฮปปี้ ฮอลิเดย์ (Happy Holiday), ไทยสกาย แทรเวิล (Thaisky Travel), ฟาร์อีสท์ ทัวร์ (Far East Tour), ออสก้า โนว่า ทัวร์ (Oscar Nova Tour), สิตริน ทัวร์ (Citrin Tour), บีไลน์ ทัวร์ (Beeline Tour), โชคอนันต์ ทัวร์ (Chok Anan Tour), อเวนิว ทัวร์ (Avenue Tour), ซิกซ์สตาร์ ทราเวล (Six Stars Travel), วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ (Wonderful Worldwide), มิคโก แทรเวล (Micko Travel), เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (World Explorer), โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (Global Union Express), สแตนดาร์ดทัวร์ (Standard Tour), วี อาร์ เอเจนซี่ (VR Agency), บ้านทัวร์ (Baan Tour), แอปเปิ้ล เจแปน (Apple Japan), วันเดอร์ฟูลแพคเกจ (Wonderful Package), ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล (Linethai Transport and Travel), ซี ทัวร์ (Sea Tour), ไทยสิริทัวร์ (Thaisiri Tour), วีไอพี เจแปน ทราเวล (VIP Japan Travel), บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ (Bigworld Tour), พีเคจี เจอร์นีย์ไลน์ (PKG Journeyline), ดิสคัฟเวอรี่ โคเรีย (Discovery Korea), เซ็นจูรี่ แทรเวิล เอเจนซี่ (Century Travel Agency), ซันมูน ทัวร์ แอนด์ ทราเวล (Sunmoon Tour and Travel), ชาร์มทัวร์ แอนด์ เทรด (Charm Tour and Trade), อิมเมจฮอลิเดย์ (Image Holiday), เอเชีย ฮอลิเดย์ (Asia Holiday), บ้านมัคคุเทศก์ (BMT Tour.com), เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง (J-Plan Holiday), ลีลาวดีฮอลิเดย์ (Leelawadee Holiday), ทราเวล วอลเปเปอร์ (Travel Wallpaper), เรียลโคเรีย (Real Korea), โยโกโซะ เจแปน (Yokoso Japan), รายการ Say Hi!, รายการทูไนท์โชว์ (Tonight Show), ทไวไลท์โชว์ (Twilight Show), ตีสิบ (At Ten), ยูโรเปี้ยน ฮอลิเดย์ (European Holiday), ดี-สตาร์ทัวร์ (D-Star Tour), เวิลด์ ไวด์ วาเคชั่น (World Wide Vacation), ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ (ThaiTravelCenter.com), วี. อาร์. เอเยนซี (eTravelWay.com), ไทยฟลาย (ThaiFly), เอเซียฮอลิเดย์ (Asia Holiday), ดีทแฮล์ม ทราเวล (Diethelm Travel)
 • รับสมัครตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ

  บริษัททัวร์ กระบี่ บริษัททัวร์ กรุงเทพมหานคร บริษัททัวร์ กาญจนบุรี บริษัททัวร์ ขอนแก่น บริษัททัวร์ ฉะเชิงเทรา บริษัททัวร์ ชลบุรี บริษัททัวร์ ชุมพร บริษัททัวร์ เชียงราย บริษัททัวร์ เชียงใหม่ บริษัททัวร์ ตรัง บริษัททัวร์ นครปฐม บริษัททัวร์ นครราชสีมา บริษัททัวร์ นครสวรรค์ บริษัททัวร์ นนทบุรี บริษัททัวร์ นราธิวาส บริษัททัวร์ บุรีรัมย์ บริษัททัวร์ ปทุมธานี บริษัททัวร์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัททัวร์ ปัตตานี บริษัททัวร์ พิษณุโลก บริษัททัวร์ เพชรบูรณ์ บริษัททัวร์ แพร่ บริษัททัวร์ ภูเก็ต บริษัททัวร์ มุกดาหาร บริษัททัวร์ แม่ฮ่องสอน บริษัททัวร์ ร้อยเอ็ด บริษัททัวร์ ราชบุรี บริษัททัวร์ ลำพูน บริษัททัวร์ สกลนคร บริษัททัวร์ สงขลา,หาดใหญ่ บริษัททัวร์ สตูล บริษัททัวร์ สมุทรปราการ บริษัททัวร์ สุโขทัย บริษัททัวร์ สุรินทร์ บริษัททัวร์ อ่างทอง บริษัททัวร์ อุดรธานี บริษัททัวร์ อุตรดิตถ์ บริษัททัวร์ อุทัยธานี
 • ทัวร์ยุโรป บริษัทไหนดี ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัทไหนดี

  ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป กับ Loft Travel ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น กับ Loft Travel
 • ความเห็นล่าสุด

 •