เมียร์ดาล

ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ 10 วัน 11 – 20 ตุลาคม 2561 คริสเตียนซุนด์ ถนนแอตแลนติก ล่องเรือชมไกแรงเกอร์ฟยอร์ด โลเอน ยอดเขาฟลอเยน

LOFT-RC-23_GRAND NORWAY 10 Days เดินทางบนถนนที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดของโลกอย่าง “ถนนแอตแลนติก” มีความยาวทั้งสิ้น 8.3 กิโลเมตรที่สร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย์ ซึ่งเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่จาก Eide ไปยังเกาะ Averøy ที่อยู่ ณ ปลายสุดของเส้นทาง ด้วยความสวยงามของเส้นทาง จึงมีบริษัทภาพยนตร์ของ ฮอลลีวู้ดใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ…

6 years ago

ทัวร์นอร์เวย์ อิน นัทเชล ซองน์ฟยอร์ด ฟลอมส์บานา Norway in Nutshell Sognefjord Flamsbana

http://www.youtube.com/watch?v=9WvVnKx1Kog ตามคุณแอน Anne Loft เที่ยวนอร์เวย์ ไปขึ้น รถไฟสายเบอร์เกน (Bergen Railway) เดินทางจากเมืองวอส (Voss) เมืองกุดวาเก้น (Gudvagen) ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (Sognfjord) ไปยังเมืองเมียร์ดาล (Myrdal) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายฟลอมส์บานา (Flamsbana) ทัวร์นอร์เวย์…

11 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด