รับสมัครงานทัวร์ หางานทัวร์

รับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา ทำงานที่ออฟฟิศสาขา อ่อนนุช 68

โดยผู้สมัครที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีใจรักการท่องเที่ยว
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการจัดการเอกสาร และการประสานงาน

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท

ความรับผิดชอบ:

1. ดูแลงานทางด้านการเงิน-การบัญชี
2. ลงบันทึกบัญชี
3. เตรียมเอกสารการเบิก-จ่ายเงินบริษัท
4. ดูแลเรื่องการเบิกเงินสดย่อย
5. เคลียร์เอกสารเงินสำรองจ่ายภายในบริษัท
6. ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

สวัสดิการ:

1. เงินเดือน
2. โบนัส
3. ประกันสังคม
4. เรียนภาษาอังกฤษฟรี
5. ผ่อน iPhone 0% 20 เดือน
6. มีโอากาสได้เดินทางต่างประเทศ

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทฯ กรุณาส่งอีเมลล์ เอกสารดังนี้ อย่างครบถ้วน

Resume หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มี รูปถ่ายชัดเจน ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการ

กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย

กรุณาส่งเป็น email มาที่ : hr at lofttravel.com

หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน โปรดเตรียมเอกสารที่ระบุด้านบนมาด้วยในวันนัดหมาย

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 02-402-6475 ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

รับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่งงาน พนักงานขาย สำหรับลูกค้าองค์กร Sales Executive / Account Executive (Corporate) จำนวน 2 อัตรา ทำงานที่ออฟฟิศสาขา อ่อนนุช 68

โดยผู้สมัครที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ประสบการณ์การขาย อย่างน้อย 10 ปี
2. ภาษาอังกฤษ สื่อสาร ได้ดี ทั้งพูด และเขียน
3. สามารถเดินทางต่างจังหวัด ต่างประเทศได้

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท (ไม่รวมค่าคอม)

ความรับผิดชอบ

1. เสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัทเพื่อให้บรรลุยอดขาย
2. เพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้าเดิม
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโปรแกรมท่องเที่ยวกับลูกค้าการเดินทาง
4. เป็นตัวแทนของบริษัทอย่างเป็นมิตรและเป็นมืออาชีพ
5. จัดทำรายงานการทำงานรายสัปดาห์
6. ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายพัฒนา และกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย

สวัสดิการ

1. เงินเดือน
2. ค่าคอม
3. โบนัส
4. ประกันสังคม
5. เรียนภาษาอังกฤษฟรี
6. ผ่อน iPhone 0% 20 เดือน

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทฯ กรุณาส่งอีเมลล์ เอกสารดังนี้ อย่างครบถ้วน

Resume หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มี รูปถ่ายชัดเจน ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการ

กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย

กรุณาส่งเป็น email มาที่ : hr at lofttravel.com

หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน โปรดเตรียมเอกสารที่ระบุด้านบนมาด้วยในวันนัดหมาย

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 02-402-6475 ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

รับสมัคร เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary) 1 ตำแหน่ง อ่อนนุช 68

รายละเอียดของงาน

1. ติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. จัดการเอกสารเข้า-ออก
3. เตรียมการต้อนรับ,การจัดเตรียมประชุม และบันทึกการประชุม
4. รวบรวม จัดเก็บ รักษาเอกสารทุกรายการ จัดทำใบเสนอราคา (ชั่วคราว)
5. ประสานงาน และจัดเตรียมงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ติดต่อกับคู่ค้าในต่างประเทศ ในบางกรณี

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ่อนนุช 68 กรุงเทพมหานคร

อัตรา เงินเดือน

15,000-17,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. หญิง อายุ 22-30 ปี
2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ประสบการณ์ด้านประสานงานทั่วไป 2-3 ปี
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการจัดการเอกสาร
5. มีความละเอียดรอบคอบและมีปฏิภาณไหวพริบดีเยี่ยม
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office และการหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างดี
8. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume, Transcript, รูปถ่าย และตัวอย่างผลงาน มาที่ Email: hr at lofttravel.com

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 02-402-6475 ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

รับสมัคร Web Content/Web Master (เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/อัพเดทเว็บไซต์) 2 ตำแหน่ง อ่อนนุช 68

รายละเอียดของงาน

1. เรียบเรียง Content เกี่ยวกับ Product , Service , Promotion ใหม่ ๆ ของบริษัทในเครือ Loft Travel ที่ได้รับจากหน่วยงาน Marketing หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำให้เป็น Content ที่อ่านง่าย เป็น Topic นำข้อมูลขึ้น Website, Facebook, Knowledge Base เพื่อให้ Loft Call Center ศึกษาข้อมูล ประกอบการให้บริการลูกค้า
2. พัฒนารูปแบบ Knowledge Base ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
3. บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถนำข้อมูลมาใช้งานง่าย รวดเร็ว ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีระบบเกิดปัญหา
4. ค้นหาข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมและ Share ให้ Loft Call Center

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ่อนนุช 68 กรุงเทพมหานคร

อัตรา เงินเดือน

14,000-17,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ชอบการอ่าน รักการเขียน สามารถจับประเด็นข้อมูล และนำเสนอผ่านการเขียนได้ดี
2. รักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้เกี่ยวกับ Service & Product ของบริษัทในเครือ Loft Travel ในระดับหนึ่ง
5. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web, Multimedia , Graphic และ Coding HTML, CSS, JavaScript ได้

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume, Transcript, รูปถ่าย และตัวอย่างผลงาน มาที่ Email: hr@lofttravel.com

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 02-402-6475 ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

ESL Part Time English Teacher Job Offered

Loft Travel was established in 2006 with an approved license from the Tourism Authority of Thailand to conduct Air-Ticketing, Outbound Tours and all other travel related services.

We are currently looking for part-time qualified and experienced ESL teachers who are happy to teach a small group of staffs in our office in Onnut 68 Road., Bangkok. (BTS Onnut Station)

We are looking for energetic instructors who meet the following criteria:

 • Applicants must be native speakers of English from only AUS, CAN, NZ, ROI, UK, and USA.
 • Sociable and pleasant personality.
 • Motivated individuals who are dedicated to teaching and the betterment of their students.
 • Enthusiastic and have a good attitude in teaching children and/or adults.
 • Good understanding of Thai culture.
 • At least one-year teaching experience in Thailand.

Please send your CV and recent photo via e-mail hr at lofttravel.com

For further information please visit our website: http://english.lofttravel.com

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงาน พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales/Call Center

ล็อฟท์ ทราเวล (www.lofttravel.com) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่งงาน พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales/Call Center จำนวน 2 อัตรา ทำงานที่ออฟฟิศสาขา อ่อนนุฃ 68

โดยผู้สมัครที่สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-30,000 บาท (กรณีรวมค่าคอมแล้ว)

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • รักงานขาย สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ดี
 • น้ำเสียงฉะฉาน กระตือรือร้น อ่อนหวาน น่าฟัง

รายละเอียดของงาน:

 • รับโทรศัพท์ ตอบปัญหาเบื้องต้น ให้ข้อมูลลูกค้า
 • แนะนำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ทำงานประจำอยู่ในออฟฟิศ
 • บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ไม่ต้องออกไปหาลูกค้าเอง
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • มีการอบรมก่อนการเริ่มงาน

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าคอม
 • โอที
 • โบนัส
 • Incentive
 • เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 • ประกันสังคม
 • ผ่อน iPhone 0% 20 เดือน

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทฯ กรุณาสแกนและส่งอีเมลล์ เอกสารดังนี้ อย่างครบถ้วน

 • Resume หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มี รูปถ่ายชัดเจน ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการ
 • กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย

กรุณาส่งเป็น email มาที่ : hr at lofttravel.com

หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน โปรดเตรียมเอกสารที่ระบุด้านบนมาด้วยในวันนัดหมาย

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 02-402-6475 ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดทำโปรแกรมทัวร์ (Tour Operation)

ล็อฟท์ ทราเวล (www.lofttravel.com) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดทำโปรแกรมทัวร์ (Tour Operation) แผนกทัวร์ต่างประเทศ (กรุ๊ปเหมา VIP) จำนวน 2 อัตรา ทำงานที่ออฟฟิศสาขา อ่อนนุฃ 68 โดยผู้สมัครที่สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,000-30,000 บาท (กรณีรวมค่าคอมแล้ว)

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความอดทน และ รับฟังความคิดเห็น
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความชำนาญในการใช้ คอมพิวเตอร์ Word, Excel, E-Mail, Google, Facebook
 • พิมพ์ดีดคล่อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าคอม
 • โอที
 • โบนัส
 • Incentive
 • เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 • ประกันสังคม
 • ผ่อน iPhone 0% 20 เดือน

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทฯ กรุณาสแกนและส่งอีเมลล์ เอกสารดังนี้ อย่างครบถ้วน

 • Resume หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มี รูปถ่ายชัดเจน ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการ
 • กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย

กรุณาส่งเป็น email มาที่ : hr at lofttravel.com

กรุณาแจ้งนัดวันกับฝ่ายบุคคล และเตรียมเอกสารที่ระบุด้านบนมาด้วยในวันนัดหมาย

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 02-402-6475 ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน (Ticketing Officer)

ล็อฟท์ ทราเวล (www.lofttravel.com) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน (Ticketing Officer) จำนวน 2 อัตรา ทำงานที่ออฟฟิศสาขา อ่อนนุฃ 68

โดยผู้สมัครที่สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-30,000 บาท (กรณีรวมค่าคอมแล้ว)

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การโรงแรมและการท่องเที่ยว, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบ Amadeus, Abacus, หรือ GDS System
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office, Word, Excel
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • เป็นคนเรียนรู้เร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • เปิดรับสมัครทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าคอม
 • โอที
 • โบนัส
 • Incentive
 • เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 • ประกันสังคม
 • ผ่อน iPhone 0% 20 เดือน

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัทฯ กรุณาสแกนและส่งอีเมลล์ เอกสารดังนี้ อย่างครบถ้วน

 • Resume หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มี รูปถ่ายชัดเจน ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ท่านต้องการ
 • กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย

กรุณาส่งเป็น email มาที่ : hr at lofttravel.com

หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน โปรดเตรียมเอกสารที่ระบุด้านบนมาด้วยในวันนัดหมาย

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 02-402-6475 ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด