ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG)

เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D 10-16

วันที่ 2 ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ – คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)

00.55 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

07.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ นครลอนดอน

เดินทางสู่ทุ่งราบซาลส์บัวรี่ นำชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

แวะเที่ยวเมืองบาธในหุบเขาเอวอน เมืองแห่งน้ำพุร้อนที่โด่งดังมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ภายในแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ The Sacred Spring, Temple Bath, Turkish Bath รอยัล เครสเซ่น อาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา

เมืองคาร์ดิ๊ฟเมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ ปราสาทคาร์ดิ๊ฟโดดเด่นอยู่กลางใจเมืองถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และมีการวางผังเมืองไว้ได้อย่างงดงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Hilton Hotel Cardiff **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – ยอร์ค

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยวภูมิภาคคอตสโวลส์ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบ บ้านเรือนแบบชนบท สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ภูมิภาคนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแต่ยุคกลาง

หมู่บ้านไบบิวรี ที่ได้รับการยกย่อยให้เป็นหมู่บ้านเล็กที่สวยที่สุดของอังกฤษ วิถีสโลว์ไลฟ์

เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ เงียบสงบ มีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ

สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดังของโลก เดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) เขตแดนที่ครั้งหนึ่งกองทัพโรมัน ได้สร้างแนวกำแพงป้องกันการบุกรุกของชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม York Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ยอร์คมินสเตอร์ – นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ – เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยวชมเมืองยอร์ค ถ่ายรูปกับคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคโรมัน มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางโดย รถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงอันงามสง่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้า และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตัน ผ้าลายสก็อตพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 ปราสาทเอดินเบิร์ก – พระตำหนักโฮลีรู๊ด – เลคดิสทริค – วินเดอร์เมียร์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ

เข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง ป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ตลอด 150 ปีมาแล้ว The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง จัดแสดงเกี่ยวกับศาสตราวุธที่ใช้ในการสงคราม ให้ท่านได้บันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อำลาสก็อตแลนด์ เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม LOW WOOD HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 เลคดิสทริค – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – มหานครลอนดอน

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชมบรรยากาศของ เลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ เพื่อการพักผ่อนตากอากาศ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ และหุบเขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด แมนเชสเตอร์ เยือน สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก ชมเรื่องราวดีของทีมผ่าน มิวเซียมทัวร์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมืองและวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 ลอนดอนอาย – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – มาดามทุสโซ่ด์ – ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์, จตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามและยิ่งใหญ่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกร ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีอดีตที่ยาวนานเคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก, แดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”

ลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้องบุคคลสำคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก,นักการเมืองตลอดจนผู้นำประเทศต่าง ๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ ถนนอ๊อกฟอร์ด ถนนสายช้อปปิ้งที่มีทั้งสตรีทแบรนด์ และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 พระราชวังวินด์เซอร์ – ช้อปปิ้ง Outlet – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พระราชวังวินด์เซอร์ สัญลักษณ์แห่งการปกครองระบอบกษัตริย์อันยาวนาน เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี เข้าชมภายใน State Apartment ห้องทุกห้องจึงประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน, ม่านปักประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ St.George’s Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ ตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจำราชวงศ์ St. George’s Chapel ถือเป็นโบสถ์สไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

BICESTER OUTLET VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม เอ๊าท์เล็ทแห่งนี้เป็นที่ถูกใจขาช้อปมากที่สุดในยุโรป เดินทางกลับมหานครลอนดอน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9 มหานครลอนดอน – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

12.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG911

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.00 น. การบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน และหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ จะฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ได้ หากผลตรวจโควิดเป็นลบ ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นกัน วัคซีนที่ฉีดจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA นั่นคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s (Sinopharm / Sinovac / Sputnik V อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา)

ราคาเริ่มต้นที่ (10 ท่านขึ้นไป)

 • 89,000.- / ท่าน
 • **พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท**

กำหนดการเดินทาง

 • 08-17 ต.ค. 64
 • 15-24 ต.ค. 64
 • 22-31 ต.ค. 64
 • 29 ตค. – 07 พ.ย. 64

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 14 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Stonehenge / Roman Bath / York Minster / Edinburgh Castle / Tower of London / London Eye / Madame Tussauds / Windsor Palace
 • ค่านำเที่ยวโดยหัวหน้าทัวร์คนไทย นำท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
 • ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด