ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 5 วัน 3 คืน 15 – 19 ก.ย.59 ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านชินเซไค ชินไซบาชิ

ปราสาทโอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี Osaka Castle in Autumn

LOFT-JP4-G6_GOHOUBI SUMMER DAY FLIGHT (OSAKA) 5 DAYS 3 NIGHTS

กำหนดการเดินทาง

 • 30 JUN – 4 JUL
 •  14 – 18 JUL
 •  18 – 22 AUG
 •  15 – 19 SEP 2016

“ปราสาทโอซาก้า”  สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้ มีการสำรวจ และพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โอซาก้า ( B / – / – )

09.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C

โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

11.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 672

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ STAR GATE HOTEL KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่สอง EXPO PARK – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – ย่านชินเซไค ( B / L / – )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “EXPO PARK” ในอดีตสวนสาธารณะแห่งนี้เคยเป็นสถานที่จัดงาน EXPO มาก่อน ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณ ที่ต่างแบ่งเวลาออกดอกตามฤดูกาล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์ Tower of the Sun” หรือหอคอยแห่งดวงอาทิตย์ อนุสาวรีย์รูปทรงแปลกตาที่มองแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเคยเป็นแลนด์มาร์ก และเป็นจุดศูนย์กลางของงาน ออกแบบโดยนายโอคาโม ทาโร่ และเป็นแรงบันดาลใจให้นายนาโอกิ อุรุซาว่า ที่นำอนุสาวรีย์แห่งนี้มาวาดร่วมอยู่ในการ์ตูนเรื่อง 20th Century Boy ด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้ มีการสำรวจ และพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า

นำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอางและสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

หอคอย Tsutenkaku ชินเซไค โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

จากนั้น นำท่านไปยังย่าน “ชินเซไค” ย่านที่มีประวัติมาตั้งแต่ปี 1903 เมื่อรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้า ในประเทศครั้งที่ 5 บริเวณนี้และย่าน Tennoji ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดแสดง หลังเสร็จสิ้นการแสดงแล้ว ทางราชการได้ตกลงให้สร้างสวนสาธารณะ Tennoji และหอคอย Tsutenkaku ไว้เป็นที่ระลึก และยังมี Janjan Yokocho เขตการค้าซึ่งมีร้านอาหาร Kushi-katsu, Dote-yaki และโรงแข่งหมากรุกญี่ปุ่นอยู่หลายร้าน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอย tsutenkaku รูปปั้น Biligen และโคมกระดาษรูปปลาปักเป้า สัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของที่นี่กันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ STAR GATE HOTEL KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ( B / – / – )

หรือ ทัวร์เสริม: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน + ตั๋วรถไฟ (เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก 2,300 บาท / ท่าน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม –> นำท่านไปยัง “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” โดยรถไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ในโลกของสีสันแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งตื่นเต้นเร้าใจไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดกับสวนสนุก อันยิ่งใหญ่ตระการตาของโลกภาพยนตร์ ให้ท่านร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจ จากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น โซน “ฮอลลิวูด” ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นสุดฮอท “สไปร์เดอร์แมนเดอะไรด์” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ ค้นหาความลับของ “ไอ้แมงมุม” กับเครื่องเล่น 3D ให้ท่านผจญภัยกับไอ้แมงมุม ต่อสู้กับเหล่าวายร้าย ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สัมผัสได้ต่างจากเครื่องเล่นอื่นๆ ที่ท่านได้เคยสัมผัสมา พบกับการผจญภัยกับโลกของไซเบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกับ “TERMINATOR 2” ที่ปรากฎขึ้น พร้อมกับพลังที่ทำให้ท่านต้องผงะจนหลังติดพนักเก้าอี้ ให้ท่านได้สนุกต่อ กับโซน “ซานฟรานซิสโก” พบกับฉากเพลิงไหม้ที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” หรือ นั่งรถซีมูเลเตอร์ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จากเรื่อง “แบ็ค ทู เดอะฟิวเจอร์”

https://www.youtube.com/watch?v=G9OcyZci3IQ

โซน “จูราสสิค พาร์ค” ให้ท่านล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์ จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค” หรือ โซล “ อะมิตี วิลเลจ” ให้ท่านนั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือน อยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน ของค่ายยูนิเวอร์แซล อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆ สัมผัสประสบการณ์สนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ “Spider Man” สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น “Simulator”ของฉากภาพยนตร์เรื่อง “Back Tothe Future” จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปยังโลกแห่งเวทมนต์ที่ร่ายมนต์ใส่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก ในโซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ด้วยการเนรมิตพื้นที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งนี้ ให้เป็นฉากต่างๆของโลกเวทมนต์ ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ ของเหล่าพ่อมด แม่มด หมู่บ้านฮอกมี้ด สถานีรถไฟคิงส์ครอส ร้านขายของแปลกประหลาดในโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้ และไม่พลาดกับการลอง บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มขึ้นชื่อของเหล่าพ่อมด แม่มด อิสระ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ STAR GATE HOTEL KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย – สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ห้า สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

00.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673

05.00 น.เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

******************************************************

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)

วันเดินทาง

 • 30 JUN– 4 JUL’16
 • 14 – 18 JUL’16
 • 18 – 22 AUG’16
 • 15 – 19 SEP’16

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 32,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 30,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 28,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,200.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 17,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 17,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 17,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 15,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 4,200.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า หมายเหตุ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้นการจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึ้นเครื่องท่านละ 1 ใบ
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

กรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองต้องทำเป็น แผนแบบเดี่ยวเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • กรณีผุ้เดินทางเป็น ไม่เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ
 • กรณีผู้เดินทางไม่ได้เดินทางเริ่มต้นจากประเทศไทย
 • *** กรณีดังกล่าวข้างต้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะ ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
 • กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่แผนกตั๋วเครื่องบินได้กำหนดไว้ในอินวอยซ์ เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610