บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน (Re-Route) ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส กรุงทรอย เมืองโบราณเอเฟซุส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน Underground City โชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

LOFT-WB-01_BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8Days 5Nights นครใต้ดิน Underground City เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์

Continue reading …
บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน ก.ค.62, ส.ค.62, ก.ย.62, ต.ค.62, พ.ย.62 เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคุซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปึ

LOFT-WB-02_WONDERFUL TURKEY 8 DAYS 5 NIGHTS หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์(Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง วิวจากด้านบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้รอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนจริงที่อยู่อาศัยในบ้านที่ขุดเข้าไปในภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกได้ว่าเป็นบ้านจอมปลวก ในสภาพแวดล้อมเดิมมายาวนานหลายร้อยปี

Continue reading …
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม คัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี (Goreme Open Air Museum) , UNESCO world heritage site in Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) กรุงอิสตันบูล กรุงเคย์เซอรี่เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ,นครใต้ดิน หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ โรงงานพรม โรงงานเพชร โรงงานเครื่องปั้นดินเผา เมืองคอนย่า คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคุซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส โรงงานเครื่องหนัง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปี มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังโดลมาบาเช่ ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม

LOFT-WB-05_WONDERFUL DELIGHT (RE ROUTE) 8 วัน 5 คืน นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

Continue reading …

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน ปลายเมษายน – พฤษภาคม (วันแรงงาน) 2562 กรุงอิสตันบูล เมืองอิซมีร์ เมืองคุซาดาสี เมืองโบราณเอเฟซุส ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คาราวานสไลน์ เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน Underground City รงงานพรม ร้านเครื่องปั้นดินเผา โรงงานเพชร เมืองเกอเรอเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปี สไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม

LOFT-WB-04_WONDERFUL DELIGHT (RE ROUTE) 8 วัน 5 คืน นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่าเป็น พระราชวังสำคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นที่ประทับของสุลต่านองค์สำคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการให้เห็นภาพย้อนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้องเคลือบอันสวยหรู

Continue reading …
Anne Loft Turkey Cappadocia Hot Air Balloon Loft Travel

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน ปลายเมษายน – พฤษภาคม (วันแรงงาน) 2562 กรุงอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปิ สไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ชมม้าไม้จำลอง เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองคูซาดาสี โรงงานเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คาราวานสไลน์ นครใต้ดิน Underground City ชิมไวน์ตูร์ลาซาน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance คัปปาโดเกีย โรงงานพรม ร้านเครื่องปั้นดินเผา โรงงานเพชร เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

LOFT-WB-03_WONDERFUL TURKEY (RE ROUTE) 8 วัน 5 คืน นำท่านชิมไวน์ตูร์ลาซาน (Turasan Winery) ไวน์โลกใหม่ของประเทศตุรกี เป็นสินค้าส่งออกสำคัญให้ชาวสุเมเรียนและชาวอัสซีเรียนโบราณ “วิยานาวานดา” ซึ่งหมายถึง “ดินแดนแห่งไวน์ และด้วยพื้นที่กว่า 6,100 ตารางกิโลเมตร ทำให้ตุรกีเป็นประเทศที่ปลูกองุ่นส่งออกเป็นอันดับที่สี่ของโลก ไร่ไวน์ตูราซาน คือไร่ไวน์อันมีชื่อเสียงของภูมิภาคคัปปาโดเกีย ก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ.1943 ตรงกับช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มต้นตั้งแต่การปลูก การเก็บ การบ่มผลองุ่น โดยผสมผสานกับกรรมวิธีแบบโบราณและเทคโนโลยีสมัยใหม่

Continue reading …
บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 7 – 14, 9 – 16 และ 12 – 19 เม.ย. 2562 (วันสงกรานต์) กรุงอิสตันบูล กรุงเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคุซาดาสึ โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม

LOFT-WB-02_WONDERFUL TURKEY SONGKRAN 8 วัน 5 คืน นำท่านเดินทางสู่ “พระราชวังทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่าเป็น พระราชวังสำคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นที่ประทับของสุลต่านองค์สำคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการให้เห็นภาพย้อนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้องเคลือบอันสวยหรู มงกุฏเพชรประจำราชวงศ์ และ อัญมณีทรงค่ารวมทั้งเพชร 88 กะรัต ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

Continue reading …

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน เมษายน (วันจักรี) – พฤษภาคม (วันแรงงาน) 2562 กรุงอิสตันบูล กรุงเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน  โรงงานพรม โรงงานเพชร หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคุซาดาสึ โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม

LOFT-WB-01_WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ปามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

Continue reading …
บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 19-26 พฤษภาคม 2562 กรุงอิสตันบูล เมืองอิซเมียร์ เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอันตาเลีย ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน คาราวานสไลน์ เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่

LUXURY RIVIERA TURKEY 8 Days 5 Nights By Turkish Airlines (TK) ล่องเรือชมทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (Mediteranian Boat Trip) เจ้าของสมญานาม “ริเวีย ร่าแห่งตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรือที่ตกแต่งคล้ายกับเรือโจรสลัด เรือจะพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรียงรายอยู่ตามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้เรือจะพาท่านล่องไปชมน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากน้ำตกทั่วๆ ไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็นลำธารน้ำ นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด

Continue reading …
บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป 10 วัน 7 คืน 18-27 มีนาคม 2562 กรุงอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ช้อปปิ้งที่ Istinye Park ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ชมม้าไม้กรุงทรอย วิหารอะโครโปลิส คูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ อันตาเลีย ล่องเรือชมทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พักโรงแรม 5 ดาวและพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน

LOFT-CL_Grand Turkey 10D 7N (18-27 Mar’19) by TK แกรนด์ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป 10 วัน 7 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน “ริเวียร่าแห่งตุรกี” * พักโรงแรม 5 ดาว และพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน * ชมความสวยงามของวิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ถูกก่อตั้งและรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้า อูมาเนสที่ 1 (Eumenenes I ) แห่งราชวงศ์เพอการ์มาเน่ (Pergamane) ระหว่าง[…]

Continue reading …