Shirakawa-go หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ไร่วาซาบิ สถานีรถไฟมัตสึโมโต้ คามิโคจิ ตลาดเช้าทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออนพลาซ่า ปราสาททองคินคาคุจิ สถานีรถไฟเกียวโต ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ย่านกิอองมาจิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต

LOFT-JP5-11_TAKAYAMA PRO “เมืองมัตสึโมโต้” เพื่อชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกล้กับปราสาท ทียังคงลักษณะบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทำให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึกอย่างยิ่ง

Continue reading …
Shirakawa-go หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ชิราคาวาโกะ (ชมแสงสีประดับไฟในฤดูหนาว) นาโกย่า 6 วัน 4 คืน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 ปราสาทนาโกย่า งานประดับไฟฤดูหนาว Nabana no sato Winter Illumination อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาททอง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สถานีรถไฟเกียวโต เทมโปซาน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

LOFT-JP4-S10-A หมู่บ้านชิราคาวาโกะ SHIRAKAWAGO LIGHT UP 2017 6D 4N กำหนดการเดินทาง 22 – 27 // 23 – 28 ม.ค. 2560 // 29 ม.ค. – 3 ก.พ. // 30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2560 // 05 – 10[…]

Continue reading …