สนามบินฮาเนดะ

ทัวร์โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 3 คืน ต.ค.59 นั่งรถไฟซากาโน่ ปราสาทนิโจ น้ำตกชิไรโตะ อุโมงค์ต้นเมเปิ้ล ช้อปปิ้งชินจูกุ

LOFT-JP4-A14_ARIGATOU AUTUMN (OSAKA-TOKYO) 6 DAYS 3 NIGHT กำหนดการเดินทาง 27 ต.ค. – 1 พ.ย. 2559 (51,900.-) “หุบเขาโครังเค” สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันดับต้นๆของจังหวัดไอจิ ด้วยความหลากหลายของสีสันจากต้นเมเปิ้ล กว่า 4,000…

5 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 โตเกียว โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) ลานสกี ทะเลสาบฮามานา ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

https://www.youtube.com/watch?v=GHOjDw3s2fY LOFT-JP2-5593_HILIGHT JAPAN-A [โตเกียว-โอซาก้า] 6 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ชมความสวยงามตระการของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ ทะเลสาบอาชิ, นมัสการศาลเจ้าริมทะเลสาบ ศาลเจ้าฮาโกเน่ สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ…

6 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโงะ

https://www.youtube.com/watch?v=_vxQALrIOlQ LOFT-JP2-5591_ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ…

6 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM ศาลเจ้าฮาจิมังโงะ

https://www.youtube.com/watch?v=CCWTdDwbNcQ LOFT-JP2-5589_ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ นมัสการขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ พร้อมเดินเล่นที่ถนนนากามิเซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ…

6 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น วันอาสาฬหบูชา 2557 ทัวร์สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 8 – 14 กรกฎาคม 2557 โอซาก้า เกียวโต ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น การบินไทย

http://www.youtube.com/watch?v=CCWTdDwbNcQ ทัวร์เกียวโต ปราสาททอง หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์…

7 years ago

ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งชินจุกุ 9 – 14, 11 – 16 กรกฎาคม 2557

http://www.youtube.com/watch?v=ugeVfgS3RZM ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ ชมราเมงขึ้นชื่อที่ศูนย์รวมราเมนจากทั่วญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ช้อปปิ้งชินจุกุ…

7 years ago

ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งชินจุกุ 1 – 6, 15 – 20, 22 – 27 กรกฎาคม, 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557

http://www.youtube.com/watch?v=_ZwwKOzpt2I ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ ชมราเมงขึ้นชื่อที่ศูนย์รวมราเมนจากทั่วญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ช้อปปิ้งชินจุกุ…

7 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย เกียวโต วัดคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ ฟูจิมิอินาริ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุซะ โอซาก้า โตเกียว ช้อปปิ้งชินจุกุ

http://www.youtube.com/watch?v=_CoNcxL_af8 ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ช้อปปิ้งชินจุกุ, ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน…

7 years ago

ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย 10 – 16, 11 – 17 กรกฎาคม 2557 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

http://www.youtube.com/watch?v=lTEv2fK7CUk ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ ชิมราเมงขึ้นชื่อที่ศูนย์รวมราเมนจากทั่วญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน…

7 years ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด