เมืองเกอเรเม

ทัวร์ตุรกี Re – Route

LOFT-WB-04_BW TURKEY SPECIAL Re - Route 8 Days 6 Nights (บินเช้า-ถึงเย็น) “มัสยิดสีน้ำเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี…

4 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 13 – 20 เมษายน 2563 กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปิ สไปซ์มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ชมม้าไม้จำลอง เมืองโบราณเอเฟซุส โรงงานเครื่องหนัง เมืองคูซาดาสี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ นครใต้ดิน Underground City ชิมไวน์ตูร์ลาซาน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance โรงงานพรม ร้านเครื่องปั้นดินเผา โรงงานเพชร เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

LOFT-WB-02_ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8Days 5Nights “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่…

4 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 2 – 9 เมษายน 63, 13 – 20 เมษายน 63, 2 – 9 พฤษภาคม 63, 9 – 16 พฤษภาคม 63, 14 – 21 พฤษภาคม 63 กรุงเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร โรงงานเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คุซาดาสึ โรงงานเครื่องหนัง เมืองคุซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล เมืองชานัคคาเล เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ SHOPPING MALL

LOFT-WB-01_WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน โรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic…

4 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 คัปปาโดเกีย โรงแรมถ้ำ 1 คืน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน Underground City หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองปามุคคาเล เมืองโบราณเอฟิซุส เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย

LOFT-WB-02_WONDERFUL TURKEY 8 DAYS 5 NIGHTS หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์(Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง วิวจากด้านบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้รอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนจริงที่อยู่อาศัยในบ้านที่ขุดเข้าไปในภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกได้ว่าเป็นบ้านจอมปลวก ในสภาพแวดล้อมเดิมมายาวนานหลายร้อยปี (more…)

4 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน (Re-Route) ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส กรุงทรอย เมืองโบราณเอเฟซุส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน Underground City โชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

LOFT-WB-01_BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8Days 5Nights นครใต้ดิน Underground City เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์…

4 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน ก.ค.62, ส.ค.62, ก.ย.62, ต.ค.62, พ.ย.62 เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคุซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปึ

LOFT-WB-02_WONDERFUL TURKEY 8 DAYS 5 NIGHTS หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์(Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง วิวจากด้านบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้รอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนจริงที่อยู่อาศัยในบ้านที่ขุดเข้าไปในภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกได้ว่าเป็นบ้านจอมปลวก ในสภาพแวดล้อมเดิมมายาวนานหลายร้อยปี (more…)

4 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน เดือนตุลาคม 2562, 31 ต.ค. – 7 พ.ย. 62 กรุงอิสตันบูล เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองคูซาดาสี เมืองปามุคคาเล่ นครใต้ดิน Underground City ชิมไวน์ตูร์ลาซาน ชมโชว์ระบำหน้าท้องBelly Dance คัปปาโดเกีย

LOFT-WB-01_WONDERFUL TURKEY (RE ROUTE) 8 DAYS 5 NIGHTS “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี…

4 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน ปลายเมษายน – พฤษภาคม (วันแรงงาน) 2562 กรุงอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปิ สไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ชมม้าไม้จำลอง เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองคูซาดาสี โรงงานเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คาราวานสไลน์ นครใต้ดิน Underground City ชิมไวน์ตูร์ลาซาน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance คัปปาโดเกีย โรงงานพรม ร้านเครื่องปั้นดินเผา โรงงานเพชร เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

LOFT-WB-03_WONDERFUL TURKEY (RE ROUTE) 8 วัน 5 คืน นำท่านชิมไวน์ตูร์ลาซาน (Turasan Winery) ไวน์โลกใหม่ของประเทศตุรกี เป็นสินค้าส่งออกสำคัญให้ชาวสุเมเรียนและชาวอัสซีเรียนโบราณ “วิยานาวานดา” ซึ่งหมายถึง “ดินแดนแห่งไวน์ และด้วยพื้นที่กว่า 6,100 ตารางกิโลเมตร ทำให้ตุรกีเป็นประเทศที่ปลูกองุ่นส่งออกเป็นอันดับที่สี่ของโลก…

5 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 7 – 14, 9 – 16 และ 12 – 19 เม.ย. 2562 (วันสงกรานต์) กรุงอิสตันบูล กรุงเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคุซาดาสึ โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม

LOFT-WB-02_WONDERFUL TURKEY SONGKRAN 8 วัน 5 คืน นำท่านเดินทางสู่ “พระราชวังทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่าเป็น พระราชวังสำคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นที่ประทับของสุลต่านองค์สำคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ…

5 years ago

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน เมษายน (วันจักรี) – พฤษภาคม (วันแรงงาน) 2562 กรุงอิสตันบูล กรุงเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน  โรงงานพรม โรงงานเพชร หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคุซาดาสึ โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม

LOFT-WB-01_WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว…

5 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด