ยอดเขาทิตลิส

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นทิตลิส หอไอเฟล ช็อปปิ้งปารีส

LOFT-EUR-GT10_ITALY SWITZERLAND FRANCE 10 DAYS สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นด้วย ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง…

9 years ago

ทัวร์ยุโรป 2015 เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2558 ทัวร์โรม ทัวร์วาติกัน ทัวร์ปิซ่า ทัวร์ฟลอเร้นซ์ ทัวร์เวนิส ทัวร์อินสบรูค ทัวร์วาดู๊ซ (ทัวร์ลิคเค่นสไตน์) ทัวร์อินเทอลาเก้น ยอดเขาทิตลิส ทัวร์ลูเซิร์น ทัวร์ปารีส 10 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

ทัวร์โรม สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬายักษ์อายุเกือบ 2,000 ปี จุคนได้กว่า 50,000 คน ภายในที่จะบอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต ทัวร์อินสบรูค ที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ แม้ แต่ราชสำนักของราชวงศ์ฮัปสบูร์กที่ยิ่งใหญ่ ยังคงสร้างที่พำนักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่อาคารหลังคาทองคำ…

9 years ago

ทัวร์ยุโรป 2015 ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศยอดนิยม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2558 ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิส ทัวร์อิตาลี ล่องเรือกอนโดล่า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หอไอเฟล ยอดเขาทิตลิส 10 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

https://www.youtube.com/watch?v=xJxH-QuJeXo ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวพิธภัณฑ์ลูฟร์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Joconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิ้น…

9 years ago

ทัวร์ยุโรป 2015 ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศยอดนิยม ช่วงสงกรานต์ 11 – 20 เมษายน 2558 ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิส ทัวร์อิตาลี ล่องเรือกอนโดล่า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หอไอเฟล ยอดเขาทิตลิส 10 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

https://www.youtube.com/watch?v=zMba3fckhuQ ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวพิธภัณฑ์ลูฟร์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Joconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป็นภาพวาดของเลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิ้น…

9 years ago

ทัวร์ยุโรป 2014 อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) ฝรั่งเศส 10 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 2557 การบินไทย

http://www.youtube.com/watch?v=m1tGaWJaTRg ทัวร์ฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลางของเมืองเก่า บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะ ทัวร์อินสบรูค ที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ แม้ แต่ราชสำนักของราชวงศ์ฮัปสบูร์กที่ยิ่งใหญ่ ยังคงสร้างที่พำนักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่อาคารหลังคาทองคำ (Goldness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง…

10 years ago

ทัวร์ยุโรป 2013 อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน กรกฎาคม 2556 ลอนดอน ปารีส ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น โรม มิลาน ฟลอเร้นซ์ ปิซ่า

http://www.youtube.com/watch?v=C8Ivc2XYaQo ชมมหานครลอนดอน อลังการหอนาฬิกาบิ๊กเบน, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอนบริดจ์, ทาวเวอร์ออฟลอนดอน และไม่ควรพลาดกับการขึ้นชมวิวจากมุมสูงด้วยลอนดอนอายส์ ล่องเรือกอนโดล่า ไปตามลำคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนถึงแกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ่ด์แห่งแรกของโลก และเก็บภาพประทับใจกับดาราคนโปรดอย่างเต็มอิ่ม ชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล แลนด์มาร์กของเมือง ปารีสได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต”…

11 years ago

ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี 10 วัน

http://www.youtube.com/watch?v=EG5mQpM0lVY ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เดิมสร้างไว้เพื่อเป็นเขตที่อยู่ของพวกขุนนางสมัยราชวงศ์บูร์บอง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร ขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น…

12 years ago

ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

http://www.youtube.com/watch?v=fUDDsZ2I_gk พระราชวังวินด์เซอร์ เข้าชมภายในผ่าน Jubilee Garden เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์ อันประมาณค่ามิได้ สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยอดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000…

12 years ago

ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน การบินไทย

http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส ใน แกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เกาะเวนิส ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค ที่กว้าง ขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง,…

12 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด