ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2559 เทศกาลกุหลาบ 1 ปีมีครั้ง ป้อมปราการฮังการี พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย ชมทะเลสาบที่สวยงาม Seven Rila Lake- Belogradchik Fortess ป้อมปราการเก่าแก่สมัยโรมัน

ROMANIA – BULGARIA Rose Festival  12 วัน 9 คืน ชมเทศกาลกุหลาบ 1 ปีมีครั้งเดียว นำท่านเดินทางสู่เมืองบูคลาเรสต์ (BUCHAREST) – โคเซีย(COZIA) – ซีบิว(SIBIU) วิหารโคเซีย (COZIA MONASTERY) – Great Square -จัตุรัสเล็ก Little Square – จัตุรัสฮูเอ็ต (Huet Square)- โบสถ์ซีบิว (SIBIU’S EVANGELICAL CATHEDRAL)-[…]

Continue reading …