Vernazza (เวร์นาซซา) Cinque Terre 5 หมู่บ้านริมผา ประเทศอิตาลี

ทัวร์อิตาลี 11 วัน 8 คืน มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฎาคม 2563 อิตาเลียน ริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซานตา มาร์เกริตา อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ซานตา มาร์เกริตา นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ ซอเรนโต้ โพสิตาโน่ อะมัลฟี่ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ คาเซอต้า พระราชวังคาเซอต้า นครรัฐวาติกัน พิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม โคลอสเซียม จตุรัสนาโวน่า น้ำพุจตุมหานที น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล[…]

Continue reading …

ทัวร์อิตาลี 11 วัน 9 คืน ก.ค.62, ส.ค.62, ก.ย.62, ต.ค.62, พ.ย.62, ธ.ค.62 มิลาน เจนัว อิตาเลียน ริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซานตา มาร์เกริตา อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี นครฟลอเร้นซ์ พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ พระราชวังคาเซอต้า เที่ยวกรุงโรม

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS เที่ยว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ[…]

Continue reading …

ทัวร์ยุโรป เจาะลึก อิตาลี 11 วัน ตุลาคม-ธันวาคม 2018 มิลาน เจนัว อิตาเลียน ริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซานตา มาร์เกริตา อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ โพสิตาโน่ อะมัลฟี่ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ เซอร์ลาโน นครรัฐวาติกัน พิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม โคลอสเซียม จตุรัสนาโวน่า น้ำพุจตุมหานที น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS นำท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ[…]

Continue reading …
ซิงเกว เตรเล่ (cinque terre) ประเทศอิตาลี

ทัวร์อเมซิ่งอิตาลี 11 วัน 26 ธ.ค. 61 – 5 ม.ค. 62 อิตาเลียน ริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ซานตา มาร์เกริตา พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ นครรัฐวาติกัน เที่ยวกรุงโรม

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS เทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ[…]

Continue reading …
Vernazza (เวร์นาซซา) Cinque Terre 5 หมู่บ้านริมผา ประเทศอิตาลี

ทัวร์อิตาลี 11 วัน 9 คืน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 อิตาเลียน ริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ซานตา มาร์เกริตา พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ นครรัฐวาติกัน เที่ยวกรุงโรม

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล[…]

Continue reading …
ซิงเกว เตรเล่ (cinque terre) ประเทศอิตาลี

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 11 วัน 2018 ทัวร์อิตาลีเจาะลึก มกราคม-กันยายน 2561 มิลาน เจนัว อิตาเลียน ริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซานตา มาร์เกริตา ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ โพสิตาโน่ อะมัลฟี่ เซอร์ลาโน นครรัฐวาติกัน พิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม โคลอสเซียม จตุรัสนาโวน่า น้ำพุจตุมหานที น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS นำท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ[…]

Continue reading …
Vernazza (เวร์นาซซา) Cinque Terre 5 หมู่บ้านริมผา ประเทศอิตาลี

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 11 วัน 2017 ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ทัวร์อิตาลีเจาะลึก ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ทัวร์อิตาลีประเทศเดียว มิลาน เจนัว ปอร์โตฟิโน่ อิตาเลียนริเวียร่า นครฟลอเร้นซ์ พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี พักบนเกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ โพสิตาโน่ อะมัลฟี่ นครรัฐวาติกัน พิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม เที่ยวกรุงโรม โคลอสเซียม การบินไทย TG

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล[…]

Continue reading …
ซิงเกว เตรเล่ (cinque terre) ประเทศอิตาลี

ทัวร์แกรนด์อิตาลี Amazing 11 วัน 2017 ทัวร์อิตาลีเจาะลึก 17-27 พฤศจิกายน 2560 มิลาน เจนัว อิตาเลียน ริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี พักบนเกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ โพสิตาโน่ อะมัลฟี่ เซอร์ลาโน นครรัฐวาติกัน พิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม เที่ยวกรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน การบินไทย TG

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่เมือง ซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย 

Continue reading …
ซิงเกว เตรเล่ (cinque terre) ประเทศอิตาลี

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 11 วัน มิถุนายน-กันยายน 2560 ทัวร์อิตาลีเจาะลึก มิลาน เจนัว อิตาเลียน ริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซานตา อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ อะมัลฟี่ นครรัฐวาติกัน

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS นำท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ[…]

Continue reading …
ซิงเกว เตรเล่ (cinque terre) ประเทศอิตาลี

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 2017 ทัวร์อิตาลีเจาะลึก กุมภาพันธ์ – สงกรานต์ เมษายน – กันยายน 2560 อิตาเลียน ริเวียร่า ทัวร์ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ซานตา มาร์เกริตา พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี ทัวร์เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ทัวร์อามาลฟี่ พิพิธภัณฑ์วาติกัน ทัวร์โรม การบินไทย TG

LOFT-EUR-28A_AMAZING ITALY 11 DAYS ทัวร์ ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ[…]

Continue reading …