ประกันเดินทาง ต่างประเทศ

ประกันการเดินทางบูพา (Bupa) ต่างประเทศ


จากนี้ไปคุณและครอบครัวสามารถเดินทางสู่ทุกมุมโลกได้อย่างอุ่นใจ ด้วยแผนประกันเดินทางต่างประเทศจากบูพา ที่ให้ความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือคุ้มครองการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ประกันเดินทางของบูพายังได้รับการรับรองจากสถานทูตจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นเพื่อนำไปใช้ในการยื่นขอวีซ่า

ประกันการเดินทางบูพา (Bupa) มีประกันเดินทางให้เลือก 3 แผน คือแผนโกลด์ ซิลเวอร์ และบรอนซ์พลัส ที่ให้ความคุ้มครองในวงเงินตั้งแต่ 500,000 ถึง 2,000,000 บาท นอกจากนี้ ประกันการเดินทางบูพา (Bupa) ยังมีแผนประกันเดินทางแบบรายปีที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับแผนโกลด์ เหมาะสำหรับท่านที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี สำหรับท่านที่ต้องการประกันเดินทางเพื่อใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น บูพาขอแนะนำแผนโกลด์ที่ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนด และยิ่งกว่านั้นประกันเดินทางแบบแผนโกลด์ (Gold) ยังเพิ่มผลประโยชน์ให้คุณสามารถใช้บริการ International SOS เพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง และปรึกษาบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินขณะอยู่ต่างแดน รวมทั้งบริการเคลื่อนย้ายและส่งตัวผู้ป่วยในกรณีเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศ

สนใจ รายละเอียดผลประโยชน์และค่าเบี้ยแผน ประกันเดินทางบูพา (Bupa) โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ล็อฟท์ Hotline. 080-291-0123

หมายเหตุ :

 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน หรือผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี ไม่สามารถรับความคุ้มครองประกันเดินทางนี้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองระหว่างการเดินทาง
 • ผู้เอาประกันเดินทางอายุ 6-15 ปีจะได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสูงสุด 150,000 บาท และผู้ที่อายุต่ำกว่า 6 ปีไม่มีการชดเชยประเภทนี้

ข้อยกเว้นหลักในกรมธรรม์ประกันการเดินทาง นี้คือ :

 • ประกันเดินทางบูพาขอยกเว้นความคุ้มครองของโรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • อาการกำเริบของโรคที่เป็นก่อนทำประกัน
 • การคลอดบุตร การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์
 • การทำร้ายตนเอง การเสพยาเสพติด
 • การใช้ยาซึ่งไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • กีฬาเสี่ยงภัย เช่นกีฬาฤดูหนาว ดำน้ำ บันจี้จั๊มพ์
 • การรักษาฟัน

ประกันเดินทางไทยวิวัฒน์ TVI สำหรับ เดินทางต่างประเทศ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนานกว่า 58 ปี และได้รับการยอมรับจากสถานทูตในกลุ่ม Schengen ในการยืนขอวีซ่า

การรับประกันภัยนี้เป็นความร่วมมือกันกับ บริษัทประกันอุบัติเหตุการเดินทางชั้นนำของยุโรป, Europaische Reiseversicherung AG บุคลากรทางการแพทย์ ทีมงานที่สามารถสื่อสารได้ 30 ภาษา ข้อมูลสถานพยาบาล องค์กร เส้นทางฉุกเฉิน ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยรายวัน และมีการบริการที่ครอบคลุมทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง แผนประกันภัยการเดินทางพิเศษนี้ ไม่ว่าจะอยู่มุนไหนของโลก ท่านจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด บริการที่รวดเร็ว มาตรฐานระดับสากล

ประกันอุบัติเหตุสุขภาพ และการเดินทางต่างประเทศ ความคุ้มครองพิเศษ
 • TVI GTI CARD ให้วงเงินการันตีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งท่านไม่ต้องสำรองเงินจ่ายกรณีติดต่อบริษัทก่อนรับการรักษาพยาบาล
 • ท่านสามารถเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนก็ได้
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดำน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ๊ท บันจี้จั๊มพ์
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการรักษาฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งรวมถึง การอุดฟัน ซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้
 • คุ้มครองกรณีเงินพกติดตัว ถูกขโมย โดนลักทรัพย์ ท่านสามารถยืมเงินกับทางบริษัท ได้สูงสุด 25,000 บาท
 • ท่านสามรถติดต่อศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกที่หมายเลข 662-644-6688 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้ความคุ้มครองโดยไม่จำกัดอายุของผู้เอาประกันภัย
โดยการประกันภัยนี้แบ่งเป็น 3 แผนความคุ้มครอง เพื่อให้ท่านเลือกใช้ ให้ตรงกับ ความต้องการ ดัง
 • Europe สำหรับเดินทางยุโรปและยื่นขอวีซ่า เช็งเก้น
 • Worldwide (Plus) สำหรับเดินทางทั่วโลกและยื่นขอวีซ่า เช็งเก้น
 • Asia สำหรับเดินทางในเอเชีย

สนใจ รายละเอียดผลประโยชน์และค่าเบี้ยแผน ประกันเดินทางไทยวิวัฒน์ (TVI) โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ล็อฟท์ Hotline. 080-291-0123

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด