ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2559 เทศกาลกุหลาบ 1 ปีมีครั้ง ป้อมปราการฮังการี พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย ชมทะเลสาบที่สวยงาม Seven Rila Lake- Belogradchik Fortess ป้อมปราการเก่าแก่สมัยโรมัน

ROMANIA – BULGARIA Rose Festival  12 วัน 9 คืน ชมเทศกาลกุหลาบ 1 ปีมีครั้งเดียว นำท่านเดินทางสู่เมืองบูคลาเรสต์ (BUCHAREST) – โคเซีย(COZIA) – ซีบิว(SIBIU) วิหารโคเซีย (COZIA MONASTERY) – Great Square -จัตุรัสเล็ก Little Square – จัตุรัสฮูเอ็ต (Huet Square)- โบสถ์ซีบิว (SIBIU’S EVANGELICAL CATHEDRAL)-[…]

Continue reading …

ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – บราน – ปราสาทบราน (ปราสาทแดร๊กคูล่า) – บราซอฟ โบสถ์ดำ – ซิกิสวารา – หอนาฬิกา – รูเปีย –ซินายา – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์แทมเปีย – ปราสาทเปเรส[…]

Continue reading …

ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ตุลาคม 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

http://www.youtube.com/watch?v=LIn2y6LpXUA บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง – ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – บราน – ปราสาทบราน (ปราสาทแดร๊กคูล่า) – บราซอฟ โบสถ์ดำ – ซิกิสวารา – หอนาฬิกา – รูเปีย –ซินายา – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์แทมเปีย[…]

Continue reading …

ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 19-26 มิ.ย., 25 มิ.ย.- 2 ก.ค., 10-17 ก.ค., 18-25 ก.ค., 6-13 ส.ค., 21-28 ส.ค., 11-18 ก.ย., 3-10 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย. 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง – ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – บราน – ปราสาทบราน (ปราสาทแดร๊กคูล่า) – บราซอฟ โบสถ์ดำ – ซิกิสวารา – หอนาฬิกา – รูเปีย –ซินายา – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์แทมเปีย –[…]

Continue reading …