ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปี 2559

 • 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่
 • 22 ก.พ. วันมาฆบูชา
 • 06 เม.ย. วันจักรี
 • 13 เม.ย. วันสงกรานต์
 • 14 เม.ย. วันสงกรานต์
 • 15 เม.ย. วันสงกรานต์
 • 02 พ.ค. วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
 • 05 พ.ค. วันฉัตรมงคล
 • 06 พ.ค. วันหยุดพิเศษจาก ครม.
 • 09 พ.ค. วันพืชมงคล
 • 20 พ.ค. วันวิสาขบูชา
 • 18 ก.ค. วันหยุดพิเศษจาก ครม.
 • 19 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา
 • 20 ก.ค. วันเข้าพรรษา
 • 12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ
 • 24 ต.ค. วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • 05 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ
 • 12 ธ.ค. วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ