Leaning Tower of Pisa, Italy หอเอนปิซ่า อิตาลี

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฎาคม 2563 กรุงโรม นครรัฐวาติกัน โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน เซียน่า หอเอนปิซ่า ฟลอเร้นซ์ ดูโอโม่ จตุรัสซินญอเรีย ฟลอเร้นซ์ เวนิส เมสเตร้ เที่ยวเกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า เวนิส เมสเตร้ มิลาน ดูโอโม่ ทาสซ์ แซร์มัท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ แซร์มัท เจนีวา ชมน้ำพุเจ็ตเดออัว อานซี ลียง นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เที่ยวชมมหานครปารีส หอไอเฟล โบสถ์โนตเตรอดาม พระราชวังแวร์ซายส์ ร้านดิวตี้ฟรี ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ เรือล่องแม่น้ำแซนน์ DINNER CRUISE

LOFT-EUR-25_ITALY SWITZERLAND FRANCE 11 DAYS จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ภูมิทัศน์งดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยให้ท่านมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกัน ศูนย์กลางของคริสต์จักร เดินเที่ยวเมืองในฝันในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้นซ์ หรือล่องเรือตามลำคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เที่ยวไปอย่างไม่รู้เบื่อในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์ จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะต้องจดจำ เส้นทางท่องเที่ยวแสนสวยของยุโรปนี้กำลังรอท่านมาร่วมเดินทางไปกับเรา

Continue reading …
สนามกีฬาโคลอสเซียม colosseum, Rome, Italy

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน ปีใหม่ 2020 มิถุนายน 2562-มีนาคม 2563 กรุงโรม นครรัฐวาติกัน โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน เซียน่า หอเอนปิซ่า ฟลอเร้นซ์ ดูโอโม่ จัตุรัสซินญอเรีย ฟลอเร้นซ์ เวนิสเมสเตร้ เที่ยวเกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า ลูกาโน่ ลูเซิร์น อินเทอลาเก้น อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE สตราสบูรก์ ย่านแกรนด์อิล นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวชมมหานครปารีส หอไอเฟล ร้านดิวตี้ฟรี โบสถ์โนตเตรอดาม ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ DINNERCRUISE

LOFT-EUR-25_ITALY SWITZERLAND FRANCE 11 DAYS จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ภูมิทัศน์งดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยให้ท่านมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกัน ศูนย์กลางของคริสต์จักร เดินเที่ยวเมืองในฝันในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้นซ์ หรือล่องเรือตามลำคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เที่ยวไปอย่างไม่รู้เบื่อในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์ จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะต้องจดจำ เส้นทางท่องเที่ยวแสนสวยของยุโรปนี้กำลังรอท่านมาร่วมเดินทางไปกับเรา

Continue reading …
Leaning Tower of Pisa, Italy หอเอนปิซ่า อิตาลี

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ก.ค.62, ส.ค.62, ก.ย.62, ต.ค.62 พ.ย.62, ธ.ค.62 กรุงโรม นครรัฐวาติกัน หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส ล่องเรือกอนโดล่า นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

LOFT-EUR-25_ITALY SWITZERLAND FRANCE 11 DAYS จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ภูมิทัศน์งดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยให้ท่านมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกัน ศูนย์กลางของคริสต์จักร เดินเที่ยวเมืองในฝันในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้นซ์ หรือล่องเรือตามลำคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เที่ยวไปอย่างไม่รู้เบื่อในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs-Élysées ในปารีส ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์ จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะต้องจดจำ เส้นทางท่องเที่ยวแสนสวยของยุโรปนี้กำลังรอท่านมาร่วมเดินทางไปกับเรา

Continue reading …

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ก.ค.62, ส.ค.62, ก.ย.62, ต.ค.62 พ.ย.62, ธ.ค.62 กรุงโรม โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส อินเทอลาเก้น Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ พระราชวังแวร์ซายส์

LOFT-EUR-23_ITALY SWITZERLAND FRANCE 10 DAYS พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Continue reading …
นครรัฐวาติกัน ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2019 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน มกราคม-พฤษภาคม 2019 กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่า ดูโอโม่ จัตุรัสซินญอเรีย เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า ลูกาโน่ ลูเซิรน์ อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค ดิจอง นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส เที่ยวชมเมือง หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ร้านดิวตี้ฟรี ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

LOFT-EUR-23_IT CH FR 10 DAYS นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

Continue reading …
ล่องเรือกอนโดล่า เวนิส ประเทศอิตาลี Gondola, Venice, Italy

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน ปีใหม่ 2019 29 ธ.ค. 61 – 7 ม.ค. 62 กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่า ดูโอโม่ จัตุรัสซินญอเรีย เกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า ลูกาโน่ ลูเซิรน์ อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค โบน ดิจอง นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ร้านดิวตี้ฟรี ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

LOFT-EUR-23_ITALY SWITZERLAND FRANCE 10 DAYS นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto เรือนำท่านข้ามสู่เกาะเวนิส ความโด่งดังของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัสซานมาร์โค รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชวังเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต

Continue reading …

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน 29 ธ.ค. 61- 8 ม.ค. 62 กรุงโรม นครรัฐวาติกัน หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส ล่องเรือกอนโดล่า ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส เที่ยวชมมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

LOFT-EUR-25_ITALY SWITZERLAND FRANCE 11 DAYS เที่ยวชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีดราลที่ตั้งของโบสถ์นอร์ธเตรอดาม คู่บ้านคู่เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกและปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค แล้วไปชมย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคือ La Petite France ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 บ้านเรือนในยุคกลางนี้ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสันสลับสับ เปลี่ยนกันไปเรียงรายอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำอิล จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของการเดินเที่ยวชมเมือง

Continue reading …
Leaning Tower of Pisa, Italy หอเอนปิซ่า อิตาลี

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน 27 ธ.ค. 61- 6 ม.ค. 62 กรุงโรม นครรัฐวาติกัน หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส ล่องเรือกอนโดล่า ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส เที่ยวชมมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

LOFT-EUR-25_ITALY SWITZERLAND FRANCE 11 DAYS พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Continue reading …
Leaning Tower of Pisa, Italy หอเอนปิซ่า อิตาลี

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 นครรัฐวาติกัน หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส อินเทอลาเก้น นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE สตราสบูรก์ เที่ยวชมมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์

LOFT-EUR-25_IT CH FR 10 DAYS ชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีดราลที่ตั้งของโบสถ์นอร์ธเตรอดาม คู่บ้านคู่เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกและปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค แล้วไปชมย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคือ La Petite France ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 บ้านเรือนในยุคกลางนี้ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสันสลับสับ เปลี่ยนกันไปเรียงรายอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำอิล จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของการเดินเที่ยวชมเมือง

Continue reading …
สนามกีฬาโคลอสเซียม colosseum, Rome, Italy

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 กรุงโรม หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส อินเทอลาเก้น Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์

LOFT-EUR-23_IT CH FR 10 DAYS กรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายุงค์ฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขา รถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx[…]

Continue reading …