ทัวร์จังหวัดเลย 4 วัน 2 คืน ภูป่าเปาะฟูจิเมืองเลย, สวนหินผางาม (คุณหมิงเมืองเลย), เมืองเชียงคาน, ถนนคนเดินเชียงคาน, ตักบาตรข้าวเหนียว, ภูทอก, หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ, แก่งคุดคู้, วัดป่าห้วยลาด, อุทยานแห่งชาติภูเรือ, พระธาตุศรีสองรัก, พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน, วัดเนรมิตวิปัสสนา

ภูทอก

LOFT_LOEI 4 DAYS 2 NIGHTS (Sep, Oct 2020) V001

เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แห่งนี้ กำลังเป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่าง หลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1-24 แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝั่งบนกับฝั่งล่างซึ่งชื่อซอยเหมือนกัน 

เลยเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในไทย

4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

วันแรก กรุงเทพฯ – ออกเดินทางสู่จังหวัดเลย

21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ LOFTTOUR และหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องกระเป๋าสัมภาระแก่ทุกท่านก่อนการเดินทาง

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

วันสอง ภูป่าเปาะฟูจิเมืองเลย – สวนหินผางาม (คุณหมิงเมืองเลย) – เมืองเชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน

07.00 น. คณะเดินทางถึง บ้านผาหวาย นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหาร

08.00 น. จากนั้นนำท่านคณะไปยังจุดชมวิว ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต เป็นจุดชมวิวที่สูงและสวยมาก บนภูป่าเปาะมีจุดชมวิวอยู่ทั้งหมด 4 จุดด้วยกัน แต่ละจุดห่างกันประมาณ 200 เมตร จุดที่มีชื่อเสียงคือ จุดชมวิวภูหอ เป็นภูที่มีลักษณะปลายยอดตัดราบ มองดูคล้าย ภูเขาไฟฟูจิ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ฟูจิเมืองเลย” นอกจากนี้บนภูยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยอีกด้วย

ภูป่าเปาะ

จากนั้น นำท่านออกเดินทางอีกประมาณ 15 นาทีสู่ สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย แนวผาหินปูนสูงใหญ่แลดูเป็นสง่า ทอดตัวเป็นแนวยาว โดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี พื้นที่บริเวณนี้คือที่ตั้งของ สวนหินผางาม เมืองเลย ภายในมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ำ นอกจากนี้ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายาก และต้นไม้ยักษ์ อย่างปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “คุนหมิงเมืองเลย”

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

13.30 น. นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แห่งนี้ กำลังเป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เชียงคาน จ.เลย

ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่าง หลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1-24 แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝั่งบนกับฝั่งล่างซึ่งชื่อซอยเหมือนกัน

15.30 น. คณะเดินทางถึง เมืองเชียงคาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อทำการเช็คอิน

เชียงคาน จ.เลย

จากนั้น อิสระให้ท่านได้มีเวลาชิลชมบรรยากาศริมน้ำโขง สัมผัสเสน่ห์ของความเรียบง่าย วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมา ห้ามพลาดการเดินชมบ้านเก่าซึ่งเป็นบ้านไม้บนถนนศรีเชียงคาน หรือปั่นจักรยานรับลมเลียบริมแม่น้ำโขง พร้อมชิมเมนูอร่อยอย่างข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ที่หาชิมได้เฉพาะที่เชียงคานเท่านั้น

ถนนคนเดินเชียงคาน จ.เลย

ค่ำ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น ถนนคนเดินเชียงคาน มีสินค้าต่างๆ มากมาย ทั้งงานศิลปะพื้นเมือง ศิลปะร่วมสมัย เสื้อผ้าของที่ระลึก และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ อาหารการกินที่มีให้เลือกมากมาย ทั้งที่เป็นร้านขายอาหารจานหลักเมนูพื้นเมืองและอาหารตามสั่งทั่วไป เช่น ข้าวเปียกเส้น โจ๊ก ขนมจีน ยำแหนมคลุก ฯลฯ

ถนนคนเดินเชียงคาน จ.เลย

หรือร้านแผงลอยที่ออกมาวางขายขนมและของว่างทานเล่นก็มีอีกเช่นกัน ทั้งข้าวจี่ทอด ข้าวจี่ย่าง กุ้งทอด ไอติมโบราณ ซาลาเปาปุยฝ้าย ข้าวเกรียบว่าว ขนมปังสังขยา ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำขิง นมสด และอีกมากมาย

วันที่สาม เชียงคาน – ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอก – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ – แก่งคุดคู้ – ภูเรือ – วัดป่าห้วยลาด

05.30 น. ให้ท่านได้ร่วม ตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานก็คือ ชาวบ้านเกือบทุกหลังจะลุกขึ้นมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่เช้าตรู่ ถือเป็น ประเพณีที่มีมานานแล้ว ซึ่งจะปฏิบัติกันแทบทุกบ้าน ตอนเช้าๆ เราจะเห็นผู้เฒ่า ผู้แก่ จะอาบน้ำแต่งตัวตั้งแถว เรียงกันยาวไปตามริมถนน เพื่อมารอพระบิณฑบาตแต่เช้า

ตักบาตรข้าวเหนียว

ด้วยความศรัทธา วิธีการตักบาตร คือ หยิบข้าวเหนียว จากกระติ๊บมาหยิบกำมือ เหมือนกับเราตักข้าวสวย แล้วตักใส่บาตรพระ จนครบทุกองค์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักโฮมสเตย์จะมีการเตรียมข้าวเหนียวไว้ให้สำหรับตักบาตร

ภูทอกเชียงคาน

06.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ภูทอก เป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่พลาดไม่ได้ ที่เราสามารถมาซึมซับอากาศหนาว สูดอากาศดีๆ ได้ที่นี่ พร้อมชมความสวยงามของทะเลหมอก มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปเยอะมาก และมีชิงช้าห้อยไว้ให้ได้นั่งเล่นชมทะเลหมอกยามเช้าอีกด้วย ก่อนกลับให้ท่านลองเดินเล่นหาของอร่อยๆ ชิมกันในตลาดเช้า

บ้านไทดำ

09.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวไทดำ หรือ ลาวโซ่ง ที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2448 ปัจจุบันที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทดำอีกด้วย

10.15 น. นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเก็บกระเป๋าสัมภาระ

11.30 น. ออกเดินทางต่ออีกประมาณ 15 นาทีสู่ แก่งคุดคู้ เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่น่าสนใจ ที่นี่เราจะได้เห็นวิวสวยๆ ของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา ทอดตัวยาวขนานไปสองฝั่งไทย-ลาว รวมถึงมีภูเขาใหญ่ ภูควายเงิน เป็นฉากสวยๆ อยู่ด้านหลังอีกด้วยค่ะ สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ การล่องเรือเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสธรรมชาติสองฝากฝั่งโขง และยังมีร้านอาหารอีสานอร่อยๆ บนแพริมแม่น้ำโขง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารริมแม่น้ำโขง

บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ วัดป่าห้วยลาด ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ถนนเลย–ด่านซ้าย ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย หนึ่งในสถานที่เที่ยวสำคัญของอำเภอภูเรือ ภายในประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ล้วนแล้วแต่วิจิตรบรรจง ดูสวยงามและน่าเคารพเป็นอย่างยิ่ง มีศาลาเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่โตสวยงาม ภายในประดิษฐานพระประธานสีขาวบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นองค์พระเกจิอาจารย์ดัง ที่ปิดทองเหลืองอร่าม เป็นที่เคารพกราบไหว้ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ข้อแนะนำในการแต่งกายสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อเข้าไปยังศาลาเฉลิมพระเกียรติ ควรแต่งกายให้สุภาพ สุภาพสตรีไม่ควรนุ่งสั้นเกินไป และควรถอดหมวก ซึ่งทางวัดเองก็มีบริการผ้าถุงเตรียมไว้ด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอินและให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – วัดเนรมิตวิปัสสนา – เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

ภูเรือ จ.เลย

05.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อชมแสงแรกของพระอาทิตย์ และสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็น ท่ามกลางทะเลหมอกที่ลอยคลอเคลียยอดเขา นอกจากนี้โดยรอบบริเวณยอดภูเรือยังมีธรรมชาติสวย ๆ ทั้งป่าสนเขา สวนหินธรรมชาติ และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้ชื่นชม และยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายจุด เช่น ผาโหล่นน้อย, ผาซ่าทอง, น้ำตกห้วยไผ่, สวนหินพาลี, ทุ่งหินพานขันหมาก และหินเต่า เป็นต้น

08.30 น. นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเก็บกระเป๋าสัมภาระ

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหาร

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีระหว่างอาณาจักรสยามและอาณาจักรล้านช้างในสมัยอดีต เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูน รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม ข้อกำหนดในการเข้าไปสักการะพระธาตุจะ งดเว้นใส่เสื้อผ้าสีแดง ตามความเชื่อที่ว่าสีแดงเป็นสีแห่งการเข่นฆ่า นอกจากนี้ช่วงวันวิสาขบูชาในงานฉลองสมโภชพระธาตุศรีสองรักจะมีการทำต้นผึ้งด้วยการบกกล้วยและขี้ผึ้งสีเหลือง เพื่อไปสักการะพระธาตุ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัยเป็นสถานที่เก็บ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่มาประวัติ การทำหน้ากากผีตาโขน วิวัฒนาการของหน้ากากเป็นอย่างไร เขาทำอะไรกันในงานผีตาโขน และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ซึ่งผีตาโขนจะเป็นผู้ออกมาสร้างสีสันและความครื้นเครงในขบวนแห่ ส่วนชื่อของผีตาโขนนั้นเล่าต่อกันมาว่าน่าจะมาจากการสวมหน้ากากคล้ายหัวโขน หรือบางคนเรียกเป็นผีตาขน ผีตามคน และเพี้ยนเป็นผีตาโขนในที่สุด

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเนรมิตวิปัสสนา วัดสวยอีกแห่งของเมืองเลย ตั้งอยู่บนเนินเขาในอำเภอด่านซ้าย ภายในวัดนั้นสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง พระอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม มีภาพจิตรกรรม และประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองอีกด้วย นอกจากนี้รอบๆ บริเวณวัดจะมีการจัดแต่งสวน และต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือ ต้นสาละ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติอยู่ด้วย

16.30 น. ได้เวลาอันพอสมควร นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

23.00 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ 6-8 ท่าน

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 5,500.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 1,800.-

กำหนดเดินทาง

 • 24 – 27 ก.ย.63
 • 01 – 04 ต.ค.63
 • 15 – 18 ต.ค.63

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง กรุงเทพฯ – เลย – กรุงเทพฯ และสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ** หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
 • ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว **
 • ค่ามัคคุเทศก์ บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
 • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ทิป ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610