“สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะ สู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ”

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2015 นิกโก้ สวนดอกไม้ฮิตาชิ (HITACHI SEASIDE PARK) เอโดะ วันเดอร์แลนด์ 21 – 25 ตุลาคม 2558 ช้อปปิ้งชินจูกุ 5 วัน 3 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_S15 สวนดอกไม้ฮิตาชิ (HITACHI SEASIDE PARK) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีดอกไม้บานให้ชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี และยังมีสวนสนุกขนาดเล็กอีกด้วย ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์นิคโก้ สะพานชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวสะพานมีสีแดงชาดเข้ากับเสา และตอม่อ ซึ่งจะมีความสวยงามมากในฤดูใบไม้ร่วงที่ต้นไม้บนภูเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และแดง ตรอกคาชิยะ โยโคโช ตรอกขนมหวาน ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวานตั้งอยู่เรียงราย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน ของดีของเมืองคาวาโกเอะ ที่นำไปทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน และอีกมากมาย

Continue reading …