ทัวร์เดนมาร์ก

ทัวร์กรีนแลนด์ 12 วัน 9 คืน 7 – 18 เม.ย. 2562 โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) ICE CAP POINT 660 Hiking “The World Heritage Trail ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (ICE BERG) อิควิป เซอร์เมีย (ต้นกำเนิดกลาเซียร์) อิลลูลิทแซท ล่องเรือ Targa ชมฟยอร์ดน้ำแข็ง เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR-56_GREENLAND THE LAND OF ICE 12 DAYS ล่องเรือ Targa (12 ที่นั่ง) สู่ Kangersuneq/Icefiord ภูมิทัศน์อันงดงามของผืนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่เป็นทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝั่งทะเล ภูเขาน้ำแข็งก้อนมหึมาลอยออกมาสู่ทะเลเปิด เรือค่อย ๆ เลียบฟยอร์ดผ่านเข้าสู่ช่องแคบ Qoornoq…

4 years ago

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน 2562 มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, ปราสาทโรเซนบอร์ก ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท รถไฟสายโรแมนติก ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด กรุงเฮลซิงกิ เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน

LOFT-EUR-68_SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา…

4 years ago

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน ปีใหม่ 2019 28 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62 กรุงโคเปนเฮเก้น ลิตเติลเมอร์เมด พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ปราสาทโรเซนบอร์ก ล่องเรือสำราญ DFDS กรุงออสโล สวนวิกเกอแลนด์ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติก เบอร์เก้น ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น โวส ฟลอม ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด กู๊ดวาเก้น เกโล่ ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท เฮลซิงกิ ล่องเรือสำราญ SILJA LINE สต็อกโฮล์ม ซิตี้ฮอลล์ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา แกมล่าสแตน

LOFT-EUR-68_SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ…

4 years ago

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9 วัน 31 ส.ค. – 8 ก.ย., 10-18 พฤศจิกายน และ 2-10 ธันวาคม 2561 กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ โอเรโบร เมืองคาร์ลสตัท กรุงออสโล สวนวิกเกอแลนด์ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง ฟลอม นั่งรถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) ล่องเรือชมซองน์ ฟยอร์ด กู๊ดวาเก้น เบอร์เก้น ล่องเรือสำราญ DFDS กรุงโคเปนเฮเก้น ลิตเติลเมอร์เมด พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ปราสาทโรเซนบอร์ก

LOFT-EUR-67C_SCANDINAVIA 9 DAYS  นำคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) จนถึงเมืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับท่านแล้วออกเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น "เมืองแห่งวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่…

4 years ago

ทัวร์โลโฟเทน หมู่เกาะสวรรค์แห่งนอร์เวย์ 10 วัน 12 – 21 ตุลาคม 2561 โคเปนเฮเก้น ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry ออสโล ทรอมโซ นาร์วิก สโววาร์ Å Village หมู่บ้านเรนเน ฮัมนอย์ คิรูนา (สวีเดน) สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์วาซา

LOFT-RC-28_LOFOTEN WONDERS NATURAL 10 DAYS “เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง สัมผัสความอบอุ่นจากผู้คนและสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขั้วโลก และเป้าหมายสุดท้ายกับการตามล่าแสงเหนือ เพราะที่นี่คือ เดนมาร์ก นอรเวย์และสวีเดน” (more…)

4 years ago

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 10 วัน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ปราสาทโรเซนบอร์ก พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น ล่องเรือสำราญ SILJA LINE พิพิธภัณฑ์เรือวาซา เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน

LOFT-EUR-68_SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) (more…)

4 years ago

ทัวร์นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 18-25 พฤศจิกายน 2561, 3-10 ธันวาคม 2561 เที่ยวกรุงออสโล รถไฟสายโรแมนติก ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) วังโรเซนบอร์ก

LOFT-EUR-67B_NORWAY- DENMARK8 DAYS เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี…

4 years ago

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 10 วัน ชมแสงออโรร่า แสงเหนือ 12 – 21 ต.ค. 61 และ 2 – 11 พ.ย. 61 ปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทเฟดเดอร์ริกบอร์ก โคเปนเฮเก้น ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry อุทยานฟร็อกเนอร์ ถนนคนเดิน คาร์ล โจฮันเกท ทรอมโซ ขับสโนว์โมบิล สุนัขลากเลื่อน Husky Safari นาร์วิก รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล คิรูนา สต็อกโฮล์ม ถนนคนเดินฮัมกาแตน กัมลาสแตน

LOFT-RC-28_Northern Lights Tromso 10 Days เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง สัมผัสความอบอุ่นจากผู้คนและสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขั้วโลก และเป้าหมายสุดท้ายกับการตามล่าแสงเหนือ เพราะที่นี่คือ เดนมาร์ก นอรเวย์และสวีเดน (more…)

4 years ago

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เจาะลึก 10 วัน ชมแสงออโร่า แสงเหนือ 12 – 21 ต.ค. 61 และ 2-11 พ.ย. 61 เดนมาร์ก เคฟลาวิก เรคยาวิก ล่องเรือชมวาฬ เคิร์กจูเฟล บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ น้ำตกเฮินฟอซซ่า วงแหวนทองคำ ขับรถสโนว์โมบิล น้ำตกสโกการ์ฟอส เคล้าส์เตอร์ ถ้ำคริสตัล / ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล โจกุลซาลอน วิค ชายหาดสีดำ เซลยาแลนฟอส บูลลากูน เคฟลาวิก นอร์เวย์ ออสโล

LOFT-RC-26_ The Secrets of Aurora Iceland 10 Days มุ่งหน้าสู่ดินแดนอันไกลโพ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า เพิ่มความอิ่มเอมใจให้กับชีวิต โดยการอยู่เคียงข้างธรรมชาติอันงดงาม ทั้งผืนดินอันมีเอกลักษณ์ ผืนน้ำแห่งความชุ่มฉ่ำ กระแสลมแห่งความพลิ้วไหว และไฟประทุจากพื้นพิภพ ทั้งหมดนี้ คือความลงตัวในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมกับปรากฎการณ์ที่ต้องเห็นก่อนตายกับ “แสงเหนือ”…

4 years ago

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เจาะลึก 10 วัน ชมแสงออโร่า แสงเหนือ 4 – 13, 21 – 30 ธ.ค. และ 28 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62 (ปีใหม่) เดนมาร์ก เคฟลาวิก เรคยาวิก น้ำตกสโกการ์ฟอส ขับรถสโนว์โมบิล เคล้าส์เตอร์ โจกุลซาลอน ถ้ำคริสตัล / ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล วิค ชายหาดสีดำ เซลยาแลนฟอส บูลลากูน วงแหวนทองคำ (Thingvellir Geyser Gullfoss) เคิร์กจูเฟล บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ น้ำตกเฮินฟอซซ่า เคฟลาวิก นอร์เวย์ ออสโล

LOFT-RC-26_ Freezing Aurora Iceland 10 Days มุ่งหน้าสู่ดินแดนอันไกลโพ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า เพิ่มความอิ่มเอมใจให้กับชีวิต โดยการอยู่เคียงข้างธรรมชาติอันงดงาม ทั้งผืนดินอันมีเอกลักษณ์ ผืนน้ำแห่งความชุ่มฉ่ำ กระแสลมแห่งความพลิ้วไหว และไฟประทุจากพื้นพิภพ ทั้งหมดนี้ คือความลงตัวในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมกับปรากฎการณ์ที่ต้องเห็นก่อนตายกับ “แสงเหนือ” เพราะที่นี่คือไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์…

4 years ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด