รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส BERNINA EXPRESS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Swiss สวิส

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์พาโนราม่า 9 วัน มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถนายน 2563, กรกฎาคม 2563 ซูริค ลูเซิรน์ หมู่บ้านวิทซ์นาว ขึ้นยอดเขาริกิ ซังต์มอริทซ์ BERNINA EXPRESS ทิราโน่ ลูกาโน่ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) ทาสซ์ ลอยเคอร์บาด มงเทรอซ์ GOLDEN PANORAMA กืซตาด์ก กืซตาด์ก กรินเดอวาลด์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เมืองอินเทอลาเก้น

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 DAYS MATTERHORN GLACIER PARADISE สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ

Continue reading …
รถไฟ BERNINA EXPRESS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์พาโนราม่า 9 วัน 6 คืน มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฎาคม 2563 ซูริค ลูเซิรน์ หมู่บ้านวิทซ์นาว ขึ้นยอดเขาริกิ ซังต์มอริทซ์ BERNINA EXPRESS ทิราโน่ ลูกาโน่ ลูกาโน่ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ แซร์มัท ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) ทาสซ์ ลอยเคอร์บาด มงเทรอซ์ GOLDEN PANORAMA กืซตาด์ก กรินเดอวาลด์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เมืองอินเทอลาเก้น

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 DAYS รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา ฟาร์มปศุสัตว์ สู่ใจกลางของประเทศ ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ

Continue reading …
ทัวร์ลูเซิร์น Luzerne, Switzerland สะพานคาเปล ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง ทัวร์แกนด์สวิส

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน ก.ค.62, ส.ค.62, ก.ย.62, ต.ค.62, พ.ย.62, ธ.ค.62 ซูริค ซังต์มอริทซ์ นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) GOLDEN PANORAMA ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 DAYS เมืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวัลเล่ส์ ได้รับการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ นำท่านเข้าสู่ BURGERBAD THERME ที่ให้บริการอาบน้ำแร่และสปาใหญ่และทันสมัยที่สุดของเมือง สระน้ำแร่กว่า 10 แห่งภายในศูนย์บริการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 28-43[…]

Continue reading …
แซร์มัท Zermatt เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Matterhorn สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์สงกรานต์ 2019 เจาะลึก 9 วัน มกราคม-พฤษภาคม 2019 ซูริค ลูเซิรน์ หมู่บ้านวิทซ์นาว ขึ้นยอดเขาริกิ ซังต์มอริทซ์ BERNINA EXPRESS ทิราโน่ ลูกาโน่ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท แซร์มัท ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ทาสซ์ ลอยเคอร์บาด มงเทรอซ์ GOLDEN PANORAMA กืซตาด์ก กรินเดอวาลด์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เมืองอินเทอลาเก้น

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 DAYS นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลังก์

Continue reading …
รถไฟไต่เขา ริกิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Rigi Kulm cogwheel railway, Switzerland

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน 13 – 21 ต.ค. 2561, 3 – 11 พ.ย. 2561, มีนาคม 2562 ขึ้นยอดเขาริกิ BERNINA EXPRESS ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ลอยเคอร์บาด GOLDEN PANORAMA ยอดเขายูงเฟรา

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 DAYS รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา ฟาร์มปศุสัตว์ สู่ใจกลางของประเทศ ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ

Continue reading …
รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส BERNINA EXPRESS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Swiss สวิส

เที่ยวสวิสฯ ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั่งรถไฟ BERNINA EXPRESS

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 DAYS ถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบ นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา[…]

Continue reading …