ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ก.ค.62, ส.ค.62, ก.ย.62, ต.ค.62 พ.ย.62, ธ.ค.62 กรุงโรม โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส อินเทอลาเก้น Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ พระราชวังแวร์ซายส์

LOFT-EUR-23_ITALY SWITZERLAND FRANCE 10 DAYS พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Continue reading …

ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน 2-9 มี.ค.2562, 18-25 พ.ค.2562, 25 พ.ค.-1 มิ.ย.2562, 8-15 มิ.ย.2562, 21-28 มิ.ย.2562 แฟรงค์เฟิร์ต ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก หมู่บ้านคริเบอวิลเล่ หมู่บ้านเครกเวีย หมู่บ้านเอกีไซม์ หมู่บ้านเกเซอร์เบิร์ก โกลมาร์ เที่ยวชมมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายน์

LOFT-EUR-25_ BIG PRO ROMANTIC SMALL VILLAGE IN ALSACE-FRANCE 8 Days ชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแคว้นอาลซาส Chateau Haut-Koenigsbourg (โอต์-เกอ-นิกส์-บูร์ก) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคกลาง ตัวปราสาทตั้งอยู่บนความสูงกว่า 800 เมตรเหนือที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของทุ่งราบอัลซาค และป่า Vosges ในยามอากาศดีท่านสามารถชมความกว้างใหญ่ของผืนป่าแบล็คฟอเรสต์ เป็นเวลากว่า 9 ศตวรรษที่ปราสาทแห่งนี้สั่งสมเรื่องราวของการขัดแย้งในยุโรป และการขึ้นสู่อำนาจของศักดินาอาทิ ลอร์ด, กษัตริย์และจักรพรรดิ์ จนถึงวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าชม มากว่า 6 แสนคนต่อปี เป็น 1[…]

Continue reading …
ทัวร์ยุโรป ชมดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ 2015 ช่วงสงกรานต์ 10-18 เมษายน 2558

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน 11 – 19 เม.ย 2562, 26 เม.ย. – 4 พ.ค. 2652 เทศกาลดอกทิวลิป แฟรงค์เฟิร์ต ล่องเรือแม่น้ำไรน์ มหาวิหารโคโลญจน์ สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก กรุงปารีส ล่องเรือบาโตมูช พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟ TGV อินเทอร์ลาเกน นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา

LOFT-EUR-64D_TULIP FESTIVAL 4_Gourment เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่านได้บันทึก ภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

Continue reading …
วิวบน ยอดเขายูงเฟรา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Jungfrau, Switzerland

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2019 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน 12-22 เมษายน 2562 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัย ถนนชองป์เอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด ล่องแม่น้ำแซนน์ พระราชวังแวร์ซายส์ โบสถ์โนตเตรอดาม ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต มองต์มาตร์ หอไอเฟล รถไฟทีจีวี ดิจอง เบิร์น อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค ลูกาโน่ โรแมนติกบนเกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า หอเอนปิซ่า ฟลอเร้นซ์ ดูโอโม่ จัตุรัสซินญอเรีย กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน วาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

LOFT-EUR-25A_FR CH IT 11 D REROUTE คณะออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายุงค์ฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขา รถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย

Continue reading …
นครรัฐวาติกัน ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2019 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน มกราคม-พฤษภาคม 2019 กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่า ดูโอโม่ จัตุรัสซินญอเรีย เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า ลูกาโน่ ลูเซิรน์ อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค ดิจอง นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส เที่ยวชมเมือง หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ร้านดิวตี้ฟรี ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

LOFT-EUR-23_IT CH FR 10 DAYS นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

Continue reading …
ล่องเรือกอนโดล่า เวนิส ประเทศอิตาลี Gondola, Venice, Italy

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน ปีใหม่ 2019 29 ธ.ค. 61 – 7 ม.ค. 62 กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่า ดูโอโม่ จัตุรัสซินญอเรีย เกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า ลูกาโน่ ลูเซิรน์ อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค โบน ดิจอง นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ร้านดิวตี้ฟรี ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

LOFT-EUR-23_ITALY SWITZERLAND FRANCE 10 DAYS นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto เรือนำท่านข้ามสู่เกาะเวนิส ความโด่งดังของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัสซานมาร์โค รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชวังเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต

Continue reading …
สนามกีฬาโคลอสเซียม colosseum, Rome, Italy

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 กรุงโรม หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส อินเทอลาเก้น Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์

LOFT-EUR-23_IT CH FR 10 DAYS กรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายุงค์ฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขา รถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx[…]

Continue reading …
ทัวร์สวนเคอเคนฮอฟ ทัวร์ยุโรป ชมดอกทิวลิป

TULIP FESTIVAL 4 GOURMET ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป 2018 เยอรมัน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สงกรานต์ 12-20 เมษายน 2561 ล่องเรือแม่น้ำไรน์ สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก ล่องเรือบาโตมูช พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟ TGV นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา อินเทอร์ลาเก้น

LOFT-EUR-64D_TULIP FESTIVAL 4 GOURMET 9 DAYS ขอนำท่านท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดอกทิวลิปบาน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2018 ดอกทิวลิปจะบานพร้อมกันทั่วสวนแห่งนี้บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ ซึ่งในเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ ท่านจะได้เข้าชมทิวลิปนานาพันธุ์ ชูช่ออวดความสวยงามท่ามกลางแสงแดดที่อบอุ่น นอกจากนี้เรายังนำเสนอเส้นทางสุดสวยของประเทศเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ที่รวมไฮไลท์ของประเทศต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน แต่ละเมืองล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Continue reading …
ชั้น 2 ของหอไอเฟล แสงไฟระยิบระยับทำให้หอแห่งนี้โดดเด่นเป็นสง่า ชมมหานครปารีสท่ามกลางแสงไฟอันตระการตา สมกับสมญานามว่า City of light Eiffel Tower, Paris, France

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน มกราคม – มิถุนายน 2018 กรุงโรม นครวาติกัน หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวชมมหานครปารีส

LOFT-EUR-22_IT CH FR 10 DAYS ชม หอเอนปิซ่า ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นำท่านเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า “จตุรัสอัศจรรย์” หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เริ่มสร้างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี[…]

Continue reading …
Leaning Tower of Pisa, Italy หอเอนปิซ่า อิตาลี

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 28 ธ.ค. 2560 – 6 ม.ค. 2561 กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ หอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค พระราชวังแวร์ซายส์ มหานครลอนดอน

LOFT-EUR-23_IT CH FR 10 DAYS กรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายุงค์ฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขา รถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx[…]

Continue reading …