Dubrovnik

ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน ตามรอยซีรี่ย์ Game of Thrones 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ซาเกร็บ โบสถ์เซนต์มาร์ก ปราสาททรากอสคัน สนามกีฬาพูล่า อารีน่า หมู่บ้าน Rastoke อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (LOWER LAKE) ป้อมปราการ St.Michael’s ป้อมปราการคริส พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมการแสดงระบำลาโด้ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD ล่องเรือพาโนราม่า เที่ยวชมกำแพงเมืองโบราณ เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค

LOFT-CL151-Fantastic Croatia 8D5N V001-191025 ป้อมปราการคริส (The Klis Fortress) สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ซีรีย์เรื่องดังระดับโลก Game of Thrones เป็นป้อมปราการยุคกลางที่ตั้งอยู่บนภูเขาเหนือหมู่บ้านคริส (Klis) และอยู่ไม่ไกลจากเมืองสปลิท สร้างขึ้นโดยชาวอิลลีเรียโบราณ จากเดิมเป็นปราสาทที่ประทับของกษัตริย์โครเอเชีย สุดท้ายได้กลายเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ในช่วงสงครามออตโตมันในยุโรป ป้อมแห่งนี้ได้คอยปกป้องบ้านเมืองตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าสองพันปี และด้วยทำเลที่ตั้งของป้อมตั้งอยู่บนภูเขาสูงเด่นตระหง่า จึงทำให้เป็นจุดสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในการชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นเมืองสปลิทในระยะไกลได้อีกด้วย

Continue reading …
ดูบรอฟนิก, โครเอเชีย (Dubrovnik, Croatia) Oldtown Wall of Dubrovnik

ทัวร์ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย เฮอเซโกบีนา 10 วัน 7 คืน เวียนนา กราซ ลูบลิยานา ล่องเรือทะเลสาบเบลด ถ้ำโพสทอยน่า อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ พระราชวังดิโอคลีเธียน ดูบรอฟนิค ขึ้นกำแพงเมืองเก่า

LOFT-EUR-59A_Insight the World Heritage site 10 Days ที่ยวชมถ้ำโพสทอยน่า เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ำเชื่อมต่อถึงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สุดภายในถ้ำที่เรียกว่า Classic Karst ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ้ำยังมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต

Continue reading …
Dubrovnik

ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน 7 – 14 สิงหาคม 2562 กรุงซาเกรบ ปราสาททรากอสคัน สนามกีฬาพูล่า อารีน่า อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ป้อมปราการ St.Michael’s ป้อมปราการคริส พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมการแสดงระบำลาโด้ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD ล่องเรือพาโนราม่า เที่ยวชมกำแพงเมืองโบราณและเขตเมืองเก่า

LOFT-CL152 Fantastic Croatia 8D5N V001-190807 (TK) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที อุทยานแห่งสวรรค์ที่มีชื่อเสียงของประเทศโครเอเชีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากกว่าปีละ 1 ล้านคน จุดเด่นของที่นี่คือ ทะเลสาบที่มีเชื่อมต่อกันทั้งหมด 16 แห่ง และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาที่มีระดับสูงไม่เท่ากัน ทะเลาสาบย่อยๆจึงวางตัวลดหลั่นกันตามไหล่เขา น้ำที่ไหลไปมาระหว่างทะเลสาบจึงกลายเป็นน้ำตกใหญ่น้อยอย่างสวยงาม อีกทั้งสีของน้ำในทะเลสาบยังแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ ฤดูกาล และช่วงเวลาในแต่ละวัน ทั้งน้ำสีเขียว สีฟ้า สีคราม สีเทา[…]

Continue reading …
ดูบรอฟนิก, โครเอเชีย (Dubrovnik, Croatia)

ทัวร์โครเอเชีย 2019 เจาะลึก 8 วัน 5 คืน 19 – 26 เมษายน 2562 กรุงซาเกรบ จัตุรัสเจลาซิค นั่งรถรางสู่เมืองตอนบนของกรุงซาเกรบ โบสถ์เซนต์มาร์ก ประตูหิน ตลาดกลางเมือง มหาวิหารประจำเมือง ปราสาททรากอสคัน พูล่า สนามกีฬาพูล่า อารีน่า โรวินจ์ โบสถ์ยูฟีเมีย โอพาเทีย หมู่บ้าน Rastoke อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (LOWER LAKE) ชิเบนิก มหาวิหารเซนต์เจมส์ ป้อมปราการ St.Michael’s โทรเกียร์ ป้อมปราการคริส สปลิท พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน นีอุม อ่าวมาลี สตอน ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ดูบรอฟนิค ชมการแสดงระบำลาโด้ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD ล่องเรือพาโนราม่า เที่ยวชมกำแพงเมืองโบราณและเขตเมืองเก่า คาฟถัต

LOFT-CL_FANTASTIC CROATIA 8 DAYS 5 NIGHTS BY TURKISH AIRLINES นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง หรือไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิคได้ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆเสียหายและทรุดโทรม หลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณซ่อมแซมเมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิคก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลก[…]

Continue reading …
Dubrovnik

ทัวร์ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย เฮอเซโกบีนา 10 วัน 7 คืน 11 – 20 เม.ย. 2562, 26 เม.ย.-5 พ.ค. 2562 เวียนนา กราซ ลูบลิยานา ล่องเรือทะเลสาบเบลด ถ้ำโพสทอยน่า อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ พระราชวังดิโอคลีเธียน ดูบรอฟนิค ขึ้นกำแพงเมืองเก่า

LOFT-EUR-59A_INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS เที่ยวชมถ้ำโพสทอยน่า เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ำเชื่อมต่อถึงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สุดภายในถ้ำที่เรียกว่า Classic Karst ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ้ำยังมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต

Continue reading …
ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย

ทัวร์ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย มอนเตเนโกร 10 วัน 14-23 ธ.ค. 2561 เวียนนา กราซ ชลอสเบิร์ก ลูบลิยานา เบลด ล่องเรือทะเลสาบเบลด ลูบลิยานา ถ้ำโพสทอยน่า โอบาเทีย ซาเกรบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ สปลิต ซีบีนิก มหาวิหารเซนต์เจมส์ พระราชวังดิโอคลีเธียน เนอุม ดูบรอฟนิก มอนเตเนโกร พอดกอร์ริซ่า

LOFT-EUR-59A_INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตั้งอยู่ในกลางของประเทศ ถูกค้นพบขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ำตกที่สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นน้ำตกแบ่งเป็น 2 ระดับ น้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่ำสุดมีความสูง 503 เมตร

Continue reading …
ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย

ทัวร์ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย มอนเตเนโก 10 วัน 7 คืน 12-21 ต.ค. 2561 เวียนนา ล่องเรือทะเลสาบเบลด ถ้ำโพสทอยน่า ซาเกรบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ พระราชวังดิโอคลีเธียน ดูบรอฟนิก THE BEST OF MONTENEGRO

LOFT-EUR-59A_INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS ชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จุดชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซ้ำแบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง จากนั้นนำเที่ยวชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate), น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์[…]

Continue reading …
ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน 12-19 ตุลาคม 2561 ตามรอยซีรีย์ชื่อดังระดับโลก “Game of Thrones” นั่งรถรางสู่เมืองตอนบนของกรุงซาเกรบ โอพาเทีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK โทรเกียร์ สปลิท ป้อมปราการ The Klis Fortress ล่องเรือดำน้ำขนาดเล็ก พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ดูบรอฟนิค ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD ล่องเรือพาโนราม่า

LOFT-CL_Fantastic Croatia 8D5N (OS) New 2018 เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ที่ประกอบด้วย 4 ทะเลสาบได้แก่ MILANOVAC, GAVANOVAC, KALUDEROVAC และ NOVAKOVICA ชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน แล้วเดินไปชม VELIKI SLIP BIG WATERFALL น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ มีความสูงถึง 70 เมตรเลยทีเดียว 

Continue reading …
ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย 10 วัน 2018 ออสเตรีย สโลเวเนีย บอสเนีย มอนเตเนโกร เมษายน (สงกรานต์ 8-17 เม.ย.) – มิถุนายน 2561 เวียนนา กราซ ชลอสเบิร์ก ลูบลิยานา เบลด ล่องเรือทะเลสาบเบลด ลูบลิยานา ถ้ำโพสทอยน่า โอบาเทีย ซาเกรบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ สปลิต ซีบีนิก มหาวิหารเซนต์เจมส์ พระราชวังดิโอคลีเธียน เนอุม ดูบรอฟนิก เมืองโบราณ ขึ้นกำแพงเมืองเก่า มอนเตเนโกร พอดกอร์ริซ่า

LOFT-EUR-59_INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS เข้าสู่เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เมืองดูบรอฟนิกเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานามไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง, สร้างโบสถ์, วิหาร สร้างจัตุรัสและน้ำพุ บ้านเรือนต่างๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมกำแพงโบราณสูงตระหง่าน

Continue reading …
ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย 10 วัน 2018 ออสเตรีย สโลเวเนีย บอสเนีย สงกรานต์ 11-20 เม.ย. 2561 เวียนนา กราซ ชลอสเบิร์ก ลูบลิยานา เบลด ล่องเรือทะเลสาบเบลด ลูบลิยานา ถ้ำโพสทอยน่า โอบาเทีย ซาเกรบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ สปลิต ซีบีนิก มหาวิหารเซนต์เจมส์ พระราชวังดิโอคลีเธียน เนอุม ดูบรอฟนิก เมืองโบราณ ขึ้นกำแพงเมืองเก่า เคเบิ้ลคาร์,เคฟทัท ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

LOFT-EUR-59A_INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE 10 DAYS นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตั้งอยู่ในกลางของประเทศ ถูกค้นพบขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ำตกที่สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นน้ำตกแบ่งเป็น 2 ระดับ น้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่ำสุดมีความสูง 503 เมตร

Continue reading …