ทัวร์ฟินแลนด์ 9 วัน 6 คืน กรุงเฮลซิงกิ อิวาโล่ อินารี KAKSLAUTTANEN นอนบ้านอิกลู Reindeer Safari Kakslauttanen HuskySafari โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาครอส Arctic Treehouse โรวาเนียมิ-เคมิ Sampo Icebreaker เคมิ Snowmobile Ice Restaurant Seaside Glass Villas เคมิ Ice Fishing Safari ทาลลินน์ เที่ยวชมเมืองเก่า The Palace of Toompea Viru Gate

LOFT-EUR-66B_FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER) 9 DAYS

แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอร์ทแบบ Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก (Lapland) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีโรงแรมแบบอิกลูให้บริการอยู่หลายแห่ง แต่ ณ ที่แห่งนี้ยังงดงามและคงไว้ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผู้ได้มาเยือน นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

8 เม.ย.63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์) พุธ

08.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY142

15.15 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

16.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY605

18.20 น. ถึงเมืองอิวาโล่ (Ivalo) รถโค้ชนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IVALO / INARI HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.hotelivalo.fi.en

9เม.ย.63 อิวาโล่ – อินารี – KAKSLAUTTANEN – นอนบ้านอิกลู – Reindeer Safari พฤหัส

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี้เป็นเขต Lapland ของชาว Sami ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 80 ก.ม. นำท่านเข้าชม SIIDA MUSEUM พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ที่จัดแสดงเป็นเอ็กซิบิชั่น บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอร์ทแบบ Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก (Lapland) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีโรงแรมแบบอิกลูให้บริการอยู่หลายแห่ง แต่ ณ ที่แห่งนี้ยังงดงามและคงไว้ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผู้ได้มาเยือน นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นำเข้าพักใน Kelo Glass Igloos เป็นบ้านไม้สนเอกลักษณ์ของแลปแลนด์ที่ผสมผสานกับกระท่อมแก้วอันแสนสะดวกสบาย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในความเป็นส่วนตัวของห้องน้ำ มุมแพนทรีจัดวางอย่างลงตัว ในส่วนของ Glass Igloo ถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ท่านไม่สามารถถ่ายภาพจากอิกลูอื่นๆได้ในมุมมองที่สวยงาม กระจกซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด เพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง ยังให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน พร้อมสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในค่ำคืนที่แสงเหนืออาจจะปรากฏขึ้น เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ

Activities Reindeer Safari กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พาหนะสำคัญของคุณลุงซานต้า ที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ ให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานกับความเร็วในรูปแบบใหม่

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KELO GLASS IGLOOS www.kakslauttanen.fi/

ค่ำ **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)

10เม.ย.63 Kakslauttanen – HuskySafari – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส – Arctic Treehouse ศุกร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

Activities เริ่มกิจกรรมกับประสบการณ์ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้ง จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic Circle หรือวงกลมละติจูด 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ(Northern Light) ในช่วงฤดูหนาว

นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ARCTIC TREEHOUSE https://arctictreehousehotel.com/

ค่ำ **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)

11เม.ย.63 โรวาเนียมิ-เคมิ – Sampo Icebreaker เสาร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก นำน่ำก่

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

Activities ถึงท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว มีการนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก

เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล Ice Floatingลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็นและล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มีอุณหภูมิที่ติดลบกว่า20องศาเซลเซียสโดยชุดพิเศษA Water Right Thermal Suit

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

12เม.ย.63 เคมิ – Snowmobile – Ice Restaurant – Seaside Glass Villas อาทิตย์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

Activities นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ice Restaurant Local

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Seaside Glass Villas

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEASIDE GLASS VILLAS www.visitkemi.fi/en/seaside-glass-villas

ค่ำ **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)

13เม.ย.63 เคมิ – Ice Fishing Safari – บินสู่เฮลซิงกิ จันทร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

Activities สัมผัสประสบการณ์การตกปลาน้ำแข็งบนหิมะบนทุ่งน้ำแข็ง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลักน้ำแข็งให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ ในแต่ละปีจะมีความแตกต่างตามแนวคิดของทีมงานแกะสลัก และการทำ Snow Hotel อีกหนึ่งประสบการณ์ของการสร้างโรงแรมน้ำแข็งในรูปแบบธีมต่าง ๆ ให้ท่านได้ เพลิดเพลินไปอย่างไม่รู้เบื่อ (เปิดให้บริการเดือนมกราคม – เมษายน 2020)

17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY514

22.25 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC GRAND MARINA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

14เม.ย.63 กรุงเฮลซิงกิ – ทาลลินน์ – เที่ยวชมเมืองเก่า – The Palace of Toompea – Viru Gate – เฮลซิงกิ อังคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

10.30 น. นำท่านล่องเรือ Tallink Silja High Speed Cruise สู่เมืองทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

12.30 น. เรือเทียบท่าที่เมืองทาลลินน์ จากนั้นรถโค้ชพาคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

14.00 น. เที่ยวชมเมืองทาลลินน์ เข้าสู่เขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ ที่มีกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางโอบล้อมชวนให้นึกไปถึงยุคอัศวินเทมปลาร์ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกและได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี นำท่านเดินชมเมืองเริ่มจากเขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ เพื่อให้ท่านได้ชม The Palace of Toompea ซึ่งในปัจจุบันคือรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า แล้วนำท่านไปชมงานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ ที่สร้างขึ้นตามพระบัญชาของ ชาร์ล อเล็กซานเดอร์ที่ 3 โดยช่างฝีมือจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ่ายรูปกับ DOME CHURCH โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านชม Tall Herman Tower ป้อมปราการเมืองเก่าในยุคกลาง จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสทาวน์ฮอลล์ในเขตโลเวอร์ทาวน์ งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิคสร้างก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนทั้งแบบอาร์ตนูโวและโกธิค ล้วนได้ รับการบูรณะไว้อย่างน่าชม ใกล้กันจะเป็น The Town Hall Pharmacy ร้านขายยาที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองย่านถนนคนเดินที่เริ่มจาก Viru Gate มีสินค้าพื้นเมือง อาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

16.30 น. นำท่านล่องเรือ High Speed Cruise เดินทางกลับสู่กรุงเฮลซิงกิ

18.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC GRAND MARINA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

15เม.ย.63 เฮลซิงกิ – ปอร์โว – เที่ยวชมเมือง – เดินทางกลับกรุงเทพฯ พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิ้ง ที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg พื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเฮลซิงกิ (52 กม.)

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วนำชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี พาท่านชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย หรือ brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel

บ่าย ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141

16เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ พฤหัส

07.15 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 8 – 16 เม.ย.63

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 168,000.-
 • Child 4-11 With Bed 152,000.-
 • Child 4-6 No Bed 135,000.-
 • SGL SUPP 65,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -34,000/29,000 หักทั้งรูทรวมภายใน

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
 • (AY142 08APR BKKHEL- AY605HELIVL//AY631 13APR KEMHEL//AY141 15APR HELBKK)
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Reindeer Sleigh / Ice Fishing
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

Share
Published by
Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

(โปรโมชั่นพิเศษถ้าจองก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 รับส่วนลด 2,000 บาท/ท่าน) ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 13 วัน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 19 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563 โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ลิตเติ้ลเมอร์เมด น้ำพุเกฟิออน วังอมาเลียนบอร์ก วังโรเซนบอร์ก เรือสำราญ Scandinavian Seaway ออสโล (นอร์เวย์) ลิลเลียแฮมเมอร์ จุดชมวิวดาล์สนิบบา ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด) ไกแรงเกอร์ ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ โอลเดน ธารน้ำแข็งบริก สเดล รถไฟสายโรแมนติก โวส เบอร์เก้น ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น เบอร์เก้น บินสู่ออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – สวนวิกเกอร์แลนด์ ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท บินสู่อัลต้า นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน นอร์ธเคป ลักเซลฟ์ คาราสจ็อก ทะเลสาบไอนารี ซาริเซลก้า (ฟินแลนด์) ซาริเซลก้า โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาครอส บินสู่เฮลซิงกิ จัตุรัสตลาดเช้า จัตุรัสรัฐสภา โบสถ์หิน ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) แกมล่าสแตน ซิตี้ฮอลล์ พิพิธภัณฑ์เรือวอซ่า

LOFT-EUR-53_MIDNIGHT SUN+GEIRANGER 13 DAYS นำท่านล่องเรือชมฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้งเจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ด ที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงามสงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่กระเซ็นละอองน้ำจากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับตันสนอันยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายยิ่งนัก (more…)

3 months ago

ทัวร์อัฟริกาใต้ 8 วัน 13 – 20 เมษายน 2563 (สงกรานต์) จนถึงเดือนกันยายน 2563 โจฮันเนสเบิร์ก เมืองหลวงพริทอเรีย พักซาฟารี ลอดจ์ Evening Game Drive ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive อาณาจักรซันซิตี้ พักโรงแรมเดอะพาเลซ ซันซิตี้ สวนเสือ ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์ เคปทาวน์ ฟาร์มนกกระจอกเทศ เทเบิ้ล เมาเท่น V&A วอเตอร์ฟร้อนท์ เกาะแมวน้ำ เคปพอยท์ แหลมกู๊ดโฮป นกเพนกวิน สแตลเลนบอช ไวน์เทสติ้ง

LOFT-2W-09_SOUTH AFRICA 8 DAYS ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก Pilanesburg Nature Reserve วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้างเปิดโล่งรับลม จุคนได้ 20 คน รถแต่ละคันจะมีนายพราน หรือ…

3 months ago

ทัวร์ตุรกี Re – Route

LOFT-WB-04_BW TURKEY SPECIAL Re - Route 8 Days 6 Nights (บินเช้า-ถึงเย็น) “มัสยิดสีน้ำเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือ…

4 months ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน 30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 อิสตันบูล คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม โรงงานพรม โรงงานเพชร โรงงานเครื่องปั้น นครใต้ดิน Underground City หมู่บ้านอูชิซาร์ คัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ระหว่างทางแวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอเฟซุส โรงงานเครื่องหนัง เมืองคูซาดาสี กรุงทรอย ชมม้าไม้จำลอง ชานัคคาเล่ กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สไปซ์มาร์เก็ต มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปิ SHOPPING MALL

LOFT-WB-03_TURKEY SPECIAL WONDERFUL 8 Days 6 Nights (บินเช้า-ถึงเย็น) ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา…

4 months ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 13 – 20 เมษายน 2563 กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปิ สไปซ์มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ชมม้าไม้จำลอง เมืองโบราณเอเฟซุส โรงงานเครื่องหนัง เมืองคูซาดาสี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ นครใต้ดิน Underground City ชิมไวน์ตูร์ลาซาน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance โรงงานพรม ร้านเครื่องปั้นดินเผา โรงงานเพชร เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

LOFT-WB-02_ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8Days 5Nights “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3…

4 months ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 2 – 9 เมษายน 63, 13 – 20 เมษายน 63, 2 – 9 พฤษภาคม 63, 9 – 16 พฤษภาคม 63, 14 – 21 พฤษภาคม 63 กรุงเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร โรงงานเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คุซาดาสึ โรงงานเครื่องหนัง เมืองคุซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล เมืองชานัคคาเล เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ SHOPPING MALL

LOFT-WB-01_WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน โรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman…

4 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด