ทัวร์ดอกทิวลิปบาน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า ชมเทศกาลดอกไม้ประจำปี 5 วัน 3 คืน กันยายน-ตุลาคม นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ แคนเบอร์ร่า ชมหาดบอนได ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์

LOFT-WB-1199_SYDNEY CANBERRA 5 วัน 3 คืน ชมเทศกาลดอกไม้ประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย (Floriade Australia’s Celabration of Spring) ท่านจะประทับใจกับการจัดสวนดอกไม้ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิของประเทศออสเตรเลียในระหว่างกลางเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียและทั่วโลก ท่านจะได้พบกับดอกทิวลิปสีต่างๆ มากมาย และอุปกรณ์ในการจัดสวนและการแข่งขันสวนดอกไม้ประจำปี

Continue reading …
โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า 5 วัน 12 –16, 13 -17 เมษายน 2560 ชมนครซิดนีย์ หอคอยซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY แคนเบอร์ร่า

LOFT-AUS-04_CAPITAL AUSTRALIA 5D3N นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบน ผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA

Continue reading …
เมลเบิร์น

ทัวร์ออสเตรเลีย 2017 ทัวร์ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น มกราคม – สงกรานต์ เมษายน 2560 ล่องเรือกัปตันคุ้ก โคอาล่า พาร์ค พาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ บลูเมาเท่น การบินไทย TG

LOFT-2W-06_AUSTRALIA (SYD-CAN-MEL) 7 DAYS อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสีน้ำเงิน เอคโค่พอยท์ จุดชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของ ควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีตำนานเกี่ยวกับหญิงสาวสามพี่น้องต้องคำสาปให้กลายเป็นภูเขา เข้าสู่อาณาจักรของซีนิกเวิลด์ (Scenic World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเล่ย์ 1.(Skyway) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา และน้ำตกคาทูมบ้า (Katoomba Fall) 2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชันที่สุดในโลกลงสู่เบื้องล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น ซึ่งในอดีตเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) กระเช้าลอยฟ้า พาท่านกลับสู่สถานี เบื้องล่างปกคลุมไปด้วยป่าร้อนชื้น

Continue reading …
ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ ( Sydney Opera House) ประเทศออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมล์เบิร์น 7 วัน 28 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 ซีนิกเวิลด์ บลูเมาเท่น ล่องเรือกัปตันคุ้ก ชมพาเหรดเพนกวินที่เกาะฟิลลิป นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ

LOFT-2W-06_SYDNEY-CANBERRA-MELBOURNE 7 DAYS (NEW YEAR) รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่านนำคณะนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

Continue reading …
ทัวร์ซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย Australia

ทัวร์ออสเตรเลีย ต.ค.2559 / 6 วัน 4 คืน ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าว ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ PORT STEPHENS

LOFT-AUS-GR02_SYDNEY – CANBERRA – PORT STEPHENS 6 DAYS 4 NIGHTS “ออสเตรเลีย“ สัมผัสสีสันแห่งซีกโลกใต้ ชม “OPERA HOUSE“ สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย สัมผัสกับสัตว์พื้นเมืองอาทิ อุ้มหมีโคอาล่า ป้อนอาหารจิงโจ้ นั่งรถไฟสายที่ชันที่สุดในโลก ชมวิวที่สวยงามที่บลูเมาท์เทนท์ ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การขว้างบูมเมอแรง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สนุกสนานยามราตรีสไตล์ออสซี่ในย่าน KING CROSS

Continue reading …

ทัวร์ออสเตรเลีย 2014 กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2557 ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน การบินไทย

ทัวร์ซิดนีย์ – ชมเมืองซิดนีย์ – บอนได บีช – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – โคล่าปาร์ค –บลูเม้าท์เท่น -หุบเขาสามพี่น้อง – นั่งรถรางที่ชันที่สุด – ทัวร์แคนเบอร์ร่า เมืองหลวงออสเตรเลีย – ทะเลสาปเบอร์เล่ย์ กริฟฟิน – บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ ROP

Continue reading …

ทัวร์ออสเตรเลีย 5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มิถุนายน 2556 ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ทัวร์บลูเม้าเท่นส์ 5 วัน สายการบินแควตัส แอร์เวย์ QF

ทัวร์ออสเตรเลีย วันที่ 5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มิถุนายน 2556 ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ เข้าชมสวนสัตว์พื้นเมือง (Koala Park Sanctuary) ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ เที่ยวชมเขาสามอนงค์ ( Three Sisters Rock )[…]

Continue reading …
พลุฉลองปีใหม่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย sydney australia new year firework by loft travel 03

ทัวร์ออสเตรเลีย 2012 ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์เมลเบิร์น ทัวร์แคนเบอร์ร่า ทัวร์พอร์ท สตีเฟ่น ทัวร์ออสเตรเลียวันมาฆบูชา ทัวร์วันสงกรานต์ เมษายน 2555

แพ็คเกจทัวร์ออสเตรเลีย 2012 ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์เมลเบิร์น ทัวร์แคนเบอร์ร่า ทัวร์พอร์ท สตีเฟ่น ทัวร์วันมาฆบูชา ทัวร์วันจักรี เที่ยวออสเตรเลีย โปรโมชั่นทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียวันมาฆบูชา ทัวร์ออสเตรเลียช่วงปิดเทอม ทัวร์ช่วงวันสงกรานต์ เมษายน 2555 ทัวร์ออสเตรเลียการบินไทย TG ออกแล้วค่ะ! จะทยอยส่งโปรแกรมทัวร์ให้สมาชิกทุกท่านนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

Continue reading …
พลุฉลองปีใหม่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย sydney australia new year firework by loft travel 01

ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ทัวร์อัลบูรี่ ทัวร์เมลเบิร์น ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ 7 วัน

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ทัวร์ซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่โคอาล่าปาร์ค ทัวร์แคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เที่ยวแคนเบอร์ร่า เมืองที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างสวยงามจนติดอันดับโลก ชมทะเลสาบขุดใจกลางเมือง ทัวร์เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เที่ยวเมลเบิร์น เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย *เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม

Continue reading …
หาดบอนได บอนไดบีช (Bondi Beach) ชายหาดโค้ง รูปพระจันทร์เสี้ยว ทางตอนใต้ของซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่นัดพบของบรรดาหนุ่มสาวที่จะมาเล่นน้ำ อาบแดด เล่นกระดานโต้คลื่น

ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วัน

ขอเชิญท่านเดินทางทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์แคนเบอร์ร่า เที่ยวแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างสวยงามจนติดอันดับโลก ชมทะเลสาบขุดใจกลางเมือง ทัวร์ซิดนีย์ เที่ยวซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ KOALA PARK ชมหุบเขาสามพี่น้อง THREE SISTERS นำชม SYDNEY AQUARIUM หนึ่งในโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เข้าอุโมงค์ใต้น้ำท่องโลกมหาสมุทรอย่างใกล้ชิดกับปลาฉลาม ปลากระเบน ช้อปปิ้งย่าน CITY CENTRE และ ศุนย์การค้าสุดหรูใจกลางเมือง QUEEN VICTORIA BUILDING

Continue reading …