Shirakawa-go หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ไร่วาซาบิ สถานีรถไฟมัตสึโมโต้ คามิโคจิ ตลาดเช้าทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออนพลาซ่า ปราสาททองคินคาคุจิ สถานีรถไฟเกียวโต ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ย่านกิอองมาจิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต

LOFT-JP5-11_TAKAYAMA PRO “เมืองมัตสึโมโต้” เพื่อชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกล้กับปราสาท ทียังคงลักษณะบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทำให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึกอย่างยิ่ง

Continue reading …