ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) ลูเซิรน์ เบลาเซ่ แซร์มัท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น รถไฟกอร์เนอร์กราต แซร์มัท เจนีวา โลซานน์ มงเทรอซ์ Château de Chillon มงเทรอซ์ เบิร์น อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา กรินเดอร์วาลกรุน เลาเทอร์บรุนเนิน อินเทอลาเคน

LOFT-EUR29_Autumn Romantic Switzerland 8D5N (TG) อินเทอลาเคน (Interlaken) อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ และทะเลสาบทูน เมืองนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาธารน้ำแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่รักการเล่นสกี (more…)

3 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิส 2015 รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟ Glacier Express รถไฟ GOLDEN PASS PANORAMA ทะเลสาบโคโม ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

LOFT-EUR-29A นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา…

9 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิส 2015 รถไฟ JUNGFRAUBAHN ยอดเขายูงเฟรา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2558 รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทัวร์สวิสเจาะลึก ทัวร์สวิสประเทศเดียว 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป…

10 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิส 2015 รถไฟ JUNGFRAUBAHN ยอดเขายูงเฟรา สงกรานต์ 11-18, 12-19 เมษายน 2558 รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทัวร์สวิสเจาะลึก ทัวร์สวิสประเทศเดียว 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป…

10 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิส 2014 พฤศจิกายน ธันวาคม 2557 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เจาะลึกประเทศเดียว 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

ทัวร์แกรนด์สวิส พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ทัวร์แกรนด์สวิส นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์…

10 years ago

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์วันพ่อ 2557 Countdown ทัวร์ปีใหม่ 2558 ยอดเขายูงเฟรา รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

เยี่ยมชมเมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสนอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร…

10 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 3 – 11, 10 – 18, 17 – 25, 24 ส.ค. – 1 ก.ย., 31 ส.ค. – 8 ก.ย. 2556 ทัวร์แกรนด์สวิส 9 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ รถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์…

11 years ago

ทัวร์ยุโรป ทัวร์แกรนด์สวิส พฤษภาคม 2556 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เจาะลึกประเทศเดียว ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เทือกเขาแอลป์ โรงแรม 4-5 ดาว อยู่ดีกินดี การบินไทย

http://www.youtube.com/watch?v=G_42Lj1fkFQ นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE แซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส…

11 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พฤษภาคม 2556 ทัวร์สวิสเจาะลึก เทือกเขาแอลป์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเดียว โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิต ยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน…

11 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์แกรนด์สวิส พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 ยอดเขายูงเฟรา ยอดเขามงต์บลังก์ ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

http://www.youtube.com/watch?v=hoddRLIm9Kc นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป ยอดเขาเอกุยย์ ดู…

12 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด