ทัวร์อิบาระกิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2015 นิกโก้ สวนดอกไม้ฮิตาชิ (HITACHI SEASIDE PARK) เอโดะ วันเดอร์แลนด์ 21 – 25 ตุลาคม 2558 ช้อปปิ้งชินจูกุ 5 วัน 3 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_S15 สวนดอกไม้ฮิตาชิ (HITACHI SEASIDE PARK) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีดอกไม้บานให้ชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี และยังมีสวนสนุกขนาดเล็กอีกด้วย ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์นิคโก้ สะพานชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวสะพานมีสีแดงชาดเข้ากับเสา และตอม่อ…

9 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด