ซิตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน Stockholm City Hall

ซิตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน Stockholm City Hall

ซิตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน Stockholm City Hall

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

FacebookTwitterEmailLine