ทัวร์โรมาเนีย

ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

https://www.youtube.com/watch?v=_2aWqecTTuE บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – บราน –…

6 years ago

ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ตุลาคม 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

http://www.youtube.com/watch?v=LIn2y6LpXUA บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง - ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – บราน…

7 years ago

ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 19-26 มิ.ย., 25 มิ.ย.- 2 ก.ค., 10-17 ก.ค., 18-25 ก.ค., 6-13 ส.ค., 21-28 ส.ค., 11-18 ก.ย., 3-10 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย. 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

http://www.youtube.com/watch?v=AMxLP4HYoJs บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง - ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – บราน…

7 years ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด