ทัวร์หมู่เกาะกาลาปากอส 11 วัน 8 คืน 11-21 เมษายน 2562 กีโต้ (เอกวาดอร์) หมู่เกาะกาลาปากอส หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island) หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island) หมู่เกาะซานตาเฟ่ เกาะซีมัวร์เหนือ กวายากิล กรุงอัมสเตอดัม ล่องเรือหลังคากระจก

LOFT-2W-18_GALAPAGOS NATURE TRIP 11 DAYS

หมู่เกาะกาลาปากอส มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด ได้มีการค้นพบสัตว์สายพันธุ์แปลก ใหม่มากมายรวมทั้งพืชผักพันธุ์หายากอีกด้วย หมู่เกาะกาลาปากอส ตั้งอยู่ห่างจากทางทิศตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์ไป 965 ก.ม. หรือ 600 ไมล์ เป็นหมู่เกาะที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรและในมหาสมุทรแปซิฟิก อุดมไปด้วยระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง และยังจัดเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลาก หลายสายพันธุ์มากที่สุดในโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2521

กาลาปากอส

 • หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก หลังจากที่ชาร์ลส์ ดาร์วินได้เผยแพร่ทฤษฎีวิวัฒนาการ ตีพิมพ์ออกไป คุณอาจไม่รู้ว่าเกาะแห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์กว่า 9,000 สปีชี่ส์ 75% ของสัตว์ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวในโลก (เช่นเดียวกับกิ้งก่าว่ายน้ำได้แห่งกาลาปากอส)
 • การเดินทางไปท่องเที่ยว ทุกวันนี้เกาะนี้อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หลังจากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชมความเป็นธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์ การให้บริการรองรับนักท่องเที่ยว มีผลต่อระบบนิเวศของหมู่เกาะกาลาปากอส ที่ถูกทำลายลงเรื่อยๆ จากการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเราควรทราบกฏที่นักท่องเที่ยวควรรู้ และปฏิบัติ เมื่อเดินทางไปที่นี่

กาลาปากอส

 • มีการรณรงค์ให้เคารพแบบยั่งยืน ช่างภาพหรือตากล้องมืออาชีพ จะต้องยื่นขออนุญาตก่อนเข้าไปทำเท่านั้น การถ่ายภาพ หรือการถ่ายวีดีโอจะต้องไม่ใช้แสงไฟ หรือแฟลช นักท่องเที่ยวควรต้องมีจิตสำนึก มากๆ ในการเดินทางและท่องเที่ยว เพราะหมู่เกาะกาลาปากอสทั้งพื้นที่บนบกและใต้ทะเลนั้น เป็นแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลก เพื่อรักษาธรรมชาติอันงดงาม ความเป็นหมู่เกาะมหัศจรรย์อันไร้กาลเวลา ของ Galapagos ไว้อีกนานเท่านาน

กาลาปากอส คืออะไร

 • ที่นี่คือหมู่เกาะกลางแปซิฟิค ของประเทศเอกวาดอร์ อเมริกาใต้ ซึ่งเป็นทริปที่ทำไม่ได้บ่อย ๆ ในช่วงชีวิต ถือเป็นทริปสักครั้งในชีวิต ที่พิเศษและควรค่าต่อความทรงจำของหลายคน และเป็นสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้คนมากมายจากทั่วโลกฝันที่จะเดินทางไปหา ไปตามรอยทฤษฎีวิวัฒนาการ ของ ชาร์ล ดาร์วิน และไปผจญภัยเพื่อค้นพบกับสรรพสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก ท่ามกลางความหลากหลายสายพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ หลายชนิดเป็นสัตว์พิเศษหนึ่งเดียวที่หาเจอที่ไหนไม่ได้ นอกจากจะไปสัมผัสด้วยตัวเองที่นี่เท่านั้น
 • การไปเที่ยวกาลาปากอสเปรียบเสมือนเป็นทริปในฝัน การเดินทางไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ด้วยความเป็นเกาะที่ห่างไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรจากแผ่นดินใหญ่ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่าย ต้องมีการวางแผนการท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า ในอดีตที่ผ่านมาการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเน้นการใช้เรือ Yacht ในการไปชมหมู่เกาะต่างๆ โดยแบ่งเป็น Package แบบ 5 วัน 4 คืนเป็นต้นไป ซึ่งการท่องเที่ยวแบบนี้อาจจะไม่ถูกใจนักท่องเที่ยวไทยมากนัก เพื่อให้การเดินทางเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากอยู่ภายใต้กฏของการเดินทางบนเรือสำราญขนาดย่อม เราขอนำท่านผจญภัยไปตามเกาะต่างๆ แบบเช้ากลับค่ำ สำหรับทริปในฝันนี้ แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับเราหรือยัง

11 เม.ย. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์) พฤหัสบดี

09.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

12.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ KL876 สู่กรุงอัมสเตอดัม ใช้เวลาเดินทาง 11:40 ชั่วโมง

18.45 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน Schiphol Airport อัมสเตอดัม หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

พักโรงแรม Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol**** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน www.radissonblu.com

12 เม.ย. 62 กรุงอัมสเตอดัม – กีโต้ (เอกวาดอร์) ศุกร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

10.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองกิโต้ (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ โดยสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL0755

***ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างทำการบิน***

14.40 น. ถึงเมืองกีโต (Quito) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ บนเนินเขาปีชินชา ภูเขาไฟที่ยังทรงพลังในเทือกเขาแอนดีส ความสูงของเมืองที่ 2,850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ ประเทศโบลิเวีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางสู่จัตุรัสกลางใจเมือง ใช้เวลาเดินทาง 11:40 ชั่วโมง

กรุงกีโต (Quito) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San Francisco de Quito) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส โดยมีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี กีโต้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1978 อิสระเดินเที่ยวชมเมือง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล รายล้อมรอบ Independence Square สถานที่ประกาศความเป็นอิสรภาพจากสเปนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1809, อาคารรัฐสภา (Presidential Palace), วังแห่งอาร์บิชอบ, มหาวิหารแห่งเมือง โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นระหว่างปี 1562-1567 ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้, โบสถ์และวิทยาลัยเยซูอิต ลา กอมปานญา (La Compañía) ซึ่งมีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรา เป็นตัวอย่างแท้ของ “สกุลช่างบาโรคแห่งกีโต้” ซึ่งผสมผสานศิลปะสเปน. อิตาเลียน. มัวร์ (Moorish), เฟลมิช (Flemish) และศิลปะพื้นถิ่น The Church and Monastery of St. Francis โบสถ์โรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำคณะพัก JW Marriott Hotel Quito***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com

13 เม.ย. 62 กีโต้ – หมู่เกาะกาลาปากอส – เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ – อุโมงค์ลาวา – สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน เสาร์

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ XL1413 สู่หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Islands) หมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตก 965 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 3:32 ชั่วโมง เครื่องแวะจอด 1 stop ที่กวายากิล

12.02 น. ถึงสนามบินบัลทรา (Baltra Airport) ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆใกล้ เกาะซานตาครูซ

รถท้องถิ่นรอรับคณะสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด ได้มีการค้นพบสัตว์สายพันธุ์แปลก ใหม่มากมายรวมทั้งพืชผักพันธุ์หายากอีกด้วย หมู่เกาะกาลาปากอส ตั้งอยู่ห่างจากทางทิศตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์ไป 965 ก.ม. หรือ 600 ไมล์ เป็นหมู่เกาะที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรและในมหาสมุทรแปซิฟิก อุดมไปด้วยระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง และยังจัดเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลาก หลายสายพันธุ์มากที่สุดในโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2521 แล้วนำท่านเข้าสู่เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve)

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย หลังอาหารนำคณะเดินชมวิถีชีวิตของเต่ายักษ์กาลาปากอส นับเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักเฉลี่ย 150-250 กิโลกรัม ตัวเมียจะตัวเล็กกว่าตัวผู้ ชอบอาศัยในที่พุ่มไม้เตี้ย ในบึง และเนินทรายชายฝั่ง และมีอายุเฉลี่ย 100-200 ปี ปัจจุบันมีเต่ายักษ์กาลาปาโกสอาศัยอยู่ในธรรมชาติประมาณ 20,000 ตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ จากที่เคยเหลืออยู่แค่ 3,000 ตัว เมื่อปี ค.ศ. 1974 อีกสถานที่หนึ่งที่น่าแวะไปชมคือ Lava Tunnel ด้วยหมู่เกาะนี้เกิดจากการสะสมตัวของลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อ 7-9 ล้านปีมาแล้ว อุโมงค์ลาวาอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของแมกม่า ในชั้นใต้ดิน หลังจากภูเขาไฟดับแล้วก่อให้เกิดอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสกับถ้ำหินภูเขาไฟได้ นอกจากนี้ยังปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิท หน้าผา และยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทอยู่หลายแห่ง แม้ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็ยังเกิดภูเขาไฟอยู่ประปราย ภูมิประเทศที่โดดเด่น คือพื้นผิวที่ขรุขระอันเกิดจากภูเขาไฟ ปล่องภูเขาไฟ และหน้าผาที่เกิดจากการยุบตัวของมวลลาวา ที่ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายสายพันธุ์แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส และสถานที่สุดท้ายของวันนี้ด้วยการนำท่านเข้าสู่สถานีวิจัยชาลส์ ดาร์วิน (The Charles Darwin Research Station หรือ CDRS) ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดย มูลนิธิชาลส์ ดาร์วิน เป็นหน่วยงานสำคัญที่ศึกษาด้านนิเวศวิทยาของหมู่เกาะ มีการวางแผนแม่บทเป็นครั้งแรก เพื่อคุ้มครองและจัดการอุทยานแห่งชาติกาลาปาโกสขึ้น นอกจากนี้ กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชในหมู่เกาะกาลาปาโกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองที่เปอร์โตอโยร่า ศูนย์กลางของเกาะซานตาครูซ ซึ่งเป็นย่านโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร, ร้านค้าต่างๆ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

14 เม.ย. 62 กาลาปากอส – หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island) อาทิตย์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มีเกาะใหญ่ 6 เกาะ และรวมเกาะต่าง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ หมู่เกาะกาลาปากอสแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากการพบเห็นสัตว์ต่างๆ ที่หาชมได้ยากหลายสายพันธุ์ การเดินทางระหว่างเกาะเราจะใช้เรือ Santa Fe Yacht II เพื่อนำท่านสู่เกาะต่างๆ ในวันนี้เราจะเริ่มเดินทางสู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีจุดหมายปลายทางที่เกาะบาร์โตโลมีลักษณะของภูมิประเทศตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีต้นตระบองเพ็ชรขึ้นอยู่ตามพื้นหินลาวา นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา และแท่งหินอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะนี้ เกาะนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเพนกวินแห่งกาลาปากอส

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำคณะไปดำน้ำชมมวลหมู่ปะการังใต้ทะเลสีสดใส บนชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ของเกาะบาร์โตโลมี หรือที่อ่าว Sullivan จนได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

Highlights Galapagos Penguins Pinnacle Rock Classic Dolphins Sharks Galapagos Hawk Lava Cactus Gold Sand Beach

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

15 เม.ย. 62 กาลาปากอส – หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island) จันทร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะพลาซ่าใต้ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเกาะซานตาครูซ และเป็นส่วนหนึ่งของเกาะพลาซ่าเหนือ ถูกคั่นด้วยช่องแคบของน้ำทะเลสีฟ้าเตอร์คอยซ์ นำท่านขึ้นบนเกาะมีลักษณะคล้ายพรมแดงธรรมชาติรอคอยนักท่องเที่ยวมาเยือน เกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำกาลาปากอส เส้นทางเดินจะได้พบสัตว์มากมาย นกทะเลกำลังจับปลา, อิกัวน่าบก สีเหลือง/น้ำตาล กำลังกินต้นกระบอง เพชรเป็นอาหาร และอิกัวน่าทะเล กำลังนอนอาบแดด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำคณะไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ Punta Carrión ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม

 • Highlights Sea
 • Lions Land
 • Iguanas Marine
 • Iguanas Punta
 • Carrión Sesuvium Masked or
 • Nazca Boobies Bifurcated
 • Tailed Gulls

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

16 เม.ย. 62 กาลาปากอส – หมู่เกาะซานตาเฟ่ อังคาร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะซานตาเฟ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็นถิ่นอาศัยของอิกัวน่าบกสายพันธุ์เฉพาะบนเกาะแห่งนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแมวน้ำนอนกลิ้งไปบนหากทราย ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ฝูงเหยี่ยวกาลาปากอสบินอยู่เหนือท้องฟ้า, ฝูงนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น และ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย ช่วงเวลาแห่งการ Snorkel on Santa Fe’s Bay (Barrington Bay) ที่นี่เป็นแหล่งสัตว์โลกใต้ทะเลอาทิ เต่าทะเล, ปลากระเบน, แมวน้ำ ฝูงปลานานาชนิด และปะการังหลากสีตามแนวโขดหิน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม

Highlights Sea Lions Land Iguanas Galapagos Hawk Lava Lizard Cactus Forest Galapagos Dove Marine Turtles Sharks

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

17 เม.ย. 62 กาลาปากอส – เกาะซีมัวร์เหนือ พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นำคณะเดินทางสู่เกาะซีมัวร์เหนือ เพียง 45 นาที ที่นี่ถือเป็นไฮไลต์ที่ท่านจะได้พบเห็นนกสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลก คือ Blue Footed Boobies หรือเรียกสั้นๆว่า “บู้บี้” ลักษณะพิเศษของมันคือจะมีเท้าเป็นสีฟ้าธรรมชาติ นอกจากนี้อาจจะได้พบเห็น Red Footed Boobies นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกฟรีเกตจำนวนมาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย ช่วงเวลาแห่งการดำน้ำตื้น Snorkel on Las Bachas Beach จนได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

Highlights Blue Footed Boobies Frigate Birds Courtship Dance Sea Lions Land Iguanas Las Bachas

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซานตาครูซ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจำนวนแห่งที่ให้บริการ)

18 เม.ย. 62 กาลาปากอส – กวายากิล – บินสู่กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์) พฤหัสบดี

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบัลทรา

11.20 น. สายการบิน LATAM เดินทางสู่เมืองกวายากิล โดยเที่ยวบินที่ XL1410 ใช้เวลาเดินทาง 1:52 ชั่วโมง

14.12 น. ถึงสนามบินกวายากิล รถรอรับคณะแล้วนำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดของประเทศเอกวาดอร์ มีประชากรราว 3.8 ล้านคน เที่ยวชมบรรยากาศเมืองในย่านใจกลางเมือง ผ่านชมสวนสาธารณะเซมินาริโอ (Parque Seminario) หรือมีอีกชื่อว่า สวนอิกัวนา (Parque de Las Iguanas) เนื่องจากเต็มไปด้วยตัวอิกัวนา ทั้งบนต้นไม้และคลานอยู่ตามพื้นดิน บางตัวมีขนาดใหญ่ถึง 5 เมตร, สวนสาธารณะเซนเทนาริโอ (Parque Centenario) ที่มีรูปปั้นแห่งอิสรภาพ (Statue of Liberty), ลาสปิญาส (Las Peñas) ย่านเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะ มีแกลเลอรีศิลปะจำนวนมาก บางแห่งตั้งอยู่ในบ้านที่มีอายุกว่า 400 ปี, มาเลคอน 2000 (Malecón 2000) โครงการพัฒนาส่วนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ท่าน้ำไซมอนโบลิวาร์ (Simón Bolívar Pier) โดยตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางใหม่ของเมือง มีส่วนสวนร่มรื่นตั้งใกล้กับย่านร้านค้า

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น Box or Restaurant in Airport

18.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน KLM โดยเที่ยวบินที่ KL0751 ใช้เวลาเดินทาง 11:35 ชั่วโมง

19 เม.ย. 62 กรุงอัมสเตอดัม – อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง – เรดไลท์ ศุกร์

13.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสคิพโพล กรุงอัมสเตอดัม รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่กลางใจเมืองอันเป็นที่ตั้งของจตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบที่ Red Light District อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมของยุโรป หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านสำรวจย่านแหล่งบันเทิงของอัมสเตอดัมที่มีชื่อเสียงในย่าน “เรดไลท์”

พักโรงแรม Novotel Amsterdam City Centre**** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

20 เม.ย. 62 ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – สนามบิน เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านชมเมืองอัมสเตอดัม เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การชมเมืองที่ดีที่สุดคือ “ล่องเรือหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตามคลองน้อยใหญ่ บ้านเรือนแบบดัชต์เรียงรายริมสองฝั่งในยุค ค.ศ.ที่ 17 เป็นต้นมา เรือนำท่านล่องชมความงามจากเมืองชั้นในสู่รอบนอก แล้วจอดให้ท่านได้แวะเยี่ยมชมสถาบันเจียระไนเพชร งานฝีมือของชาวดัชต์ทีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ชมขั้นตอนการคัดเพชร เจียระไนเพชร ซึ่งในปัจจุบันช่างฝีมือดัชต์สามารถเจียระไนได้ถึง 121 เหลี่ยม ตลอดจนการกำหนดราคาเพชรในตลาดโลก

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

17.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL0875 ใช้เวลาเดินทาง 11:00 ชั่วโมง

21 เม.ย. 62 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์

09.50 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 11-21 เมษายน 2562

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare (Adults / Child) 259,000.-
 • SGL Supplement 23,000.-
 • NO TKT (ADL / CHD) -70,000.-
 • (BKK-AMS // AMS-UIO // GYE-AMS // AMS-BKK)

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐประเทศเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบิน KLM อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด