2555

ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556 อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย บินตรง

http://www.youtube.com/watch?v=iIkCpOty5B4 ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 72 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นชื่อดัง” บันทึกภาพหอไอเฟล จากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด ช้อปปิ้งไนท์บริดจ์ (Knightsbridge) ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Harrods…

9 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออกปีใหม่ 29 ธันวาคม 2555 – 6 มกราคม 2556 ทัวร์ปราก กลรักลวงใจ ทัวร์เชค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์สโลวัก ทัวร์เยอรมัน

http://www.youtube.com/watch?v=FcMS8rsIneY สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวา ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองส์และบาร็อค ป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสู่คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง ของนครบูดาเปสต์ ชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค…

9 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออกปีใหม่ 27 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556 ทัวร์เชค ทัวร์ปราก ตามรอยละครกลรักลวงใจ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์สโลวัก ทัวร์เยอรมัน

http://www.youtube.com/watch?v=wdWrHeay6Ys ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นรำให้นักท่องเที่ยวได้ชม เป็นโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก (more…)

9 years ago

ทัวร์ปราก ทัวร์เชค ทัวร์ยุโรปตะวันออกช่วงสิ้นปี 22 – 30 ธันวาคม 2555 ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์สโลวัก ทัวร์เยอรมัน

http://www.youtube.com/watch?v=sh_iGNOTnWw นครบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อันได้แก่เมืองบูดาและ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา เมืองพัสเซา (Passau)…

9 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ ตามรอยละครกลรักลวงใจ 1 – 9 ธันวาคม 2555 ทัวร์เชค ทัวร์ปราก ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์สโลวัก ทัวร์เยอรมัน

http://www.youtube.com/watch?v=rN3JSK_hvqU สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวา กรุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละคร ที่มีการขยายเมืองอย่างไม่หยุดยั้ง เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก…

9 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 5 – 13 ธันวาคม 2555 ทัวร์เชค ทัวร์ปราก ตามรอยละคร กลรักลวงใจ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์สโลวัก ทัวร์เยอรมัน

http://www.youtube.com/watch?v=myBZettPLTo การล่องเรือแม้น้ำดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งในย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน (more…)

9 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 8 – 16 ธันวาคม 2555 ทัวร์ปราก ทัวร์เชค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์สโลวัก ทัวร์เยอรมัน

http://www.youtube.com/watch?v=tRO4Sd_SU5Q ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด พระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great…

9 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556 ทัวร์เชค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์สโลวัก ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ปราก

http://www.youtube.com/watch?v=87HxYDf1ncs ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค เมืองคาร์โลวีวารี เมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรม ชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ชมนครบูดาเปสต์ นำชมจตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์…

9 years ago

ทัวร์นิวซีแลนด์ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน การบินไทย

อิ่มอร่อยกับ กุ้งล๊อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดงเลิศรส ล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ นั่งเรือยอร์ชชมปลาวาฬที่ไคคูร่า นั่งกระเช้ากอนโดล่าชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค + เล่นลูท ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ ROP (more…)

9 years ago

ทัวร์ยุโรปปีใหม่ 27 ธันวาคม 2555 – 7 มกราคม 2556 อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

http://www.youtube.com/watch?v=NglE4dq4CUU ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก…

9 years ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด