เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกไม้ 7 วัน 4 คืน 18 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) เมืองนารา วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า ตลาดคุโรมง ย่านชินไซบาชิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO ทะเลสาบปลาไหล โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ มหานครโตเกียว วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5_LOVE JAPAN OCT. โอซาก้า-นารา-เกียวโต-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว-ชมทุ่งดอกไม้ 7 วัน 4 คืน ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ำคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียังประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็นงานจัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม…

4 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น อาราชิยาม่า นารา โอซาก้า โอบาระ โครังเค ฟูจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 7 วัน 4 คืน 22-28 พฤศจิกายน 2562 ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่านกิออง ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ นารา วัดโทไดจิ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO เมืองโอบาระ ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ มหานครโตเกียว ย่านชินจูกุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ตลาดปลาซึกิจิ ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5_LOVE AUTUMN TG NO.2 อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 7วัน 4คืน นำท่านสู่ “หุบเขาโครังเค” เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดและของประเทศญี่ปุ่น โดยมีต้น คาเอะเดะ (ต้นเมเปิ้ล) กว่า 4,000 ต้น เป็นอุโมงค์ต้นเมเปิ้ลแดงอยู่บนเส้นทางเคียง…

4 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น อาราชิยาม่า นารา โอซาก้า โอบาระ โครังเค ฟูจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน 20-25, 22-27 พฤศจิกายน 2562 ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่านกิออง ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ นารา วัดโทไดจิ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO เมืองโอบาระ ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ มหานครโตเกียว ย่านชินจูกุ อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5_LOVE AUTUMN TG NO.1 อาราชิยาม่า-นารา-โอซาก้า-โอบาระ-โครังเค-ฟูจิ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอบาระ” นำท่านเดินทางชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ “ซากุระจะเบ่งบานพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ซากุระพันธุ์นี้มีชื่อว่า Shikizakura หรือ ซากุระสี่ฤดูโดยมีความพิเศษที่แตกต่างจากซากุระทั่ว ๆ ไปคือจะบาน 2 ครั้งต่อปี (more…)

4 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ 6 วัน 3 คืน 22-27 มีนาคม, 28 มีนาคม – 2 เมษายน และ 3-8 เมษายน 2562 (วันจักรี) ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ นารา วัดโทไดจิ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO ทะเลสาบปลาไหล ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ) โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ มหานครโตเกียว ย่านชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5_LOVE SAKURA 6วัน 3คืน นำท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงโตเกียว เป็นสวนสาธารณะที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ สวนนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์ และ สวนสัตว์ ภายในสวนอุเอโนะมีความร่มรื่นของต้นไม้นานาพรรณ รวมทั้งต้นซากุระนับพันต้น ช่วงเดือนปลายมีนาคม-ต้นเมษายนเป็นช่วงที่ดอกซากุระบาน สวนอุเอโนะจะจัดเทศกาลชมดอกซากุระ ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลชมดอกซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว (more…)

4 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) 7 วัน 4 คืน 15 – 21 (วันสงกรานต์) และ 19 – 25 เมษายน 2562 ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ นารา วัดโทไดจิ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO ตลาดเช้าทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออนพลาซ่า ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ช้อปปิ้งถนนนากามาจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ ไร่วาซาบิไดโอะ ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK ไร่สตรอเบอรี่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต มหานครโตเกียว ย่านชินจูกุ

LOFT-JP5_JAPAN ALPS NO.2 7วัน 4คืน นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม โองิซาว่า เส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร เขื่อนคุโรเบะ นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สันเขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา (more…)

4 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ ฟูจิ โตเกียว ลานสกี 6 วัน 3 คืน 28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562 (วันปีใหม่) ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ปราสาทมัตสึโมโต้ ไร่วาซาบิไดโอะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ปราสาททองคินคาคุจิ

LOFT-JP5-07_LOVE TAKAYAMA NEW YEAR “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” สถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน…

4 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน 16-21 พฤศจิกายน 2561, 21-26 พฤศจิกายน 2561, 23-28 พฤศจิกายน 2561 ปราสาททองคินคาคุจิ รถไฟสายโรแมนติก ปราสาทโอซาก้า เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

LOFT-JP5-03_LOVE AUTUMN NO.1 ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ “ซากุระจะเบ่งบานพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ซากุระพันธุ์นี้มีชื่อว่า Shikizakura หรือ ซากุระสี่ฤดูโดยมีความพิเศษที่แตกต่างจากซากุระทั่ว ๆ ไปคือจะบาน 2 ครั้งต่อปี ดอก Shikizakura เริ่มบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไม้ผลิและจะบานอีกครั้งตอนเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้ร่วง คุณสามารถชมซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดงได้ที่นี่ ใครที่พลาดชมซากุระในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีต้น Shikizakura…

4 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ชมทุ่งพิ้งค์มอส ซากุระ และท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ 7 วัน 4 คืน 16 – 22 เมษายน 2561 และ 4 – 10 พฤษภาคม 2561 ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ เมืองนารา วัดโทไดจิ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ตลาดเช้าทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออนพลาซ่า ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ไร่สตรอเบอรี่ ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ หรือ ชมทิวลิป ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ตลาดปลาซึกิจิ ย่านชินจูกุ

LOFT-JP5-03_LOVE JAPAN ALPS 7D 4N โอซาก้า - นารา - ทาคายาม่า - เจแปน แอลป์ - ทุ่งพิงค์มอส นำท่านสู่ “สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ” สวนสาธารณะริมทะเลสาบยามานากาโกะ ที่มีการจัดแสดงทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง มีพื้นที่ถึง…

5 years ago

ทัวร์ทาคายาม่า ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ 7 วัน 4 คืน 1 – 7 เมษายน 2561 (วันจักรี) วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ โอชิโนะฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ ไร่สตรอเบอรี่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ตลาดเช้าทาคายาม่า เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก) +ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5-LOVE TAKAYAMA NO.2 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา…

5 years ago

ทัวร์ทาคายาม่า ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ 6 วัน 3 คืน 3 – 8 และ 4 – 9 เมษายน 2561 (วันจักรี) วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ ไร่วาซาบิไดโอะ ปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ตลาดเช้าทาคายาม่า เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่านกิออง มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5-LOVE TAKAYAMA NO.1 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมไฟฤดูหนาว ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 3 คืน นำท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ “สวนมารุยามะ” สวนสาธารณะที่มีอายุแก่ที่สุดในเกียวโต มีการปลูกต้นซากุระกว่า 500 ต้น…

5 years ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด