สะพานไม้ ชาเปล (Chape Bridge) เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Lucerne, Switzerland

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น โลซานน์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) ลูกาโน่ BERNINA EXPRESS ขึ้นเขาริกิ

LOFT-EUR-29B_ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองเซอร์แมท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์

Continue reading …
รถไฟไต่เขา ริกิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Rigi Kulm cogwheel railway, Switzerland

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน 13 – 21 ต.ค. 2561, 3 – 11 พ.ย. 2561, มีนาคม 2562 ขึ้นยอดเขาริกิ BERNINA EXPRESS ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ลอยเคอร์บาด GOLDEN PANORAMA ยอดเขายูงเฟรา

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 DAYS รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา ฟาร์มปศุสัตว์ สู่ใจกลางของประเทศ ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ

Continue reading …
อินเตอร์ลาเคน สวิตเซอร์แลนด์ Interlaken, Switzerland

ทัวร์แกรนด์สวิส 9 วัน 2016 ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ BERNINA EXPRESS แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ GOLDEN PANORAMA เมืองอินเทอลาเก้น

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 DAYS นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug เมืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวัลเล่ส์ ได้รับการขนานนามว่า[…]

Continue reading …
รถไฟสาย bernina express สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

ทัวร์สวิสฯ โรแมนติก 10 วัน 2016 สงกรานต์ 12-21 เมษายน พิชิต 3 ยอดเขา ขึ้นเขาริกิ ยอดเขายูงเฟรา ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

LOFT-EUR-29B_ROMANTIC SWISS 10 DAYS นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองเซอร์แมท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอันดับ 2 ของสวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น[…]

Continue reading …
รถไฟสาย Bernina Express ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์แกรนด์สวิส 2016 สงกรานต์ 10 – 18 เมษายน 2559 พิชิตยูงเฟรา นั่งรถไฟสาย Glacier Express, Bernina Express, Golden Pass ขึ้นยอดเขาริกิ

LOFT-EUR-29A_SWISS PANORAMA 9 Days JANUARY-OCTOBER 2016 นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก ยอดเขายูงเฟราโดยรถโค้ช ปี 2001[…]

Continue reading …
รถไฟเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส (Bernina Express) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์แกรนด์สวิส ทัวร์สวิสเจาะลึกประเทศเดียว 9 วัน 6 – 14, 13 – 21, 20 – 28 กรกฎาคม, 27 ก.ค. – 4 ส.ค. 2556 โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มัท รถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า[…]

Continue reading …
รถไฟ BERNINA EXPRESS at Tirano

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2013 กรกฎาคม 2556 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เจาะลึก ประเทศเดียว 9 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ รถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา ได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP[…]

Continue reading …
รถไฟสาย GOLDEN PASS PANORAMA ออกเดินทางจากเมืองมงเทรอซ์ เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman)

ทัวร์สวิส 2555 ทัวร์แกรนด์สวิส แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน การบินไทย TG

ทัวร์สวิส 2555 นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศทัวร์ยุโรป ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ทัวร์แกรนด์สวิส นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอันดับ 2 ของสวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE สู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป

Continue reading …