Melbourne 4 เมลเบิร์น Australia ประเทศออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท เกาะฟิลลิป 5 วัน 3 คืน สวนฟิตซรอย ผ่านชมอาคารรัฐสภา พอร์ตแคมเบลล์ Twelve Apostles รถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตวพื้นเมือง เพนกวินที่เกาะฟิลลิป

LOFT-WB-HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ[…]

Continue reading …
พลุฉลองปีใหม่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย sydney australia new year firework by loft travel 01

ทัวร์ออสเตรเลีย 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 (ปีใหม่) 6 วัน 4 คืน ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ สวนสัตว์พื้นเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ เมืองอโพโล เบย์ พอร์ตแคมเบลล์ ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมสวนสัตว์ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

LOFT-WB-2.2_ POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียสวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า[…]

Continue reading …
Melbourne 4 เมลเบิร์น Australia ประเทศออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท เกาะฟิลลิป พอร์ตแคมเบลล์ Twelve Apostles รถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตว์พื้นเมืองชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป ** ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังกาล** สวนฟิตซรอย

LOFT-WB-01_HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS(NEW YEAR CELEBRATION 2020) บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด[…]

Continue reading …
เมลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลียและยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท เกาะฟิลลิป 6 วัน 3 คืน พฤษภาคม 2562, มิถุนายน 2562, กรกฎาคม 2562, สิงหาคม 2562, กันยายน 2562 สวนฟิตซรอย พอร์ตแคมเบลล์ รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

LOFT-WB-03_HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ[…]

Continue reading …
Melbourne 4 เมลเบิร์น Australia ประเทศออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท เกาะฟิลลิป 5 วัน 3 คืน 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 (กรุ๊ปเดียวเท่านั้น) ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก ชมพลุปีใหม่ เกรทโอเชี่ยนโร้ด รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

LOFT-WB-03_HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS NEW YEAR CELEBRATION บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK[…]

Continue reading …
พลุฉลองปีใหม่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย sydney australia new year firework by loft travel 02

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) นครเมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

LOFT-WB-02_POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียสวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้[…]

Continue reading …
พลุฉลองปีใหม่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย sydney australia new year firework by loft travel 03

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน 27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (ปีใหม่) นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป กระท่อมกัปตันคุ้ก

LOFT-WB-02_POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียสวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้[…]

Continue reading …
เมลเบิร์น ออสเตรเลีย Melbourne, Australia

ทัวร์ออสเตรเลีย เจาะลึก เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน สิงหาคม (วันแม่) – กันยายน เมลเบิร์น สวนฟิตซรอย ผ่านชมอาคารรัฐสภา เกรทโอเชี่ยนโร้ท พอร์ตแคมเบลล์ Twelve Apostles รถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมเพนกวินทีเกาะฟิลลิป

LOFT-WB-1198_HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS **PROMOTION** นำท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง

Continue reading …
Great Ocean Road in Victoria, Australia

ทัวร์ออสเตรเลีย เจาะลึก เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน ตุลาคม (วันปิยะมหาราช) – พฤศจิกายน เมลเบิร์น สวนฟิตซรอย ผ่านชมอาคารรัฐสภา เกรทโอเชี่ยนโร้ท พอร์ตแคมเบลล์ Twelve Apostles รถไฟจักรไอน้ำโบราณ,สวนสัตว์พื้นเมือง ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

LOFT-WB-1198_HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS นำท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ำทะเลสีน้ำเงินตัดกับป่าอันเขียวขจีทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม

Continue reading …
เมลเบิร์น ออสเตรเลีย Melbourne, Australia

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบริ์น 5 วัน 3 คืน ชมเมืองเมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป Twelve Apostles

LOFT-WB-1178_ HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้า สถานที่แห่งนี้รัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ สมรภูมิแห่งนี้จึงเกิดเป็นวัน “แอนแซ็ค” (25 เมษายน) ในวันนี้เหล่าชาวออสเตรเลียนได้จัดพีธีรำลึกถึงผู้รับใช้ชาติจำนวนกว่า 114,000 นายและเสียชีวิต 19,000 นาย

Continue reading …