ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ (waitomo caves) ประเทศนิวซีแลนด์ waitomo glowworm caves waikato Image Credit: Corin Walker Bain

ทัวร์นิวซีแลนด์ปีใหม่ 2020 เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน มิถุนายน-ธันวาคม 2562 โอ๊คแลนด์ โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง หมู่บ้านเมารี HangiDinner ไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง ไครส์เชิร์ช รถไฟสายทรานส์ อัลไพน์ อาเธอร์พาสส์ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ทะเลสาบวาคาติปู ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค ควีนส์ทาวน์ มิลเลอร์เลค ช่องแคปมิลฟอร์ด ล่องเรือชมฟยอร์ด

LOFT-2W-05_NEW ZEALAND NORHT-SOUTH 9 DAYS นำท่านเดินทางสู่ไวโตโม่ เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Cave) ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ท่านจะพบกับห้องโถงกว้างที่เรียกว่า “คาธีดรัล” (Cathedral) ที่ได้ชื่อนี้เพราะหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายออร์แกนในโบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่านได้เคยมาอัดเสียงที่ถ้ำแห่งนี้ เพราะเชื่อว่าเสียงที่ได้มีความไพเราะมาก แล้วล่องเรือเล็กพิสูจน์ความมหัศจรรย์อันน่าทึ่งของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ำมานานนับพันปีมองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า

Continue reading …
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ (waitomo caves) ประเทศนิวซีแลนด์ waitomo glowworm caves waikato Image Credit: Corin Walker Bain

ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะเหนือ+เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน 13 – 21 พฤษภาคม 2562, 15 – 23 มิถุนายน 2562, 13 -21 กรกฎาคม 2562, 10 – 18 สิงหาคม 2562, 14 – 22 กันยายน 2562 อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ชมหมู่บ้านฮอบบิท ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ทะเลสาบเทคาโป ชมการกระโดดบันจี้ เรือกลไฟโบราณ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ รถไฟทรานซ์อัลไพน์

LOFT-WB-04_GRAND TOUR NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 9 DAYS 7 NIGHTS ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้

Continue reading …
ช่องแคบมิลฟอร์ด (Milford Sound) ดินแดนแห่งฟยอร์ด (Fjord) Cruise ship in Milford Sound, Fiordland National Park, New Zealand

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ+เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน 11-18 เมษายน 2562 ( สงกรานต์) อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) หมู่บ้านฮอบบิท ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ทะเลสาบเทคาโป มิลฟอร์ดซาวน์ เรือกลไฟโบราณ

LOFT-WB-1295_BW Highlight New Zealand Nth &Sth  เรือกลไฟโบราณเป็นเรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบคาทีปูในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

Continue reading …
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ (waitomo caves) ประเทศนิวซีแลนด์ waitomo glowworm caves waikato Image Credit: Corin Walker Bain

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ+เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน 9 -17 เมษายน 2562 ( สงกรานต์) อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) หมู่บ้านฮอบบิท ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ทะเลสาบเทคาโป เรือกลไฟโบราณ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ รถไฟทรานซ์อัลไพน์

LOFT-WB-1294_Grand tour New Zealand Nth &Sth  เข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที

Continue reading …
ช่องแคบมิลฟอร์ด (Milford Sound) ดินแดนแห่งฟยอร์ด (Fjord) Cruise ship in Milford Sound, Fiordland National Park, New Zealand

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน สงกรานต์ 13-21 เม.ย. 2562 และมกราคม-พฤษภาคม 2019 โอ๊คแลนด์ โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง หมู่บ้านเมารี Hangi Dinner ไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง ไครส์เชิร์ช รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ อาเธอร์พาสส์ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ทะเลสาบวาคาติปู ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค มิลเลอร์เลค ช่องแคปมิลฟอร์ด ล่องเรือชมฟยอร์ด

LOFT-2W-05_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS นำคณะท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ้อนมีชายฝั่งที่ขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทำให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พื้นที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก มีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ

Continue reading …
ช่องแคบมิลฟอร์ด (Milford Sound) ดินแดนแห่งฟยอร์ด (Fjord) Cruise ship in Milford Sound, Fiordland National Park, New Zealand

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 โอ๊คแลนด์ โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง หมู่บ้านเมารี Hangi Dinner ไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง ไครส์เชิร์ช ไครส์เชิร์ช รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ อาเธอร์พาสส์ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ทะเลสาบวาคาติปู นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค ควีนส์ทาวน์ มิลเลอร์เลค ช่องแคปมิลฟอร์ด ล่องเรือชมฟยอร์ด

LOFT-2W-05_NEW ZEALAND NORTH-SOUTH 9 DAYS เรือล่องชมความงามของฟยอร์ด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึงของน้ำตกสูง 160 เมตร น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลก ชม Seal Rock ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ แมวน้ำตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน้ำเล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล

Continue reading …
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ (waitomo caves) ประเทศนิวซีแลนด์ waitomo glowworm caves waikato Image Credit: Corin Walker Bain

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน 06 – 12 ตุลาคม 2561, 20 – 26 ตุลาคม 2561, 17 – 23 พฤศจิกายน, 01 – 07 ธันวาคม 2561 อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ชมหมู่บ้านฮอบบิท ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ทะเลสาบเทคาโป เรือกลไฟโบราณ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

LOFT-WB-1215_Highlight New Zealand Nth & Sth 7 Days 5 Nights เข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้

Continue reading …
กระโดดบันจี้ ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน 6 – 14 ตุลาคม 2561, 20 – 28 ตุลาคม 2561, 17 – 25 พฤศจิกายน 2561, 01 – 09 ธันวาคม 2561 อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ชมหมู่บ้านฮอบบิท ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ไคร้สท์เชิร์ช ล่องเรือไฟโบราณ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค รถไฟทรานซ์อัลไพน์

LOFT-WB-1213_Grand tour New Zealand Nth & Sth 9 Days 7 Nights เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาค ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา[…]

Continue reading …
ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ (waitomo caves) ประเทศนิวซีแลนด์ waitomo glowworm caves waikato Image Credit: Corin Walker Bain

ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะเหนือ+เกาะใต้ 9 วัน พฤษภาคม 2561 – ตุลาคม 2561 โรโตรัว หมู่บ้านเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสง รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ ล่องเรือชมฟยอร์ด ควีนส์ทาวน์

LOFT-2W-05_NEW ZEALAND SOUTH – NORTH 9 DAYS NEW ZEALAND ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ดินแดนแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย ความมหัศจรรย์ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ที่มีภูมิทัศน์อันงดงามตระการตาแห่งภูเขาและทะเลสาบและแหล่งธรรมชาติมากมาย เกาะเหนือเป็นเขตภูเขาไฟและทะเลสาบในใจกลางเกาะมีน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดโดยทัวร์จะเริ่มจากเมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองที่ใหญ่ที่สุด ของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุดได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม โรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแห่งน้ำแร่ TE PUIA ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว “กีวีเฮ้าส์” บ้านของนกกีวี เป็นนกชนิดหนึ่งที่ออกหากินเวลากลางคืนพบได้ที่นิวซีแลนด์ประเทศเดียวเท่านั้น[…]

Continue reading …
ซิดนีย์ ทัวร์ซิดนีย์ Sydney ประเทศออสเตรเลีย

ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ ออสเตรเลีย 8 วัน 6 คืน พฤษภาคม 2561, มิถุนายน 2561, กรกฎาคม 2561 นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ เรือกลไฟโบราณ ล่องเรือชมโลมา ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์และโอเปร่า เฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่านส์

LOFT-WB-1181_NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8D 6N จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุมนำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขาชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAYจากใต้หุบเขา สู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง

Continue reading …