ทัวร์ญี่ปุุ่น 2016 ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน รถไฟชินคันเซน

LOFT-JP4_A1 ARIGATOU WINTER OSAKA-TOKYO (HND) 7 DAYS 4 NIGHT

กำหนดการเดินทาง 7 – 13 // 12 – 18 // 20 – 26 JAN // 26 JAN – 1 FEB 2016 // 2 – 8 // 9 – 15 // 16 – 22 // 23 – 29 FEB // 1 – 7 MAR 2016

“ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ โดยการนั่งกระเช้าขึ้นไปยังด้านบนเพื่อทำการสกีลงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชั่น เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ท่านจะได้สัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ในโลกของสีสันแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งตื่นเต้นเร้าใจไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดกับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ตระการตาของโลกภาพยนตร์ ให้ท่านร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น โซน “ฮอลลิวูด” ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นสุดฮอท “สไปร์เดอร์แมนเดอะไรด์” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ ค้นหาความลับของ “ไอ้แมงมุม” กับเครื่องเล่น 3D ให้ท่านผจญภัยกับไอ้แมงมุม ต่อสู้กับเหล่าวายร้าย ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สัมผัสได้ต่างจากเครื่องเล่นอื่นๆ ที่ท่านได้เคยสัมผัสมา พบกับการผจญภัยกับโลกของไซเบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกับ “TERMINATOR 2” ที่ปรากฎขึ้น พร้อมกับพลังที่ทำให้ท่านต้องผงะจนหลังติดพนักเก้าอี้ ให้ท่านได้สนุกต่อ กับโซน “ซานฟรานซิสโก” พบกับฉากเพลิงไหม้ที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” หรือ นั่งรถซีมูเลเตอร์ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จากเรื่อง “แบ็ค ทู เดอะฟิวเจอร์” โซน “จูราสสิค พาร์ค” ให้ท่านล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค” หรือ โซล “ อะมิตี วิลเลจ”

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ Cโดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ท่านจะได้สัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ในโลกของสีสันแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งตื่นเต้นเร้าใจไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดกับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ตระการตาของโลกภาพยนตร์ ให้ท่านร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น โซน “ฮอลลิวูด” ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นสุดฮอท “สไปร์เดอร์แมนเดอะไรด์” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ ค้นหาความลับของ “ไอ้แมงมุม” กับเครื่องเล่น 3D ให้ท่านผจญภัยกับไอ้แมงมุม ต่อสู้กับเหล่าวายร้าย ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สัมผัสได้ต่างจากเครื่องเล่นอื่นๆ ที่ท่านได้เคยสัมผัสมา พบกับการผจญภัยกับโลกของไซเบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกับ “TERMINATOR 2” ที่ปรากฎขึ้น พร้อมกับพลังที่ทำให้ท่านต้องผงะจนหลังติดพนักเก้าอี้ ให้ท่านได้สนุกต่อ กับโซน “ซานฟรานซิสโก” พบกับฉากเพลิงไหม้ที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” หรือ นั่งรถซีมูเลเตอร์ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จากเรื่อง “แบ็ค ทู เดอะฟิวเจอร์” โซน “จูราสสิค พาร์ค” ให้ท่านล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค” หรือ โซล “ อะมิตี วิลเลจ” ให้ท่านนั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน ของค่ายยูนิเวอร์แซล อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆและที่พลาดไม่ได้กับ เครื่องเล่นใหม่จากภาพยนตร์สุดฮิต “Wizarding World of Harry Potter” ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ นำท่านตื่นตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด…สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจสัมผัสประสบการณ์สนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ “Spider Man” สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น “Simulator”ของฉากภาพยนตร์เรื่อง “Back Tothe Future”จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปยังโลกแห่งเวทมนต์ ที่ร่ายมนต์ใส่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก ในโซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ด้วยการเนรมิตพื้นที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งนี้ ให้เป็นฉากต่างๆของโลกเวทมนต์ ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ ของเหล่าพ่อมด แม่มด หมู่บ้านฮอกมี้ด สถานีรถไฟคิงส์ครอส ร้านขายของแปลกประหลาดในโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้ และไม่พลาดกับการลอง บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มขึ้นชื่อของเหล่าพ่อมด แม่มด อิสระให้ ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจ และพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัด บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอางและสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เกียวโต – ปราสาททอง – วัดคิโยมิสึ – รถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะ – คาวาคูจิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปีชม “ปราสาททอง” หรือ เรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำโอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วย สีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

จากนั้น นำท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทอง และสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมืองบนถนน “โอชะซากะ” และ “ซันเน็งซากะ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจพัดญี่ปุ่น ฯลฯก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถสู่การนั่งรถไฟ “ชินคันเซน” รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่น และเคยได้ชื่อว่าเป็นรถไฟ ที่ “วิ่งเร็วที่สุดในโลก” ด้วย นำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” แหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลกรอบฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพ เป็น ที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (+ ขาปูยักษ์)

พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วย ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

วันที่สี่ โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจึงเป็นน้ำที่ใสสะอาด ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำ จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้น ให้ท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์แะกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเดิมทีชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า จึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ โดยการนั่งกระเช้าขึ้นไปยังด้านบนเพื่อทำการสกีลงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชั่น เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

(ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นทุกชนิด)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร)เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ TOKYO BAY APA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อิสระให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ + ตั๋วรถไฟ (เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 2,500 บาท, เด็ก 2,000 บาท / ท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 2: – รถไฟ JR TRAIN – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้ง SOLAMACHI – ช้อปปิ้งชินจูกุ (เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 1,000 บาท)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม 1 –> เดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นำท่านผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์ โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ POOH’S HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR

ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม 2 –> นำท่านนั่งรถไฟไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวักดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้

จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟสู่ “โตเกียว สกายทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่บริเวณแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวเป็น หอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

ท่านที่สนใจชม “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุมิดะ” ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 5 ของโตเกียวสกายทรี ภายในจัดแสดงทั้ง ปลาทะเล ปลาน้ำจืด และระบบนิเวศของสัตว์น้ำที่พบได้ในแม่น้ำซุมิดะ อีกทั้งยังมีตู้กระจกแสดงไม้น้ำ ขนาดใหญ่ที่จัดตกแต่งในรูปแบบสวนเซนแบบญี่ปุ่น โดย อะมะโนะ ทะเคะชิ นักตกแต่งตู้ไม้น้ำ และ นักเลี้ยงปลาชื่อดังระดับโลกชาวญี่ปุ่นอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชม) หรือ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ที่ “SOLAMACHI” ศูนย์การค้าที่อยู่บริเวณโตเกียวสกายทรี ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งกับย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของ เป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO, GAMES, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร)เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ TOKYO BAY APA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ตลาดปลาซึคิจิ – พระราชวังอิมพีเรียล – โอไดบะ – วีนัสฟอร์ต – โตโยต้า เมก้าเวปDiver city (ถ่ายรูปหุ่น Gundam) – Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) – เอออนพลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาซึคิจิ” ตลาดขายส่งอาหารสดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นตลาดที่มีระบบการควบคุมราคาซื้อขายระว่างผู้ขายส่ง-พ่อค้าคนกลาง-และผู้รับซื้อ ที่เป็นธรรม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลจากที่ต่างๆทั่วโลก อาทิเช่น สแกนดิเนเวีย ยุโรป ออสเตเรีย ฯลฯ ด้วยปริมาณการขายต่อปีกว่า 600,000 ตัน หรือกว่า 5 แสนล้านเยนต่อปี แม้ว่าตลาดปลาแห่งนี้จะเริ่มมีสีสันตั้งแต่เช้ามืดเป็นข่วงการประมูลภายใต้กฎหมายของรัฐบาลญี่ปุ่น แต่ช่วงสายก็เป็นเวลาของนักท่องเที่ยวที่สามารถชมปลาที่ได้รับการประมูลแล้วในรูปแบบต่างๆทั้งแช่แข็งหรือสดๆ ที่ขึ้นชื่อคือปลาทูน่ายักษ์ ปลาแซลมอน กุ้งลอบสเตอร์ หอยเชลส์ ฯลฯ ให้ท่านได้ชมชีวิตแบบตลาดๆ ของเมืองที่มี ค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆของโลก

จากนั้น นำท่านผ่าน “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และพระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมาและคูน้ำสมัยเอโดะ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โอไดบะ ไปยัง“วีนัสฟอร์ต” แหล่งช้อปปิ้งในร่มที่ตกแต่งแบบยุโรปสมัยศตวรรษที่ 18 ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ากว่า 150 ร้านภายใต้หลังคาท้องฟ้าจำลองที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นสว่างจ้าหรือมืดครึ้มคล้ายฝนตกได้ตามแต่จะตั้งโปรแกรม

จากนั้น ชม “TOYOTA MEGA WEB” สถานที่จัดแสดงยานยนต์ของโตโยต้า ชมฮิสทอรี่การาจที่จัดแสดงรถยนต์ โตโยต้าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 50ถึงทศวรรษที่ 70 โตโยต้าซิตี้โชว์เคส และโตโยต้ายูนิเวอร์ ซิตี้ดีไซน์ โชว์เคส ที่จัดแสดงรถยนต์โตโยต้ารุ่นปัจจุบัน และรถยนต์ ต้นแบบแห่งอนาคตรวมทั้งเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในโลกยนต์กรรม สําหรับอนาคต และท่านยังสามารถทดลองนั่งรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีคนขับได้อีกด้วย

จากนั้น นำท่านไปยัง “DiverCity Tokyo Plaza” ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริง ด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร

จากนั้น นำท่านไปยัง “Aqua city และ Decks” ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับ การโหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะ สู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี “ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝาก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

05.20 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันเดินทาง

 • 7 – 13 JAN’16
 • 12 – 18 JAN’16
 • 20 – 26 JAN’16
 • 26JAN–1 FEB’16
 • 2 – 8 FEB’16
 • 9 – 15 FEB’16
 • 16 – 22 FEB’16
 • 23 – 29 FEB’16
 • 1 – 7 MAR’16

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 53,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 50,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) 50,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) 45,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 35,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 35,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) 35,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) 30,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900.- บาท

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 3. ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าบริการ

 1. กรุณาชาระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบินตามใบการชำระเงินกำหนดเป็นหลัก
 3. ทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15 วันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 year ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

1 year ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด