รับทำวีซ่า

 ให้คำปรึกษาวีซ่าระหว่างประเทศ รับทำวีซ่า ให้บริการครอบคลุมด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาวีซ่า บริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคำขอวีซ่าทุกประเภท วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ ที่เชียวชาญทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง และวีธีปฎิบัติเพื่อให้ได้รับอนุมัติวีซ่า อีกทั้งยังสามารถเติมเต็มความปราถนาของชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงาน ทำงาน หรือเดินทางมาพักผ่อนหลังเกษียณอายุในประเทศไทย ลูกค้าบริษัทต่างยอมรับในความเป็นมืออาชีพและความสามารถของบริษัท ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย อย่างมีประสิทธิภาพและน่าพึงพอใจ


บริการ ขอ วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเช็งเก้น วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าเยอรมัน วีซ่าสวิส วีซ่าอิตาลี วีซ่ายุโรป วีซ่าทั่วโลก

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! สำหรับน้องๆ ที่ต้องการ เรียนต่อออสเตรเลีย หรือ เรียนต่ออเมริกา เรายินดีให้คำปรึกษา มีที่เรียน ที่พักอาศัย ศูนย์ช่วยเหลือ

บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านวีซ่าและจดทะเบียนสมรส บริการจดทะเบียนสมรส แบบเร่งด่วน 1 วันเสร็จ
บริการ ต่างประเทศ (เอกสารประกอบการเดินทาง และ ทำวีซ่า)

 • วีซ่าชั่วคราว วีซ่าท่องเที่ยว / วีซ่าธุรกิจ / วีซ่านักเรียน / วีซ่าทำงาน / วีซ่าภัตตาคาร-ร้านอาหาร/ วีซ่าลงเรือ (International Visa / Travel Document)
 • Non-Immigrant / Temporary Visit ( Tourist ,Business,Student & Tomporary Worker)
 • วีซ่าถาวร วีซ่าครอบครัว / วีซ่าคู่หมั้น / วีซ่าคู่สมรส วีซ่าแต่งงาน (Immigrant / Settlement Visa, Family Visa, Fiance Visa and Marriage Visa)
 • ปัญหาวีซ่า / การตรวจคนเข้าเมือง (ถูกปฏิเสธวีซ่าและถูกเนรเทศ-อยู่เกินวีซ่า) (Visa / Immigration Problem – Refusal, Denial, Cancellation and Deportation)
 • การยื่นเรื่องขอสัญชาติ สัญชาติอเมริกัน อังกฤษ และ ออสเตรเลีย เท่านั้น (Claim Nationality US, British, Australian Only)
 • การแจ้งเกิด เกิดในต่างประเทศ (Report of Birth, Born Aboard)
 • การรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ (Inter-country Adoption)
 • บริการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน เพื่อใช้ในการยื่น ขอวีซ่า (Hotel & Ticketing Reservations)
 • แพ็คเกจทัวร์ทั้ง ภายใน และ ภายนอกประเทศ (Domestic Tour Packages & International Tour Packages)
 • รับรองเอกสารต่างประเทศ (Certify Foreign Documentation)
 • บริการล่ามภาษา (Individual Interpreter Service)
  • รับแปลภาษา รับสอนภาษาอังกฤษ (ESL Class, English as Second Language )
 • บริการทางด้านกฎหมาย-ประเทศไทย (Legal Service – Thailand)
 • แปลเอกสารทุกภาษา (Document Translation in All Languages)
 • ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ (Legal Certification by Ministry of Foreign Affairs)
 • จัดทำสัญญาก่อนแต่งงาน/พินัยกรรม (Pre-nuptial Agreement, Wills & Trusts)
 • ใบขับขี่สากล เจ้าตัวไม่ต้องเดินทางมา (International Driver License)
 • ใบอนุญาตการทำงาน และต่ออายุวีซ่า (Work Permit & Visa Extension)
 • จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท (Registration of Business Corporation)
 • ระงับคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาและความผิดทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Criminal & Federal Offense)
 • ให้คำปรึกษากฎหมายครอบครัวและธุรกิจ (Practice in Family Law, Business Law & Immigration)
 • การปกครองบุตร- รับทำวีซ่าเอาลูกไปอยู่ด้วยณ ต่างประเทศ (Child Custody/Guardianship)
 • ทำสัญญาและข้อตกลงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Contract & Agreement)
 • ทำเรื่องมอบอำนาจ (Power of Attorney)
 • คดียาเสพติด (Drug Possession)
 • ว่าความเรื่องปัญหาทั่วๆไป เช่นการทำร้ายร่างกาย (Battery including Domestic Violence)
 • การหย่าฝ่ายเดียว / สองฝ่าย (Contested/Uncontested Divorce)
 • จัดทำหนังสือเดินทางประเทศ วันเดียวเสร็จ 3 วันรับเล่มทางไปรษณีย์ (Thai Passport Service)

หัวใจสำคัญของการได้รับอนุมัติวีซ่า คือการปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆ ของทางสถานทูต บริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการปฏิบัติการตามข้อกำหนดทั้งปวงที่สถานทูตแต่ละแห่งได้กำหนดไว้ บริษัทจึงภูมิใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่ลูกค้าของเรา ประสบความสำเร็จในการขอวีซ่าอย่างสะดวก และรวดเร็ว

ภาษาต่างๆ ที่ใช้ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาเขมร ภาษาจีนกลาง,จีนกวางตุ้ง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว และภาษาไทย
Languages Spoken : English, French, German, Cambodian, Cantonese, Mandarin, Japanese, Laos and Thai

โทรหาเรา รับคำปรึกษา ฟรี!!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05710

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด