พิงค์มอส ฟูจิ ชิบะซากุระ คาวากุจิโกะ pinkmoss shibazakura kawaguchiko fuji japan

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2562 โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี กระเช้าคาชิ คาชิ ,โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ ซาวาระ สะพานจาจา พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า เมืองคามาคุระ วัดโตคุอิน ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ อิออนมอลล์

LOFT-JP6-01_TOKYO FUJI 5D3N ICY SNOWY นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ ที่ท่านจะสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง

Continue reading …
พิงค์มอส ฟูจิ ชิบะซากุระ คาวากุจิโกะ pinkmoss shibazakura kawaguchiko fuji japan

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ชมทุ่งพิ้งค์มอส ซากุระ และท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ 7 วัน 4 คืน 16 – 22 เมษายน 2561 และ 4 – 10 พฤษภาคม 2561 ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ เมืองนารา วัดโทไดจิ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ตลาดเช้าทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออนพลาซ่า ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ไร่สตรอเบอรี่ ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ หรือ ชมทิวลิป ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ตลาดปลาซึกิจิ ย่านชินจูกุ

LOFT-JP5-03_LOVE JAPAN ALPS 7D 4N โอซาก้า – นารา – ทาคายาม่า – เจแปน แอลป์ – ทุ่งพิงค์มอส นำท่านสู่ “สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ” สวนสาธารณะริมทะเลสาบยามานากาโกะ ที่มีการจัดแสดงทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้ชม “ดอกทิวลิป” ตามอัธยาศัยพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังที่สวยงาม

Continue reading …
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ Shirakawa-go

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ และท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ 6 วัน 3 คืน 25 – 30 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา) ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออนพลาซ่า ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ไร่วาซาบิไดโอะ ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น หุบเขาโอวาคุดานิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ย่านชินจูกุ

LOFT-JP5-03_JAPAN ALPS NO.3 6D 3N  ทาคายาม่า – เจแปน แอลป์ – มัตสึโมโต้ – ฮาโกเน่ – ฟูจิ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน

Continue reading …
Shirakawa-go หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิ้งค์มอส ทิวลิป และท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ 6 วัน 3 คืน 2 – 7, 8 – 13 พฤษภาคม และ 9 – 14, 11 – 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออนพลาซ่า ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ไร่วาซาบิไดโอะ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ตลาดปลาซึกิจิ ย่านชินจูกุ

LOFT-JP5-01_JAPAN ALPS NO.2 6D 3N เจแปนแอลป์ – ทาคายาม่า – มัตสึโมโต้ – ฟูจิ – โตเกียว นำท่านสู่ “สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ” สวนสาธารณะริมทะเลสาบยามานากาโกะ ที่มีการจัดแสดงทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้ชม “ดอกทิวลิป” ตามอัธยาศัยพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังที่สวยงาม

Continue reading …
ชิบะซากุระ พิงค์มอส SHIBAZAKURA MOSS PHLOX PINK MOSS HOKKAIDO

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิ้งค์มอส ซากุระ ทิวลิป และท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ 6 วัน 3 คืน เมษายน-พฤษภาคม 2561 วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ หรือชมทิวลิป สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ ไร่วาซาบิไดโอะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) เมืองคานาซาว่า มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ ตลาดโอมิโจอิจิบะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) ย่านซันมาชิซูจิ อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5-01_JAPAN ALPS NO.1 6D 3N โตเกียว – ฟูจิ – มัตสึโมโต้ – เจแปนแอลป์ – ทาคายาม่า นำท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ” เป็นสถานที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประญี่ปุ่น บริเวณรอบๆมีต้นซากุระสีชมพูสายพันธุ์โคอิกัง (Kohigan) ประมาณ 1,500 ต้น เริ่มปลูกในปี 1875 และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจัดเทศกาลดอกซากุระเป็นประจำทุกปีในเดือนเมษายนทั้งเดือน โดยการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคัก ผู้เข้าชมมากมายต่างพากันมารวมตัวกันที่นี่ ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกซากุระ เป็นฉากหลังที่สวยงามรอบปราสาท

Continue reading …
โอซาก้า ซากุระ ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ ชมดอกซากุระสวนซึซึจิงะโอคะ 6 วัน 4 คืน 15-20 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค เมืองเซนได ย่านอิจิบันโจ เมืองมัตสึชิมะ วัดโกไดโดะ ล่องเรือGEIBIKEI ชมดอกซากุระสวนฟุนะโอกะ โจชิ+ แม่น้ำชิโรอิชิ สถานีรถไฟโคริยามะ ชมต้นทากิซากุระ ณ เมืองมิฮารุ ปราสาทสึรุกะ พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ หมู่บ้านโออุจิจูกุ ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิรุมะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ วัดนาริตะซัน อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5-SAKURA TOHOKU NO.1 เซนได ฟุคุชิมะ ทุ่งดอกไม้นานาชนิด ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน ชมดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ” ซึ่งเป็นสถานที่ชมซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงซึ่งเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น ที่ปลูกเรียงรายอยู่เป็นทิวแถวไล่ตั้งแต่บริเวณสองข้างทางลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา อีกทั้งจะได้เห็นแนวต้นซากุระที่ออกดอกสีชมพูอ่อนสวยงามทอดเป็นแนวยาวตาม แม่น้ำชิโรอิชิ

Continue reading …
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ Shirakawa-go

ทัวร์ทาคายาม่า ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ 7 วัน 4 คืน 1 – 7 เมษายน 2561 (วันจักรี) วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ โอชิโนะฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ ไร่สตรอเบอรี่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ตลาดเช้าทาคายาม่า เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก) +ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5-LOVE TAKAYAMA NO.2 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

Continue reading …
สะพานแดงนากาบาชิ เมืองทาคายามะ ทาคายาม่า กิฟุ nakabashi bridge takayama, Gifu, Japan

ทัวร์ทาคายาม่า ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ 6 วัน 3 คืน 3 – 8 และ 4 – 9 เมษายน 2561 (วันจักรี) วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ ไร่วาซาบิไดโอะ ปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ตลาดเช้าทาคายาม่า เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่านกิออง มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5-LOVE TAKAYAMA NO.1 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมไฟฤดูหนาว ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 3 คืน นำท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ “สวนมารุยามะ” สวนสาธารณะที่มีอายุแก่ที่สุดในเกียวโต มีการปลูกต้นซากุระกว่า 500 ต้น เรียงรายเต็มสวน จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือต้นซากุระพันธุ์ SHIDAREZAKURA หรือ WEEPING DHERRY TREE ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางสวน

Continue reading …
ซากกุระ ประเทศญี่ปุ่น Sakura Japan Cherrry Blossom

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ ณ เมืองทาคายาม่า 7 วัน 4 คืน 10 – 16 และ 12 – 18 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) เมืองนารา วัดโทไดจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่านชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า ปราสาททองคินคาคุจิ ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ + ศาลเจ้ายาซากะ+ ย่านกิออง เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ ไร่วาซาบิไดโอะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ ไร่สตรอเบอรี่ โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ(ชมวิว) ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ล่องยาว 30นาที) นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ย่านชินจูกุ

LOFT-JP5-LOVE SONGKRAN SAKURA อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ชมซากุระ 7 วัน 4 คืน นำท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ “สวนมารุยามะ” สวนสาธารณะที่มีอายุแก่ที่สุดในเกียวโต มีการปลูกต้นซากุระกว่า 500 ต้น เรียงรายเต็มสวน จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือต้นซากุระพันธุ์ SHIDAREZAKURA หรือ WEEPING DHERRY TREE ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางสวน

Continue reading …
ซากุระ ญี่ปุ่น sakura cherry blossom japan

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 6 วัน 3 คืน 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2561, 3-8 และ 4-9 เมษายน 2561 (วันจักรี) วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ ชมทุ่งทิวลิป CHIBA TULIP FESTIVAL หรือโอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ (BUS) ทะเลสาบปลาไหล ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต อิออนพลาซ่า

LOFT-JP5-LOVE SAKURA NO.1 โตเกียว ฟูจิ ชมไฟฤดูหนาว อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 3 คืน นำท่านเดินชมดอกซากุระ “ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนี้เป็นทางเดินเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ที่ใสสะอาด ผู้คนจำนวนมากที่ต่างพากันมาเดินเล่นชมซากุระที่ออกดอกสะพรั่งเต็มต้นตลอดสองข้างทาง เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว ทำให้ได้บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหนึ่งปีจะหาชมได้พียงครั้งเดียวเท่านั้น

Continue reading …