วิวบน ยอดเขายูงเฟรา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Jungfrau, Switzerland

ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2019 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน 12-22 เมษายน 2562 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัย ถนนชองป์เอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด ล่องแม่น้ำแซนน์ พระราชวังแวร์ซายส์ โบสถ์โนตเตรอดาม ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต มองต์มาตร์ หอไอเฟล รถไฟทีจีวี ดิจอง เบิร์น อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค ลูกาโน่ โรแมนติกบนเกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า หอเอนปิซ่า ฟลอเร้นซ์ ดูโอโม่ จัตุรัสซินญอเรีย กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน วาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

LOFT-EUR-25A_FR CH IT 11 D REROUTE คณะออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายุงค์ฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขา รถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย

Continue reading …
ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ลำคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะเวนิส ประเทศอิตาลี Grand Canal, Venice, Italy

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 11 – 21 เมษายน 2561 (สงกรานต์) พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องแม่น้ำแซนน์ พระราชวังแวร์ซายส์ Dinner Cruise ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค โรแมนติกบนเกาะเวนิส หอเอนปิซ่า กรุงโรม นครวาติกัน

LOFT-EUR-25_FRANCE SWITZERLAND ITALY 11 DAYS พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราช วังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Continue reading …
ถ้ำบลูก็อตโต้ อิตาลี

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 10 วัน Countdown 2018 ปีใหม่ 2561 ทัวร์อิตาลีเจาะลึก สงกรานต์ มกราคม-พฤษภาคม 2561 เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ โปซิตาโน อามาลฟี นาโปลี ปอมเปอี โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เมสเตร เกาะเวนิส เวโรนา มิลาน

LOFT-RC-29_GRAND ITALY 10 DAYS นำคณะเดินทางไปชมสมบัติล้ำค่าทางทะเล ได้แก่ ถ้ำบลูกร็อตโต้ ด้านในถ้ำจะมีสีสันสดใสสวยงามของน้ำทะเล ที่เกิดจากการหักเหของแสงแดดและสะท้อนกับวัตถุใต้พื้นน้ำ ทำให้เกิดภาพสีสันที่งดงามจนแทบลืมหายใจ ทั้งนี้การเข้าไปชมถ้ำในแต่ละวัน จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลในแต่ละช่วงด้วย

Continue reading …

ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ 2013 ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ 4 ประเทศ สิงหาคม 2556 โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย TG

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ทัวร์อิตาลี สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬายักษ์อายุเกือบ 2,000 ปี จุคนได้กว่า 50,000 คน ภายในที่จะบอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต ใกล้กันเป็นประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ทัวร์ฝรั่งเศส ช้อปปิ้งปารีส สินค้าอาทิ น้ำหอม[…]

Continue reading …

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 3 – 12, 10 – 19, 17 – 26 สิงหาคม 2556, 24 ส.ค. – 2 ก.ย. 2556, 31 ส.ค. – 9 ก.ย. 2556 โรงแรม 4-5 ดาว การบินไทย

ปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า “จตุรัสอัศจรรย์” หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ในอดีตสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ โดยด้านหลังมียอดเขาพิลาตุสเป็นฉากสวย พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ บางส่วนของพระราชวังได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว[…]

Continue reading …

ทัวร์ยุโรป พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน การบินไทย

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส ใน แกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เกาะเวนิส ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค ที่กว้าง ขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทำให้ดูงามสง่ายิ่งนัก จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า “จตุรัสอัศจรรย์” ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอนปิซ่า (Torre) หอศีลจุ่ม[…]

Continue reading …

ทัวร์ยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาประหยัด เที่ยวยุโรป ที่ไหนดี

ทัวร์ยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาประหยัด เที่ยวยุโรป ที่ไหนดี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์สโลวัก ทัวร์สโลวัค ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์เชค ทัวร์เช็ค ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส ทัวร์สเปน ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์สวีเดน ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์อังกฤษ ทัวร์สก็อตแลนด์ ทัวร์เวลส์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฟลอเร้นซ์ ทัวร์มิลาน ทัวร์เวนิส ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ฮอลแลนด์ ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์เยอรมัน ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โปรตุเกส ทัวร์โปแลนด์[…]

Continue reading …
JUNGFRAUBAHN ยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร (สูงเป็นอันดับ 2 ของสวิสเซอร์แลนด์) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE

ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิส ทัวร์อิตาลี 8 วัน การบินไทย TG

ทัวร์เยอรมัน แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ (Frankfurt am Main)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน จุดเริ่มต้นของทริปในการเดินทางสู่แคว้นอัลซาส ของทัวร์ฝรั่งเศส แคว้นนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าที่สำคัญของยุโรปเป็นเขตชายแดนที่พร้อมจะเปิดตัวสู่โลกภายนอก และในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตนเองเอาไว้อย่างเหนียวแน่น มีแม่น้ำไรน์จะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างแคว้นอัลซาส (ทัวร์ฝรั่งเศส) กับทัวร์เยอรมัน (ประเทศเยอรมัน) อย่างถาวร วิถีชีวิตแบบเก่าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยดูได้จากลักษณะของบ้านเรือนทั้งในหมู่บ้านเล็กๆ และเมืองใหญ่ๆ เช่นสตราสบูร์ก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกลมาร์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไวน์ที่จะนำคุณไปเยี่ยมชมแหล่งปลูกองุ่นพันธุ์ดี เพื่อผลิตไวน์ชั้นเลิศบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาโวชจ์ ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักที่มีบ้านเรือนหลากสีสัน

Continue reading …
อินเตอร์ลาเคน สวิตเซอร์แลนด์ Interlaken, Switzerland

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ (ทัวร์สวิส) ทัวร์ฝรั่งเศส 9 วัน สายการบินไทย TG

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี เที่ยวกรุงโรม วาติกัน เข้าชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี บันไดสเปน เที่ยวอิตาลี ชมหอเอนปิซ่า เที่ยวฟลอเรนซ์ เที่ยวเวนิส เกาะอันแสนโรแมนติก ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อินเทอลาเก้น ยอดเขายูงเฟรา 11,333 ฟุต Top of Europe นั่งรถไฟ TGV เที่ยวปารีส ทัวร์ฝรั่งเศส ล่องแม่น้ำแซนน์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์ ขึ้นชมหอหอไอเฟล 9 วัน ด้วยสายการบินไทย TG โปรโมชั่นทัวร์ยุโรป ราคาพิเศษ พักโรงแรม 4[…]

Continue reading …
นครรัฐวาติกัน โรม อิตาลี Vatican, Rome, Italy

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ (ทัวร์สวิส) ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ การบินไทย TG 12 วัน

ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี กรุงโรม วาติกัน สนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี  บันไดสเปน  หอเอนปิซ่า  ฟลอเร้นซ์  เวนิส  เกาะอันแสนโรแมนติก ทัวร์สวิส อินเทอลาเก้น  ยอดเขายูงเฟรา  11,333 ฟุต Top  of  Europe  นั่งรถไฟ  TGV สู่นครปารีส ทัวร์ฝรั่งเศส ล่องแม่น้ำแซนน์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์  หอไอเฟิล  ประตูชัย  ถนนชองป์เอลิเซ่  จัตุรัสคองคอร์ด โบสถ์นอร์ทเทรอดาม นั่งรถไฟยูโรสตาร์ข้ามช่องแคบอังกฤษสู่มหานครลอนดอน ทัวร์อังกฤษ เยือนสโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประทับใจกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่มาดามทูสโซด์[…]

Continue reading …