ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ปีใหม่ 2559 Countdown 2016 โอซาก้า โตเกียว 29 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 6 วัน 4 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_A19 ทัวร์เกียวโต เที่ยววัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน และได้รับการ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่า เมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทอง และสุขภาพ” ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชมที่สำคัญของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1504 โดยที่กำแพงหินกับคูน้ำที่อยู่รอบปราสาทแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งอดีต บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่า “ปราสาทอีกา” หรือ “ปราสาทดำ” ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ โดยการนั่งกระเช้าขึ้นไปยังด้านบนเพื่อทำการสกีลงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น คริสต์มาส 2015 ปีใหม่ 2559 Countdown 2016 โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ 7 วัน 4 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_A18 ปราสาทโอซาก้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก ทัวร์เกียวโต อดีตเมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปี ชม “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำโอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ โดยการนั่งกระเช้าขึ้นไปยังด้านบนเพื่อทำการสกีลงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี กำหนดการเดินทาง 3 – 9 / 4 –[…]

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2015 เกียวโต ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ มัตสึโมโต้ โตเกียว 18 – 24 พฤศจิกายน, 26 พ.ย. – 2 ธันวาคม 2558 ช้อปปิ้งโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต 7 วัน 4 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_A17 หุบเขาโครังเค สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันดับต้นๆของจังหวัดไอจิ ด้วยความหลากหลายของสีสันจากต้นเมเปิ้ล กว่า 4,000 ต้นที่ อยู่รายรอบหุบเขาแห่งนี้ สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็น จุดชมวิวที่ สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทอง และสุขภาพ” โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100[…]

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2015 โตเกียว เกียวโต โอซาก้า 20 – 26, 21 – 27 ตุลาคม, 27 ต.ค. – 2 พฤศจิกายน 2558 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เจแปน แอลป์ ช้อปปิ้งชินจูกุ 7 วัน 4 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_A16 ทัวร์โตเกียว ช้อปปิ้งบนถนน โอโมเตะซันโด ย่านสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และหรูหรา ด้วยแบรนด์ร้านค้าชั้นนำมากมายที่เรียงรายตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เป็นต้น ทัวร์ไร่วาซาบิ ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ” มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูก และการนำมาทำเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนม และของที่ระลึกที่ทำมาจากวาซาบิ ทัวร์ยอดเขาทาเทยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2015 โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 – 10, 20 – 25, 22 – 27 ตุลาคม 2558 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เจแปน แอลป์ ช้อปปิ้งชินจูกุ 6 วัน 4 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_A15 ทัวร์เกียวโต อาราชิยาม่า พาท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ที่วิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ท่านจะได้ดื่มด่ำความงามของธรรมชาติสุดบรรยาย จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่าพนมมือ โครงสร้างบ้านที่ สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง และสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วน เดิมทีชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2015 ชิราคาวาโกะ เจแปน แอลป์ มัตสึโมโต้ โตเกียว 21-26 ตุลาคม 2558 ช้อปปิ้งชินจูกุ 6 วัน 3 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_S14 ทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพานตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชมที่สำคัญของเมือง ปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่า “ปราสาทอีกา” หรือ “ปราสาทดำ” นั่นก็เพราะ ด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้าง วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุน และซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น 20 – 26 ตุลาคม, 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558 โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า เจแปน แอลป์ โตเกียว 7 วัน 4 คืน ช้อปปิ้งชินจูกุ การบินไทย

LOFT-JP4_A14 ทัวร์อาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก ที่วิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ท่านจะได้ดื่มด่ำความงามของธรรมชาติสุดบรรยาย ชมความสวยงาม ร่มรื่นของทิวไผ่ อันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ทัวร์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่าพนมมือ ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น ช้อปปิ้งตรอกทาเคชิตะ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก COSPLAY

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2015 หุบเขาโครังเค ต้นเมเปิ้ล กว่า 4,000 ต้น 18 – 24 พฤศจิกายน 2558 เจแปน แอลป์ ไร่วาซาบิ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งชินจูกุ 7 วัน 4 คืน การบินไทย

LOFT-JP4_S16 ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หุบเขาโครังเค สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันดับต้นๆของจังหวัดไอจิ ด้วยความหลากหลายของสีสันจากต้นเมเปิ้ล กว่า 4,000 ต้นที่ อยู่รายรอบหุบเขาแห่งนี้ สู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่าพนมมือ

Continue reading …

ทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน กรกฎาคม 2558 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทุ่งลาเวนเดอร์ โอซาก้า นารา เกียวโต โตเกียว ช๊อปปิ้งย่านชินจุกุ เที่ยวญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน การบินไทย

LOFT-JP6-53 กรุงเทพฯ – โอซาก้า (WIFI ON BUS) – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ – เมืองกิฟุหมู่บ้านชิราคาวาโกะ -เมืองทาคายาม่า – พิพิธภัณฑ์รถลาก – ซานมาจิ ซูจิ – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทุ่งลาเวนเดอร์ หรือ โอชิโนะ ฮักไก[…]

Continue reading …

ทัวร์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 2015 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2558 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโต้ ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า 7 วัน 6 คืน 10-16 เมษายน 2558 การบินไทย TG

ทัวร์โตเกียว – วัดอาซากุซะ – โตเกียว สกายทรี – อิสระช้อปปิ้ง หรือ ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท) – หรือ ทัวร์โตเกียว ดีสนีย์ ซี (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท) – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ โอไดบะ – สะพานเรนโบว์ – หุ่นยนต์กันดั้ม – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะ ฮักไก[…]

Continue reading …