ภูทอก

ทัวร์จังหวัดเลย 4 วัน 2 คืน ภูป่าเปาะฟูจิเมืองเลย, สวนหินผางาม (คุณหมิงเมืองเลย), เมืองเชียงคาน, ถนนคนเดินเชียงคาน, ตักบาตรข้าวเหนียว, ภูทอก, หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ, แก่งคุดคู้, วัดป่าห้วยลาด, อุทยานแห่งชาติภูเรือ, พระธาตุศรีสองรัก, พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน, วัดเนรมิตวิปัสสนา

LOFT_LOEI 4 DAYS 2 NIGHTS (Sep, Oct 2020) V001 เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แห่งนี้ กำลังเป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่าง หลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน[…]

Continue reading …