ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวเฮลซิงกิ ทัวร์ฟินแลนด์ หมู่บ้านซานตาคลอส Snowmobile เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER สุนัขลากเลื่อน Husky นานทาลีสปา & รีสอร์ท เที่ยวสแกนดิเนเวีย 8 วัน

เยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานต้าครอสขวัญใจของเด็ก ๆ ทั่วโลก มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์สู่  KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก นั่งลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ที่จะทำให้ท่านสนุกสนานไปอย่างมิรู้ลืม ทดสอบประสบการณ์กับ Husky Safari สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ เยือนเมืองตูรกุ อดีตเมืองหลวงทัวร์ฟินแลนด์ พักผ่อนในนานทาลีสปา & รีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ล่องเรือสำราญลำหรูทัวร์สวีเดน ราชินีแห่งทะเลบอลติกโดยเรือสำราญซิลเลียไลน์ ที่รวบรวมความหรรษาไว้ตลอดการเดินทาง เที่ยวชมเมืองสต็อกโฮลม์ สมญานามเวนิสแห่งทิศเหนือ อีกหนึ่งประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

โปรแกรมทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวกรุงเฮลซิงกิ ทัวร์ฟินแลนด์ หมู่บ้านซานตาคลอส เมืองนานทาลี SAMPO ICEBREAKER เที่ยวสแกนดิเนเวีย 8 วัน

วันแรก        ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

2230 น.     พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 5  เคาน์เตอร์ K1-6 สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วันที่สอง        เฮลซิงกิ (ทัวร์ฟินแลนด์) – เที่ยวเมืองปอร์โว – ท่องเที่ยวเฮลซิงกิ

0025 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SK972 / SK6621 (0025-0625 / 0810-1045 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคเปนเฮเก้น)  คณะถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์  ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมเมืองปอร์โวสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าเมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา  ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านชอปปิงที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟเก๋ๆ, ร้านขนม Runeberg  พื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว แล้วออกเดินทางกลับสู่กรุงเฮลซิงกิ นำคณะเที่ยวชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มต้นจากมาร์เก็ตสแควร์ (Market Square) เด่นตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิคประดับยอดโดมสีเขียว ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งก็คือจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย จากนั้นไปชมโบสถ์หิน (Rock Church) เสน่ห์ของโบสถ์แห่งนี้เจาะเข้าไปในโพรงหินขนาดใหญ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างล้ำลึก  แล้วไปชมมหาวิหารอุสเพนสกี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากนิกายออร์ธอดอกซ์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม        เฮลซิงกิ (ทัวร์ฟินแลนด์) – เคมิ – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง – SAMPO ICEBREAKER

0500 น.    ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องบินของสายการบินฟินน์คอมบินสู่เมืองเคมิ โดยเที่ยวบินที่ FC 371 (0620-0730) คณะถึงสนามบินเมืองเคมิ รอรับสัมภาระแล้วออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากฝากสัมภาระไว้ที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็งหรือไอซ์เบรคเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ SAMPO CRUISE หลังอาหาร เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล  Ice Swimming  ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้ำพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่ง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กลับสู่ที่พักโรงแรม

วันที่สี่        เคมิ (เที่ยวฟินแลนด์) – ขับ SNOWMOBILE – โรวาเนียมิ  – หมู่บ้านซานตาครอส

0800 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้างจนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว จิบน้ำชา TEEPEE “KOTA”  สูตรพิเศษโดยเฉพาะพร้อมอาหารว่างแซนด์วิชและชา-กาแฟ จากนั้นชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะที่สำคัญของคุณลุงซานต้าใช้เทียมเลื่อนหิมะ  มีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ พร้อมรับ REINDEER DRIVING LICENSE เป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่โรวาเนียมิ เมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ (Finish Lapland) หรือบ้านของซานตาคลอส ลุงซานต้าแสนใจดี นั่งรถเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์มาแจกของขวัญให้แก่เด็กๆในวันคริสต์มาส นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือนเที่ยวประเทศฟินแลนด์ พร้อมรับประกาศนียบัตร นำท่านเข้าชม Artikum พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และประเพณี อันน่าประทับใจในภูมิภาคอาร์กติก นิทรรศการถูกจัดไว้ในอาคารโดมแก้วอันทันสมัยและมีความยาวถึง 172 เมตร

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ห้า        เคมิ  – HUSKY SAFARI (สุนัขลากเลื่อน) – เฮลซิงกิ (ทัวร์ฟินแลนด์) – นานทาลี รีสอร์ทแอนด์สปา

0800 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม พาท่านเข้าสู่ฮัสกี้ฟาร์ม ที่เพาะพันธุ์ไว้กว่า 80 ตัวเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ นำคณะทดสอบประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (Husky Safari) สุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่สนามบิน เพื่อออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ FC 374 (1355-1530) ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ รถรอรับคณะออกเดินทางสู่เมืองตูรกุ (Turku)  อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของฟินแลนด์ ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ

แล้วเข้าสู่เมืองนานทาลี (Naantali) เมืองริมฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากสปารีสอร์ท นำเข้าที่พักโรงแรม NAANTALI RESORT & SPA  หรูหราระดับ 5 ดาว พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงแรมอาทิ เซาว์น่า, สระว่ายน้ำแบบ IN-DOOR & OUT-DOOR ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น หรือโปรแกรมสปาหลากหลาย พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

***เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือ 1 คืนสำหรับวันพรุ่งนี้ ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

วันที่หก        นานทาลี – ตูรกุ (เที่ยวฟินแลนด์) – เฮลซิงกิ – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE

0800 น.     รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านเที่ยวชมตัวเมืองเก่าบน 2 ฝั่งแม่น้ำโอราโจกิ ชมวิหารแห่งตุรกู ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฟินแลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือสำราญสุดหรู SILJA LINE ในกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะ แก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย

รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ที่หลากหลายด้วยซีฟู้ด และอาหารนานาชาติ หลังอาหารพักผ่อนสบายๆ กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนต์คลับ, ห้องอาหาร, เกมส์รูม, คาสิโน และโรงภาพยนตร์ หรือ บาร์เครื่องดื่มให้บริการ พักผ่อนบนเรือสำราญ ห้องพักคู่แบบ SEASIDE CABIN

วันที่เจ็ด        เที่ยวสต็อกโฮลม์ (ทัวร์สวีเดน) – แกมล่าสแตน – เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง

0730 น.     รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนบนเรือสำราญ เมื่อเรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงของประเทศสวีเดน รถโค้ชปรับอากาศรอรับ แล้วนำท่านชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” บนเกาะเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ยุคกลางคือ แกมล่าสแตน (GAMLA STAN) ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากมายอาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง และที่ไม่ควรพลาดชมคือ พระราชวังหลวง และพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายนำท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงใต้ทะเลลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปี  พาท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg เป็นสิ่งปลูกสร้างด้วยอิฐโดยมีมุขด้านหน้าหันสู่ทะเลสาบ โดมยอดหลังคาเคลือบด้วยทองแดง บนยอดสุดประดับด้วยมงกุฎทองคำสามมงกุฎอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 ในเดือนธันวาคม และทุกปีจะมีพิธีเลี้ยงฉลองรางวัลโนเบลที่ศาลากลางแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ หรือย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน แล้วออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK 1429 / SK 973 (1850-2000 / 2250-1525+1)

วันที่แปด        คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

1525 น.     คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯด้วยความประทับใจอย่างมิรู้ลืม

(หมายเหตุ     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

รหัสทัวร์สแกนดิเนเวีย วัน เดือน ปี ราคาทัวร์สแกนดิเนเวีย

EUR24-2715 มกราคม 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2716 กุมภาพันธ์ 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2717 มีนาคม 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2718 เมษายน 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2719 พฤษภาคม 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2720 มิถุนายน 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2721 กรกฎาคม 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2722 สิงหาคม 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2723 กันยายน 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2724 ตุลาคม 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2725 พฤศจิกายน 2555 โปรดสอบถาม
EUR24-2726 ธันวาคม 2555 โปรดสอบถาม

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน

หมายเหตุ *** ท่านที่ต้องการจองทัวร์ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขการจองทัวร์ และเซ็นต์รับทราบเงื่อนไขดังกล่าว ฯ และส่งกลับมาให้ทางบริษัท ฯ เพื่อเป็นการรับทราบเงื่อนไขร่วมกัน***

เงื่อนไขราคาทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวเฮลซิงกิ ทัวร์ฟินแลนด์ หมู่บ้านซานตาคลอส Snowmobile เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER สุนัขลากเลื่อน Husky นานทาลีสปา & รีสอร์ท เที่ยวสแกนดิเนเวีย 8 วัน

 1. ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) คิดอัตราค่าทัวร์  100 %
 2. เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 90 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 3. เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 80 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 4. เด็กอายุ 2-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 70 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 5. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว(Single Supplement) ราคา 12,500 บาท

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวเฮลซิงกิ ทัวร์ฟินแลนด์ หมู่บ้านซานตาคลอส Snowmobile เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER สุนัขลากเลื่อน Husky นานทาลีสปา & รีสอร์ท เที่ยวสแกนดิเนเวีย 8 วัน อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class สายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINE ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 2. ค่า Tax + Fuel Charged + Insurance (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 หากในวันเดินทางมีการปรับเพิ่ม ทางบริษัทขอเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง)
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า  พร้อมประกันภัย
 4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ และค่า OVERNIGHT CRUISE SILJA LINE
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ Ice Breaker, Snow Mobile, Hasky Safari, Vasa Museum, City Hall
 6. โรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 7. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้, สนุกสนาน, และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
 11. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 12. สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวเฮลซิงกิ ทัวร์ฟินแลนด์ หมู่บ้านซานตาคลอส Snowmobile เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER สุนัขลากเลื่อน Husky นานทาลีสปา & รีสอร์ท เที่ยวสแกนดิเนเวีย 8 วัน อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าฟินแลนด์ (วีซ่าเชงเก้น) ระยะเวลาในการยื่น 14 วันทำการ

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน2 ใบ(ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หนังสือรับรองจากธนาคารต้นสังกัด สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง ประจำหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** และในกรณีที่ไม่ต้องการขอหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ให้ใช้เป็นสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น ซึ่งท่านจะได้รับคืนเมื่อวีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจำนวนบุตรของผู้เดินทาง
 11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 13. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาวีซ่าเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ยังกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเท่านั้น  การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610