Dubrovnik

ทัวร์ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย เฮอเซโกบีนา 10 วัน 7 คืน 11 – 20 เม.ย. 2562, 26 เม.ย.-5 พ.ค. 2562 เวียนนา กราซ ลูบลิยานา ล่องเรือทะเลสาบเบลด ถ้ำโพสทอยน่า อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ พระราชวังดิโอคลีเธียน ดูบรอฟนิค ขึ้นกำแพงเมืองเก่า

LOFT-EUR-59A_INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS เที่ยวชมถ้ำโพสทอยน่า เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ำเชื่อมต่อถึงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สุดภายในถ้ำที่เรียกว่า Classic Karst ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ้ำยังมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต

Continue reading …