ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) ลูเซิรน์ เบลาเซ่ แซร์มัท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น รถไฟกอร์เนอร์กราต แซร์มัท เจนีวา โลซานน์ มงเทรอซ์ Château de Chillon มงเทรอซ์ เบิร์น อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา กรินเดอร์วาลกรุน เลาเทอร์บรุนเนิน อินเทอลาเคน

LOFT-EUR29_Autumn Romantic Switzerland 8D5N (TG) อินเทอลาเคน (Interlaken) อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ และทะเลสาบทูน เมืองนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาธารน้ำแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่รักการเล่นสกี (more…)

2 weeks ago

ทัวร์แกรนด์สวิส 2015 รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟ Glacier Express รถไฟ GOLDEN PASS PANORAMA ทะเลสาบโคโม ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

LOFT-EUR-29A นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา…

6 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิส 2015 รถไฟ JUNGFRAUBAHN ยอดเขายูงเฟรา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 2558 รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทัวร์สวิสเจาะลึก ทัวร์สวิสประเทศเดียว 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป…

6 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิส 2015 รถไฟ JUNGFRAUBAHN ยอดเขายูงเฟรา สงกรานต์ 11-18, 12-19 เมษายน 2558 รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทัวร์สวิสเจาะลึก ทัวร์สวิสประเทศเดียว 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป…

6 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิส 2014 พฤศจิกายน ธันวาคม 2557 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เจาะลึกประเทศเดียว 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

ทัวร์แกรนด์สวิส พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ทัวร์แกรนด์สวิส นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์…

7 years ago

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์วันพ่อ 2557 Countdown ทัวร์ปีใหม่ 2558 ยอดเขายูงเฟรา รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

เยี่ยมชมเมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสนอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร…

7 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 3 – 11, 10 – 18, 17 – 25, 24 ส.ค. – 1 ก.ย., 31 ส.ค. – 8 ก.ย. 2556 ทัวร์แกรนด์สวิส 9 วัน โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ รถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์…

8 years ago

ทัวร์ยุโรป ทัวร์แกรนด์สวิส พฤษภาคม 2556 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เจาะลึกประเทศเดียว ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เทือกเขาแอลป์ โรงแรม 4-5 ดาว อยู่ดีกินดี การบินไทย

http://www.youtube.com/watch?v=G_42Lj1fkFQ นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE แซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส…

8 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พฤษภาคม 2556 ทัวร์สวิสเจาะลึก เทือกเขาแอลป์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเดียว โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิต ยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน…

8 years ago

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์แกรนด์สวิส พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 ยอดเขายูงเฟรา ยอดเขามงต์บลังก์ ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

http://www.youtube.com/watch?v=hoddRLIm9Kc นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป ยอดเขาเอกุยย์ ดู…

9 years ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด