Melbourne 4 เมลเบิร์น Australia ประเทศออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท เกาะฟิลลิป พอร์ตแคมเบลล์ Twelve Apostles รถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตว์พื้นเมืองชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป ** ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังกาล** สวนฟิตซรอย

LOFT-WB-01_HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS(NEW YEAR CELEBRATION 2020) บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด[…]

Continue reading …
Melbourne 4 เมลเบิร์น Australia ประเทศออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท เกาะฟิลลิป 5 วัน 3 คืน 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 (กรุ๊ปเดียวเท่านั้น) ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก ชมพลุปีใหม่ เกรทโอเชี่ยนโร้ด รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

LOFT-WB-03_HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS NEW YEAR CELEBRATION บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK[…]

Continue reading …
ซิดนีย์ โรงละครซิดนีย์โอเปร่า สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ ประเทศออสเตรเลีย sydney opera house and harbour bridge at sunset, Australia

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน 28 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562 ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ล่องเรือกัปตันคุ้ก บลูเมาเท่น หาดบอนได

LOFT-2W-06_AUSTRALIA MELBOURNE SYDNEY 6 DAYS รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่านนำคณะนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

Continue reading …
เมลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลียและยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม 2561 ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ล่องเรือกัปตันคุ้ก อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น หาดบอนได

LOFT-2W-06_AUSTRALIA MELBOURNE SYDNEY 6 DAYS อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสีน้ำเงิน เอคโค่พอยท์ จุดชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของ ควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีตำนานเกี่ยวกับหญิงสาวสามพี่น้องต้องคำสาปให้กลายเป็นภูเขา เข้าสู่อาณาจักรของซีนิกเวิลด์ (Scenic World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเล่ย์ 1.(Skyway) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา และน้ำตกคาทูมบ้า (Katoomba Fall) 2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชันที่สุดในโลกลงสู่เบื้องล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น ซึ่งในอดีตเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) กระเช้าลอยฟ้า พาท่านกลับสู่สถานี เบื้องล่างปกคลุมไปด้วยป่าร้อนชื้น

Continue reading …
ซิดนีย์ โรงละครซิดนีย์โอเปร่า สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ ประเทศออสเตรเลีย sydney opera house and harbour bridge at sunset, Australia

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมล์เบิร์น 6 วัน มิถุนายน – ตุลาคม 2561 เมลเบิร์น ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ซิดนีย์ ล่องเรือกัปตันคุ้ก บลูเมาเท่น หาดบอนได

LOFT-2W-06_AUSTRALIA MELBOURNE SYDNEY 6 DAYS รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่านนำคณะนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

Continue reading …
พลุฉลองปีใหม่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย sydney australia new year firework by loft travel 02

ทัวร์ออสเตรเลีย ปีใหม่ Countdown 2017 ชมพลุในการฉลองปีใหม่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560 จัดยิ่งใหญ่อลังการที่บริเวณ ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์ ซิดนีย์ เมลเบิร์น เดอะร็อค ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ กระท่อมกัปตันคุ๊ก สวนฟิตซอย เกาะฟิลลิป เมืองจีลอง เกรทโอเชี่ยนโร้ท

LOFT-AUSSIE-01_SYDNEY – MELBOURNE 6D 3N ซิดนีย์ – เดอะร็อค – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด + นั่งกระเช้า – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย – เกาะฟิลลิป – ชมฝูงเพนกวิน – เมลเบิร์น – เมืองจีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท ชมพลุในการฉลองปีใหม่จัดยิ่งใหญ่อลังการที่บริเวณ ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์[…]

Continue reading …

เที่ยวออสเตรเลีย ปีใหม่ 2016 ซิดนีย์ เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ เพนกวินพาเหรด

LOFT-AUS-04_SYDNEY – MELBOURNE 6D 3N 30 DEC’15 – 04 JAN’16 ซิดนีย์ – โคล่าปาร์ค – บลูเม้าท์เท่น – หุบเขาสามพี่น้อง – นั่งรถรางที่ชันที่สุด – บอนไดบีช – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น – เกาะฟิลลิป – เพนกวินพาเหรด – Puffing Billy เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ท่านได้พบกับประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชื่นชมความน่ารักของ[…]

Continue reading …

ปีใหม่ 2016 Countdown ที่ออสเตรเลีย เมลเบิร์น บริสเบน โกลโคส 8 วัน 6 คืน ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

LOFT-AUS-01_GRAND AUSTRALIA จุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขา ซึ่งสมารถชมวิวของตัวเมืองบริสเบน และสายน้ำสายหลักของเมืองคือแม่น้ำบริสเบนที่ได้ชื่อว่า สเน็คริเวอร์ ที่ขดคดเคี้ยวคล้ายงู และบริเวณ เซ้าท์แบ้งค์ ริมฝั่งแม่น้ำชมวิวบริเวณที่เคยใช้เป็นที่จัดงานเอ็กซ์โป ซึ่งทำให้บริสเบนเป็นเมืองที่ชาวโลกรู้จักมากขึ้นในฐานะเป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทสออสเตรเลีย ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge)[…]

Continue reading …
เมลเบิร์น ออสเตรเลีย Melbourne, Australia

ทัวร์ออสเตรเลีย 2015 ทัวร์สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2558 ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์เมลเบิร์น ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค ดูนกเพนกวิน เกาะฟิลลิป Twelve Apostles เกรทโอเชี่ยน โร๊ด (Great Ocean Road)

ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง ในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสีแสงยามพระอาทิตย์เย็น ลิ้มรส กุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว พร้อมไวน์ขาว

Continue reading …

ทัวร์ออสเตรเลีย 2014 เมลเบิร์น กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2557 โรงงานช็อคโกแลต เกาะฟิลลิป พาเหรดนกเพนกวิน ช๊อปปิ้งตลาดวิคตอเรีย DFO Outlet หมู่บ้านเหมืองทอง เมืองจีลอง เส้นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยนโร๊ด 5 วัน 3 คืน การบินไทย

เมลเบิร์น – โรงงานช็อคโกแลต – เกาะฟิลลิป – ชมพาเหรดนกเพนกวิน – ช๊อปปิ้งตลาดวิคตอเรีย – DFO Outlet – หมู่บ้านเหมืองทอง – เมืองจีลอง – เส้นทางสายโรแมนติก – เกรท โอเชี่ยนโร๊ด – บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ ROP พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์ท่านละ 1 ตัว

Continue reading …