ริมทะเลสาบคาวาคูจิโกะ 2 Fuji kawaguchiko lake, Japan

ทัวร์ญี่ปุ่น Mt.Fuji Snow Festival 6 วัน 3 คืน มกราคม กุมภาพันธ์ 2560 คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท คามุยมิซากิ สกีรีสอร์ท (KAMUI MISAKA SKI RESORT) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ศูนย์การใช้ชีวิตธรรมชาติคาวากุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ

LOFT-JP4-S2-A_SHIAWASE FUJI SNOW FESTIVAL 6D 3N กำหนดการเดินทาง 18 – 23 // 25 – 30 ม.ค. 2560 // 01 – 06 // 15 – 20 ก.พ. 2560 44,900.- นำท่านชมงาน “MT. FUJI SNOW FESTIVAL” เทศกาลหิมะที่จัดอยู่ใน Kawaguchiko Museum[…]

Continue reading …
ซากุระ ญี่ปุ่น sakura cherry blossom japan

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลชมดอกซากุระ 6 วัน 3 คืน กุมภาพันธ์ มีนาคม 2560 คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตสึดะ เมืองอะตะมิ เมืองคาวาซุ มิชิมะ สกายวอล์ค โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งชินจุกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมง ไชน่า ทาวน์ ช้อปปิ้งโมโตมาจิ RED BRICK WAREHOUSE QUEEN’S โตเกียวดิสนีย์แลนด์ YOKOHAMA SEA PARADISE วัดอาซากุสะ โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) ฮาราจูกุ DIVER CITY TOKYO PLAZA (ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม)

LOFT-JP4-S1-B_SHIAWASE (MATSUDA SAKURA) TOKYO + YOKOHAMA 6D 3N กำหนดการเดินทาง 15 – 20 // 21 – 26 ก.พ. 60 // 01 – 06 // 07 – 12 มี.ค. 60 43,900.- นำท่านชมซากุระก่อนใครๆ กับ “เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตสึดะ” ให้ท่านได้เดินชมความงามของซากุระสายพันธุ์บานเร็วที่เรียกว่า “Hayazaki[…]

Continue reading …
วัดอาซากุสะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลชมดอกซากุระ 6 วัน 3 คืน กุมภาพันธ์ มีนาคม 2560 คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตสึดะ เมืองอะตะมิ เมืองคาวาซุ ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุสะ โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ ห้าง diver city Tokyo plaza ห้าง aqua city & decks (ชมสะพานเรนโบว์) เอออนพลาซ่า

LOFT-JP4-S1-A_SHIAWASE MATSUDA SAKURA 6D 3N กำหนดการเดินทาง 15 – 20 // 21 – 26 ก.พ. 60 // 01 – 06 // 07 – 12 มี.ค. 60 42,900.- นำท่านชมซากุระก่อนใครๆ กับ “เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตสึดะ” ให้ท่านได้เดินชมความงามของซากุระสายพันธุ์บานเร็วที่เรียกว่า “Hayazaki Sakura” ซึ่งจะบานซากุระพันธ์นี้จะบานก่อนสายพันธุ์อื่นๆ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม

Continue reading …
ภูเขาไฟฟูจิ ซากุระ Fuji Sakura Cherry Blossom ประเทศญี่ปุ่น Japan ทะเลสาบคาวากูจิโกะ Lake Kawaguchiko

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 18 – 24 พฤศจิกายน เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว น้ำตกชิไรโตะ คามาคุระ อุโมงค์ต้นเมเปิ้ล หุบเขาโครังเค นั่งรถไฟซากาโน่

LOFT-JP4-AS-2_ARIGATOU (AUTUMN) TOKYO-OSAKA 7 DAY 4 NIGHT กำหนดการเดินทาง 18 – 24 พฤศจิกายน 2559 (55,900.-) “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลา อันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ ใสสะอาด ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโงะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่

LOFT-JP2-5638_ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต นมัสการขอพรศาลเจ้าชื่อดังเรื่องเทพแห่งการแข่งขัน ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโงะ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ กำหนดการเดินทาง: 02 – 07, 08[…]

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่ ศาลเจ้าฮาจิมังโงะ

LOFT-JP2-5637_ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต นมัสการขอพรศาลเจ้าชื่อดังเรื่องเทพแห่งการแข่งขัน ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโงะ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ กำหนดการเดินทาง: 15 – 20, 22[…]

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น ทุ่งลาเวนเดอร์ 2558 โอซาก้า นารา เกียวโต คามาคุระ โยโกฮาม่า โตเกียว นั่งเฟอร์รี่ผ่านช่องแคบอิราโกะ ขาปูยักษ์ 7 วัน 4 คืน การบินไทย

LOFT-JP6-55 กรุงเทพฯ – เมืองโอซาก้า (WIFI ON BUS) – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ศาลเจ้าอิเสะ – โอคาเงะ โยโคโช – นั่งเฟอร์รี่ผ่านช่องแคบอิราโกะ ทะเลสาบฮามานะ – น้ำตกชิไรโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)[…]

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น ลาเวนเดอร์ 2015 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์นารา ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว โตเกียวดีสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ 7 วัน 4 คืน การบินไทย

https://www.youtube.com/watch?v=6vkzHo3_foc LOFT-JP6-54 กรุงเทพฯ – โอซาก้า (WIFI ON BUS) – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ – เมืองนาโงย่า – รถไฟด่วนชินคันเซ็น – ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ (กระเช้า)– โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – ภูเขาไฟฟูจิ[…]

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูร้อน 2015 ทัวร์นิกโก ทัวร์โตเกียว มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2558 ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน ขาปูยักษ์ การบินไทย

LOFT-JP6-42 กรุงเทพฯ – นาริตะ – WIFI ON BUS – เมืองคามาคูระ – พระใหญ่ไดบุตสึ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิหุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – ทุ่งลาเวนเดอร์ หรือโอชิโนะ ฮักไก – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – โตเกียว[…]

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้าร้อน 2015 ทัวร์โตเกียว ทุ่งลาเวนเดอร์ มิถุนายน กรกฎาคม 2558 สวนสนุกซานริโอ พูโรแลนด์ 6 วัน 3 คืน การบินไทย

LOFT-JP6-41 กรุงเทพฯ – นาริตะ – WIFI ON BUS – เมืองคามาคูระ – พระใหญ่ไดบุตสึ –วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิหุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า) – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – ทุ่งลาเวนเดอร์ หรือ โอชิโนะ ฮักไก เมืองโตเกียว – ซานริโอ พูโรแลนด์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ[…]

Continue reading …