ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ คิวชู 9 – 14 เมษายน 2556 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คุจูคุชิม่า เฮ้าส์เทนบอช ภูเขาไฟอะโสะ ปราสาทคุมาโมโต้ ช้อปปิ้งเท็นจินมอลล์ การบินไทย

สัมผัสความโรแมนติคของหมู่บ้านสไตล์ฮอลแลนด์ ณ เฮ้าส์เทนบอช เที่ยวชมภูเขาไฟที่มีปากปล่องใหญ่ที่สุดในโลก ภูเขาไฟอะโสะ ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ นำท่านเที่ยวชมความน่ารักของสัตว์น้ำนานาชนิดที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คุจูคุชิม่า พักผ่อนอาบน้ำแร่ในเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ชื่อดัง เมืองเบปปุ เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ เมืองนางาซากิ เที่ยวชมปราสาทเก่าแก่ที่อยู่คู่เกาะคิวชู ปราสาทคุมาโมโต้ ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ช้อปปิ้งเท็นจินมอลล์

Continue reading …
ยักษ์แดง บ่อนรกทั้งแปดที่เบปปุ คิวชู ญี่ปุ่น hell kyushu japan

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู เที่ยวเบปปุ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น โรงละครคาบุกิ หมู่บ้านฮอลแลนด์ ช็อปปิ้ง ย่านเท็นจิน ฟุคุโอกะ เกาะคิวชู 6 วัน การบินไทย TG

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู เกาะใต้คิวชู เที่ยวเปปปุ เมืองน้ำแร่ เที่ยวฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ นางาซากิ อาบทรายร้่อน ออนเซ็นธรรมชาติ โรงแรมห้าดาว เมืองเบปปุ อาบทรายร้อน เพื่อสุขภาพ ณ เบปปุ เมืองน้ำแร่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ชมบ่อน้ำแร่นรกที่คอยส่งเสียงคำรามกึกก้องที่ จิโกกุเมกูริ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมความงามของ ปากปล่องภูเขาไฟอะโสะ ชมโรงละครยอดนิยม น่าตื่นตา ที่โรงละครคาบุกิ ประทับใจกับการแสดงละครลิงแสนรู้ แสนน่ารัก ที่ท่านจะจดจำไม่รู้ลืม เที่ยวญี่ปุ่น ชมสถาปัตยกรรมคลาสสิคอายุกว่า 420 ปี ปราสาทคุมาโมโต้ ชมหมู่บ้านฮอลแลนด์ที่เดียวของญี่ปุ่น HUIS TEN[…]

Continue reading …