Blue Footed Boobies บู้บี้ ทัวร์หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos Islands

ทัวร์หมู่เกาะกาลาปากอส 11 วัน 8 คืน 11-21 เมษายน 2562 กีโต้ (เอกวาดอร์) หมู่เกาะกาลาปากอส หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island) หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island) หมู่เกาะซานตาเฟ่ เกาะซีมัวร์เหนือ กวายากิล กรุงอัมสเตอดัม ล่องเรือหลังคากระจก

LOFT-2W-18_GALAPAGOS NATURE TRIP 11 DAYS หมู่เกาะกาลาปากอส มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด ได้มีการค้นพบสัตว์สายพันธุ์แปลก ใหม่มากมายรวมทั้งพืชผักพันธุ์หายากอีกด้วย หมู่เกาะกาลาปากอส ตั้งอยู่ห่างจากทางทิศตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์ไป 965 ก.ม. หรือ 600 ไมล์ เป็นหมู่เกาะที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรและในมหาสมุทรแปซิฟิก อุดมไปด้วยระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง และยังจัดเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลาก หลายสายพันธุ์มากที่สุดในโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2521

Continue reading …
Blue Footed Boobies บู้บี้ ทัวร์หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos Islands

ทัวร์หมู่เกาะกาลาปากอส 11 วัน ปีใหม่ 2018 ทัวร์กาลาปากอส 28 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 ทัวร์เอกวาดอร์ กีโต้ หมู่เกาะกาลาปากอส เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ อุโมงค์ลาวา สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน กาลาปากอส หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island) หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island) หมู่เกาะซานตาเฟ่ เกาะซีมัวร์เหนือ กวายากิล อัมสเตอดัม

LOFT-2W-18_GALAPAGOS NATURE TRIP 11 DAYS ทัวร์หมู่เกาะกาลาปากอส เกาะซีมัวร์เหนือ ที่นี่ถือเป็นไฮไลต์ที่ท่านจะได้พบเห็นนกสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลก คือ Blue Footed Booby หรือเรียกสั้นๆว่า “บู้บี้” ลักษณะพิเศษของมันคือจะมีเท้าเป็นสีฟ้าธรรมชาติ ทัวร์หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก หลังจากที่ชาร์ลส์ ดาร์วินได้เผยแพร่ทฤษฎีวิวัฒนาการ ตีพิมพ์ออกไป คุณอาจไม่รู้ว่าเกาะแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์กว่า 9,000 สปีชี่ส์ 75% ของสัตว์ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวในโลก (เช่นเดียวกับกิ้งก่าว่ายน้ำได้แห่งกาลาปากอส) 

Continue reading …