December 29th, 2015

YouTube Preview Image

LOFT-JP2-5714_HOKKAIDO SNOW MOBILE

6 DAYS 4 NIGHT

โดยสายการบินไทย [บินตรง]

 • สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนชชื่อดังโดราเอม่อนและผ่องเพื่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ สโนว์โมบิล กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • ชมหมู๋บ้านชนเผ่าดังเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด ณ หมู่บ้านชาวไอนุ พร้อมชมจิโกกุดานิ ณ เมืองโนโบริเบตสึ
 • เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ, JR TOWER
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen]

กำหนดการเดินทาง : 04 – 09 , 08 – 13 , 11 – 16 มีนาคม 2559 ราคา 53,900.-

 1. กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
 2. สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-เมืองโซอุนเคียว
 3. น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ-เมนูปู 3 ชนิด
 4. หมู่บ้านชาวไอนุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ
 5. เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร-ช้อปปิ้ง JR
 6. สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด 2016 โดราเอม่อนสกายพาร์ค สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ขับสโนว์โมบิล เมืองโนโบริเบตสึ ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด 2016 โดราเอม่อนสกายพาร์ค สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ขับสโนว์โมบิล เมืองโนโบริเบตสึ ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito
December 24th, 2015

YouTube Preview Image

LOFT-JP2-5660_HOKKAIDO SNOW MOBILE 6 DAYS 4 NIGHT

โดยสายการบินไทย [บินตรง]

 • สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนชชื่อดังโดราเอม่อนและผ่องเพื่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ สโนว์โมบิล กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • ชมหมู๋บ้านชนเผ่าดังเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด ณ หมู่บ้านชาวไอนุ พร้อมชมจิโกกุดานิ ณ เมืองโนโบริเบตสึ
 • เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ, JR TOWER
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen]

กำหนดการเดินทาง : 12 – 17 , 16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 กุมภาพันธ์ ราคา 52,900.-

23 – 28 กุมภาพันธ์, 26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2559

 • กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
 • สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-เมืองโซอุนเคียว
 • น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ-เมนูปู 3 ชนิด
 • หมู่บ้านชาวไอนุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ
 • เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร-ช้อปปิ้ง JR
 • สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด 2016 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า แช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ขับ สโนว์โมบิล ชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด 2016 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า แช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ขับ สโนว์โมบิล ชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito
December 24th, 2015

YouTube Preview Image

LOFT-JP2-5655_HOKKAIDO SNOW FESTIVAL & OTARU LIGTH PATH  6 DAYS 4 NIGHT

โดยสายการบินไทย

 • เที่ยวชมงานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVAL ณ โอโดริปาร์ค
 • สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • ถ่ายภาพความประทับใจและชมความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล ณ ฟาร์มหมี
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ SNOW MOBILE [สโนว์โมบิล] กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • เที่ยวชมงานเทศกาลเทียน OTARU SNOW LIGHT PATH FESTIVAL ที่สุดแห่งความโรแมนติค
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ
 • สัมผัสการอาบน้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ๆ [ออนเซ็น]

กำหนดการเดินทาง : 03 – 08, 06 – 11, 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 65,900.-

 1. กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
 2. สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-น้ำตกกิงกะ ริวเซ-เมืองโซอุนเคียว
 3. เมืองบิเอ-ลานสกี SNOW MOBILE-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-เทศกาล OTARU SNOW LIGHT PATH FESTIVAL-ช้อปปิ้งอิออน
 4. ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-ชมฟาร์มหมี-หมู่บ้านชาวไอนุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-อาบน้ำแร่
 5. โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL
 6. สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ชมงานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVAL ณ โอโดริปาร์ค โดราเอม่อนสกายพาร์ค ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ชมงานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVAL ณ โอโดริปาร์ค โดราเอม่อนสกายพาร์ค ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง
December 23rd, 2015

YouTube Preview Image

LOFT-JP2-5609_HOKKAIDO SNOW MOBILE

6 DAYS 4 NIGHT

โดยสายการบินไทย [บินตรง]

 • สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนชชื่อดังโดราเอม่อนและผ่องเพื่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ สโนว์โมบิล กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • ชมหมู๋บ้านชนเผ่าดังเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด ณ หมู่บ้านชาวไอนุ พร้อมชมจิโกกุดานิ ณ เมืองโนโบริเบตสึ
 • เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ JR TOWER
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen]

กำหนดการเดินทาง : 05 – 10 มกราคม 2559 ราคา 54900.-

08 – 13 12 – 17 15 – 20 19 – 24 22 – 27 มกราคม 52900.- 27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2559

 1. กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
 2. สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-เมืองโซอุนเคียว
 3. น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ-เมนูปู 3 ชนิด
 4. หมู่บ้านชาวไอนุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ
 5. เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร-ช้อปปิ้ง JR
 6. สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito โดราเอม่อนสกายพาร์ค สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าขับสโนว์โมบิล” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito โดราเอม่อนสกายพาร์ค สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าขับสโนว์โมบิล
November 11th, 2015
YouTube Preview Image

LOFT-JP4_H4 SHIAWASE HOKKAIDO (WINTER) 5 DAYS 3 NIGHT

กำหนดการเดินทาง 8 – 12 // 14 – 18 // 21 – 25 JAN // 28 JAN – 1 FEB 2016 // 13 – 17 // 21– 25 // FEB // 28 FEB – 3 MAR 2016

“สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่นเพราะเป็น สวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี เป็นสถานที่ ที่รวบรวมสัตว์นานาพันธุ์กว่า 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์ เมืองหนาว เช่น แมวน้ำลายจุด, หมีขาวขั้วโลก พิเศษ ชมนกเพนกวิน 4 สายพันธุ์อย่างใกล้ชิด (เฉพาะในช่วงฤดูหนาว) จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่างๆ ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์

“โซอุนเคียว” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาไดเซทสึในเมืองคะมิคะวะ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ชาวญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จึงนิยมแวะมาแช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็นกันที่หมู่บ้านแห่งนี้ ปีละกว่า 3 ล้านคน นำท่านชม “เทศกาล โซอุนเกียว เฮียวบะกุ” ท่านจะได้พบกับประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ รูปทรงต่างๆ ที่ประดับอยู่ทั่วงาน ทั้งตุ๊กตาหิมะ อุโมงค์ ศาลเจ้า และอื่นๆ ช่วงกลางวันจะสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกาย ยามกลางคืนก็จะสวยงามด้วยแสงไฟจากสปอร์ตไลท์หลากสีสัน ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติมาชมงานนับแสนคนเลยทีเดียว

นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่นี่มีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด 2016 (WINTER) 5 วัน 3 คืน โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ ฟุราโน่ สกี รีสอร์ท สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด 2016 (WINTER) 5 วัน 3 คืน โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ ฟุราโน่ สกี รีสอร์ท สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
November 11th, 2015
YouTube Preview Image

LOFT-JP4_H3 SHIAWASE HOKKAIDO (WINTER) 6 DAYS 4 NIGHT

กำหนดการเดินทาง 8 – 13 // 13 – 18 // 20 – 25 JAN // 27 JAN – 1 FEB 2016 // 13 – 18 FEB // 24 – 29 // 25 FEB – 1 MAR 2016

“น้ำตกริวเซย์” ขนาดความสูง 90 เมตร เป็น น้ำตกที่มีความงามตามธรรมชาติสายน้ำที่ไหลออกมา เมื่อต้องแสงอาทิตย์ดู งามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฝากฟ้า นำท่านชม “น้ำตกกิงกะ” น้ำตกที่มีความงาม แบบธรรมชาติ และมีความสูงถึง 120 เมตร ในหน้าหนาวน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง และมีความสวยงามมากซึ่งน้ำตก ทั้งสองแห่งนี้ยังได้รับสมญานามว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย

“ฟุราโน่ สกี รีสอร์ท” ให้ท่านได้ ทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ หิมะอันขาวโพลน ให้ท่านได้สนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเช่าชุด กระดานเลื่อน และอุปกรณ์ในการเล่นสกีทุกชนิด)

“ภูเขาไฟอุสุ” เป็นภูเขาไฟที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 729 เมตร และยังเคยปะทุถึง4ครั้งในรอบ 100 ปี ครั้งล่าสุดได้ระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 2000 จากจุดนี้ท่านจะเห็น“ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่เมื่อประมาณ 50 ปี ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษอีกด้วย

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 HOKKAIDO (WINTER) 6 วัน 4 คืน เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ ภูเขาไฟอุสุ(นั่งกระเช้า) โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 HOKKAIDO (WINTER) 6 วัน 4 คืน เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ ภูเขาไฟอุสุ(นั่งกระเช้า) โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ
November 11th, 2015
YouTube Preview Image

LOFT-JP4_H2 SHIAWASE HOKKAIDO (UNSEEN OKHOTSK) 6 DAYS 4 NIGHT

กำหนดการเดินทาง 8 – 13 // 13 – 18 // 20 – 25 JAN // 27 JAN – 1 FEB 2016 // 13 – 18 FEB // 24 – 29 // 25 FEB – 1 MAR 2016

“ทะเลสาบอะคัง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอะคัง และได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ หนึ่งในทะเลสาบที่เกิดขึ้นบนปากปล่องภูเขาไฟที่สงบแล้วราว 6,000 ปีก่อน ทะเลสาบนี้มีสาหร่ายน้ำจืด สีเขียวที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากสาหร่ายน้ำจืดชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในทะเลสาบแห่งอื่นของโลก และคนญี่ปุ่นเรียกสาหร่ายชนิดที่ว่านี้ว่า “มาริโมะ” เป็นชื่อที่นักพฤกษศาสตร์ ทะซึฮิโกะ คาวาคามิ เป็นคนตั้งไว้ คำว่า “มาริ” หมายถึงลูกบอลแฟนซี ส่วนคำว่า “โมะ” นั้นหมายถึงพืชที่เจริญเติบโตในน้ำเชื่อกันว่าสาหร่ายมาริโมะนั้นเป็นเหมือนเครื่องรางที่จะนำความโชคดีมาให้แก่เจ้าของ

“พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง” ซึ่งมีการจัดแสดงธารน้ำแข็ง ที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ระบบนิเวศน์วิทยาการมาของธารน้ำแข็งที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ลอยอยู่เหนือท้องทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึ่งจะเริ่มมีธารน้ำแข็งหนาตาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม และจะค่อยๆละลายหายไปราวเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมธารน้ำแข็งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาในการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งในรูปแบบภาพยนต์แล้วยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาได้จากธารน้ำแข็งบริเวณชายฝั่งอีกด้วย

“โซอุนเคียว” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาไดเซทสึในเมืองคะมิคะวะ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ชาวญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จึงนิยมแวะมาแช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็นกันที่หมู่บ้านแห่งนี้ ปีละกว่า 3 ล้านคน นำท่านชม “เทศกาล โซอุนเกียว เฮียวบะกุ” ท่านจะได้พบกับประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ รูปทรงต่างๆ ที่ประดับอยู่ทั่วงาน ทั้งตุ๊กตาหิมะ อุโมงค์ ศาลเจ้า และอื่นๆ ช่วงกลางวันจะสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกาย ยามกลางคืนก็จะสวยงามด้วยแสงไฟจากสปอร์ตไลท์หลากสีสัน ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติมาชมงานนับแสนคนเลยทีเดียว

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 SHIAWASE HOKKAIDO (UNSEEN OKHOTSK) เรือตัดน้ำแข็ง(ถ่ายรูป) โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ สะพานนุซามัย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 SHIAWASE HOKKAIDO (UNSEEN OKHOTSK) เรือตัดน้ำแข็ง(ถ่ายรูป) โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ สะพานนุซามัย
June 19th, 2015

LOFT-JP4_H9 สระน้ำสีน้ำเงิน หรือ อาโออิเคะ ที่สวยงามจับตา เหมือนต้องมนต์สะกด แร่ธาตุในน้ำทำให้เกิดคลื่นแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สะท้อนเป็นกระจก ส่องประกายระยับ ตัดกับทิวไม้ ได้งดงามจับใจ

ฟุราโน่ สกี รีสอร์ท ให้ท่านได้ ทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ หิมะอันขาวโพลน ให้ท่านได้สนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร่” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทซัปโปโร่ บริวเวอร์รี่ ตลอดจนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น Countdown 2016 โดเรมอน สกายพาร์ค นั่งรถไฟชมวิวอ่าวอิชิคาริ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ฟุราโน่ สกี รีสอร์ท ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 6 วัน 4 คืน การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น Countdown 2016 โดเรมอน สกายพาร์ค นั่งรถไฟชมวิวอ่าวอิชิคาริ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ฟุราโน่ สกี รีสอร์ท ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 6 วัน 4 คืน การบินไทย
December 29th, 2014

กำหนดการเดินทางทัวร์ฮอกไกโด ฤดูหนาว 2015 มกราคม 2558 ขี่สโนว์โมบิล SNOWMOBILE โดราเอม่อนสกายพาร์ค พาเหรดนกเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 6 วัน 4 คืน บินตรง การบินไทย : 4 – 9, 5 – 10, 6 – 11, 7 – 12, 9 – 14, 14 – 19, 15 – 20, 16 – 21 มกราคม 2558

 • สนุกกับประสบการณ์ขับ Snow Mobile กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
 • สัมผัสความหนาวเย็น – 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
 • เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ, JR TOWER
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [อาบน้ำแร่ออนเซ็น]

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด ฤดูหนาว 2015 มกราคม 2558 ขี่สโนว์โมบิล SNOWMOBILE โดราเอม่อนสกายพาร์ค พาเหรดนกเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 6 วัน 4 คืน บินตรง การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด ฤดูหนาว 2015 มกราคม 2558 ขี่สโนว์โมบิล SNOWMOBILE โดราเอม่อนสกายพาร์ค พาเหรดนกเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 6 วัน 4 คืน บินตรง การบินไทย
October 16th, 2014

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮอกไกโดหน้าหนาว ปั้นตุ๊กตาหิมะ ถ้ำน้ำแข็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 18-23, 19-24, 23-28 ธันวาคม, 27 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558 ทัวร์ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่นการบินไทย

 • 18-23 / 19-24 / 23-28 ธันวาคม
  27 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

พร้อมรับปลั๊กสำหรับใช้ในญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก / WIFI ON BUS

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโดหน้าหนาว ปั้นตุ๊กตาหิมะ ถ้ำน้ำแข็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 18-23, 19-24, 23-28 ธันวาคม, 27 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558 ทัวร์ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่นการบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโดหน้าหนาว ปั้นตุ๊กตาหิมะ ถ้ำน้ำแข็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 18-23, 19-24, 23-28 ธันวาคม, 27 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558 ทัวร์ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่นการบินไทย
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • จองตั๋วเครื่องบิน

  จองตั๋วเครื่องบิน การบินไทย Thai Airways International (TG) จองโรงแรม
  จองตั๋วเครื่องบิน Qantas จองโรงแรม
  จองตั๋วเครื่องบิน Japan Airline JAL จองโรงแรม
  รับจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน
  รับบัตรเครดิต, บัตรวีซ่า Visa Card,บัตรมาสเตอร์ Master Card, บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส, American Express, บัตรไดเนอร์สคลับ, Diners Club Card
  รับบัตรเครดิต บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
 • ข้อมูลการเดินทาง แหล่งช็อปปิ้ง ของฝาก ของที่ระลึก 2016

 • บริษัททัวร์ชั้นนำ

  วีคเอนด์ ทัวร์ (Weekend Tour), เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล (World Surprise Travel), สยามออเชิร์ดกรุ๊ป (Siam Orchard Group), หนุ่มสาวทัวร์ (Noomsao Tour), เอส.บี.เอ. เจแปน (SBA Japan), ซันสไมล์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทราเวล (Sun Smile Holiday and Travel), ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิเดย์ (Diamond Shine Holiday), ไนซ์สปอท ฮอลิเดย์ (Nice Spot Holiday), ไรนิช ทราเวล (Rhinish Travel), ทัวร์เชลล์ชวนชิม, ทัวร์ครอบจักรวาล, บุญทรัพย์ทัวร์ (Boonsap Tour), พราวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ (Proud Holiday and Tour), เอ-ไทม์ แทรเวลเลอร์ (A-Time Traveller), ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส (Quality Express), กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (Gusto World Tour), มาร์โค เวิลด์ ทัวร์ (Marco World Tour), รุ้งทองทัวร์ (Roong Tong Tour), เอ็มดีทัวร์ แอนด์ เทรเวิล (MD Tour and Travel), ล็อฟท์ทราเวล (Loft Travel), เถกิงทัวร์ (Takerng Tour), สนุก (Sanook.com), กระปุก (Kapook.com), เอ็มไทย (MThai.com), ที่นี่ (Teenee.com), เอ็กซ์ทีน (Exteen.com), พันทิพย์ (Pantip.com), เอช ไฟลท์ (HFlight.net), หมูหิน (Moohin.com), วาเคชั่นโซน (Vacation Zone.co.th), บล็อกแก๊ง (Bloggang.com), ผู้จัดการ (Manager.co.th), รุ่งทรัพย์ การท่องเที่ยว (Roongsarp Travel Service), รุ่งเรืองทัวร์ (Roongruang Tours), เฮงเชียงทัวร์ (Heng Chiang Tours), รุ่งนิรันดร์ทัวร์ (RR Rungnirand Tour), สวัสดีฮอลิเดย์ (Sawasdee Holidays), ยูนิตี้ 2000 (Unity 2000), สตาร์บริดจ์ทัวร์ (Star Bridge Tour), กังวาลทัวร์ (Kangwal Holiday), เอส.บี.เอ.ทราเวล (S.B.A. Travel), เอส.เอ็ม.โวยาจ (S.M. Voyage), เอี่ยมทัวร์ (Eiam Tour), อีทราเวลเวย์ (eTravelWay), โบอิ้ง ฮอลิเดย์ (Boing Holiday), เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล, มาริไทม์ แทรเวล เซอร์วิส (Maritime Travel Service), โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ (Ocean Smile Tour), ไดมอนด์ไชน์ ฮอลิเดย์ (Diamond Shine Holiday), แฮปปี้ ฮอลิเดย์ (Happy Holiday), ไทยสกาย แทรเวิล (Thaisky Travel), ฟาร์อีสท์ ทัวร์ (Far East Tour), ออสก้า โนว่า ทัวร์ (Oscar Nova Tour), สิตริน ทัวร์ (Citrin Tour), บีไลน์ ทัวร์ (Beeline Tour), โชคอนันต์ ทัวร์ (Chok Anan Tour), อเวนิว ทัวร์ (Avenue Tour), ซิกซ์สตาร์ ทราเวล (Six Stars Travel), วันเดอร์ฟูล เวิลด์ไวด์ (Wonderful Worldwide), มิคโก แทรเวล (Micko Travel), เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (World Explorer), โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส (Global Union Express), สแตนดาร์ดทัวร์ (Standard Tour), วี อาร์ เอเจนซี่ (VR Agency), บ้านทัวร์ (Baan Tour), แอปเปิ้ล เจแปน (Apple Japan), วันเดอร์ฟูลแพคเกจ (Wonderful Package), ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล (Linethai Transport and Travel), ซี ทัวร์ (Sea Tour), ไทยสิริทัวร์ (Thaisiri Tour), วีไอพี เจแปน ทราเวล (VIP Japan Travel), บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ (Bigworld Tour), พีเคจี เจอร์นีย์ไลน์ (PKG Journeyline), ดิสคัฟเวอรี่ โคเรีย (Discovery Korea), เซ็นจูรี่ แทรเวิล เอเจนซี่ (Century Travel Agency), ซันมูน ทัวร์ แอนด์ ทราเวล (Sunmoon Tour and Travel), ชาร์มทัวร์ แอนด์ เทรด (Charm Tour and Trade), อิมเมจฮอลิเดย์ (Image Holiday), เอเชีย ฮอลิเดย์ (Asia Holiday), บ้านมัคคุเทศก์ (BMT Tour.com), เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง (J-Plan Holiday), ลีลาวดีฮอลิเดย์ (Leelawadee Holiday), ทราเวล วอลเปเปอร์ (Travel Wallpaper), เรียลโคเรีย (Real Korea), โยโกโซะ เจแปน (Yokoso Japan), รายการ Say Hi!, รายการทูไนท์โชว์ (Tonight Show), ทไวไลท์โชว์ (Twilight Show), ตีสิบ (At Ten), ยูโรเปี้ยน ฮอลิเดย์ (European Holiday), ดี-สตาร์ทัวร์ (D-Star Tour), เวิลด์ ไวด์ วาเคชั่น (World Wide Vacation), ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ (ThaiTravelCenter.com), วี. อาร์. เอเยนซี (eTravelWay.com), ไทยฟลาย (ThaiFly), เอเซียฮอลิเดย์ (Asia Holiday), ดีทแฮล์ม ทราเวล (Diethelm Travel)
 • รับสมัครตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ

  บริษัททัวร์ กระบี่ บริษัททัวร์ กรุงเทพมหานคร บริษัททัวร์ กาญจนบุรี บริษัททัวร์ ขอนแก่น บริษัททัวร์ ฉะเชิงเทรา บริษัททัวร์ ชลบุรี บริษัททัวร์ ชุมพร บริษัททัวร์ เชียงราย บริษัททัวร์ เชียงใหม่ บริษัททัวร์ ตรัง บริษัททัวร์ นครปฐม บริษัททัวร์ นครราชสีมา บริษัททัวร์ นครสวรรค์ บริษัททัวร์ นนทบุรี บริษัททัวร์ นราธิวาส บริษัททัวร์ บุรีรัมย์ บริษัททัวร์ ปทุมธานี บริษัททัวร์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัททัวร์ ปัตตานี บริษัททัวร์ พิษณุโลก บริษัททัวร์ เพชรบูรณ์ บริษัททัวร์ แพร่ บริษัททัวร์ ภูเก็ต บริษัททัวร์ มุกดาหาร บริษัททัวร์ แม่ฮ่องสอน บริษัททัวร์ ร้อยเอ็ด บริษัททัวร์ ราชบุรี บริษัททัวร์ ลำพูน บริษัททัวร์ สกลนคร บริษัททัวร์ สงขลา,หาดใหญ่ บริษัททัวร์ สตูล บริษัททัวร์ สมุทรปราการ บริษัททัวร์ สุโขทัย บริษัททัวร์ สุรินทร์ บริษัททัวร์ อ่างทอง บริษัททัวร์ อุดรธานี บริษัททัวร์ อุตรดิตถ์ บริษัททัวร์ อุทัยธานี
 • ทัวร์ยุโรป บริษัทไหนดี ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัทไหนดี

  ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป กับ Loft Travel ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น กับ Loft Travel
 • ความเห็นล่าสุด

 •