Wellness Tour K.Anne Belgium

ทัวร์สุขภาพ (Wellness Tour) Operate by Loft เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน 6-16 มีนาคม 2563 บรัสเซลส์ ลีล Vieux Old Town โบสถ์ Eglise Saint Maurice อีเปอร์ Ypres Cloth Hall พิพิธภัณฑ์ In Flanders Fields Museum บรูจส์ โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์พระแม่มารี ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ เมเคอเลิน วัดธัมมปทีป อานท์ทรัปพ์ ร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ ฟังบรรยายเรื่องระบบการแพทย์ของเบลเยี่ยม ช้อปปิ้งย่าน Diamond District บารล์เฮอร์ธ็อกจ์ บารล์นาซซาว รูมอนท์ McArthurGlen Designer Outlet Roermond นามูร์ ป้อมปราการเมืองนามูร์ ชาร์เลอรัว ดิน็องท์ Collegiale Notre,Dame ป้อมปราการดิน็องท์ บรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม ฟังผลตรวจ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ เลอเวิน เก้นท์ ร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ซื้อยาตามใบสั่งแพทย์ ช้อปปิ้งที่ถนนบูเลอวาร์ด กิจกรรมนันทนาการ สังสรรค์ ปาร์ตี้

ทัวร์สุขภาพ (Wellness Tour) เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน  บริษัท ล็อฟท์ทัวร์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ได้ดำริร่วมกับอาจารย์ ดร.นายแพทย์ วัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ อาจารย์แพทย์ชาวไทยเพียงคนเดียวในปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทย์สภาแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม นายแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบลเยี่ยม และนายแพทย์ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหมเบลเยี่ยม ได้เล็งเห็นถึงวิธีการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ คือ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในสหภาพยุโรป” ซึ่งถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับผู้รักการเดินทางที่ใส่ใจสุขภาพและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว พร้อมกับได้รับการตรวจผลทางห้องปฏิบัติการกับศูนย์การแพทย์มาตรฐานสูงของประเทศเบลเยี่ยม

Continue reading …