ทัวร์สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 7 – 18 ก.ค. 2560, 8 – 19 ก.ค. 2560, 1 – 12 ส.ค. 2560 ล่องเรือสำราญเดินสมุทร DFDS พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง รถไฟสายโรแมนติก ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ทะเลสาบไอนารี หมู่บ้านซานตาคลอส ล่องเรือสำราญเดินสมุทร Silja Line พิพิธภัณฑ์วอซ่า

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa สต๊อกโฮล์ม

LOFT-EUR-51S_MIDNIGHT SUN FJORD 12 DAYS

นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) จากมีร์ดาลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย สุดปลายทางที่หมู่บ้านฟลอม ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคฟยอร์ด

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 7 ก.ค. / 8 ก.ค. / 1 ส.ค.

23.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วันที่ 2 โคเปนเฮเก้น – โรเซนบอร์ก – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ล่องเรือสำราญเดินสมุทร DFDS 8 ก.ค. / 9 ก.ค. / 2 ส.ค.

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

ทัวร์โคเปนเฮเก้น จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ทัวร์เดนมาร์ก

07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร แล้วนำเที่ยวชมเมืองผ่านจัตุรัสซิตี้ฮอลล์

ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า

น้ำพุเกฟิออน

เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นไปชมพระราชวัง อมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

ปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg) ปราสาทโรเซนบอร์กตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน

นำท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุล้ำค่าอย่างวิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื่องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎที่ประดับด้วยอัญมณี

ปราสาทโรเซนบอร์ก มหามงกุฎ, เครื่องประดับที่ทำจากเพชรและอัญมณีต่างๆ โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) Rosenborg Castle, Copenhagen, Denmark

นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชรมหามงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงรายใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลีที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.30 น. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

17.00 น. เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน

20.30 น. อาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ Local

พักค้างคืนบนเรือสำราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ SEASIDE CABIN www.dfdsseaways.com

วันที่ 3 ออสโล – เที่ยวชมเมือง – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – บินสู่เบอร์เก้น เมืองมรดกโลก 9 ก.ค. / 10 ก.ค. / 3 ส.ค.

08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่างเส้น ทางเรือสำราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารบนเรือสำราญ Scandinavian Buffet

Oslo Opera House

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648

นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

อุทยานฟร็อกเนอร์ ผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ ออสโล ประเทศนอร์เวย์

แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

บริกเกน (BRYGGEN) มรดกโลก Unesco เบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ Bergen

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองท่าแห่งนอร์เวย์ตะวันตกเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ฟยอร์ด ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด

16.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์วีเจี้ยน เที่ยวบินที่ DY620 สู่เมืองเบอร์เก้น

ทัวร์เบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)

17.15 น. ถึงเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

ยอดเขา Floyen เบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์ Bergen, Norway

อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด

นำท่านเข้าพักโรงแรม CLARION HOTEL ADMIRAL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.nordicchoicehotels.com

วันที่ 4 เบอร์เก้น – โวส – รถไฟสายโรแมนติก – ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด – เกโล่ 10 ก.ค. / 11 ก.ค. / 4 ส.ค.

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet

Sognefjord Norway ฟยอร์ด นอร์เวย์

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโวส เมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีทั้งป่า, เขา, แม่น้ำ, ลำธาร และลานสกีกว้างในฤดูหนาว เป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองมาพักผ่อนกันในฤดูร้อน

รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) จากมีร์ดาลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที

นำคณะนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) จากมีร์ดาลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ

และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย สุดปลายทางที่หมู่บ้านฟลอม ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคฟยอร์ด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน

Gudvangen กู๊ดวาเก้น

จนถึงเมืองกู๊ดวาเก้น รถรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองเกโล่ เมืองสกีรีสอร์ทของชาวนอร์เวย์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าพักโรงแรม BARDOLA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.bardola.no

วันที่ 5 เกโล่ – ออสโล – ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท 11 ก.ค. / 12 ก.ค. / 5 ส.ค.

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet

Oslo Norway ออสโล

08.00 น. รถโค้ชนำคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว (287 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าพักโรงแรม RADISSON BLU OSLO AIRPORT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

วันที่ 6 ออสโล – บินสู่อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวด – นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 ก.ค. / 13 ก.ค. / 6 ส.ค.

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet

07.30 น. หลังอาหาร นำคณะออกดินทางสู่สนามบิน

10.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY320 สู่เมืองอัลต้า

12.40 น. คณะเดินทางถึงเมืองอัลต้า เมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์เวย์ เมืองนี้ท่านสามารถชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ เพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese / Local

14.00 น. นำท่านขึ้นสู่ดินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคปที่เมืองฮอนนิ่งสแวก ที่ตั้งอยู่บนดินแดนเหนือสุดที่มีประชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนือ นำท่านเข้าสู่ที่พัก (203 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

21.00 น. ออกเดินทางสู่ที่ตั้งของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป” ซึ่งตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ รัชกาลที่ ๕ เสด็จเยือนแหลมเหนือหรือนอร์ทเคป ประเทศนอร์เวย์ nordkapp north cape rama 5 thai king

ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย

รับฟังและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปด้วย แชมเปญแกล้มด้วยไข่ปลาคาร์เวียเลิศรส แล้วรับมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้มาเยือน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

นำท่านเข้าพักโรงแรม SCANDIC NORDKAPP หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.no

วันที่ 7 ฮอนนิ่งสแวก – คาราสจ็อก – ทะเลสาบไอนารี – อิวาโล่ 13 ก.ค. / 14 ก.ค. / 7 ส.ค.

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet

09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองคาราสจ็อก เมืองพรมแดนระหว่างนอร์เวย์และฟินแลนด์ หรืออีกนัยหนึ่งคือเมืองหลวงของชาวซิมิ (ชาวแลปป์) ชาวพื้นเมืองในเขตฟินน์มาร์ก ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่นได้เป็นอย่างดี (237 ก.ม.)

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี้เป็นเขต Lapland ของชาว Sami ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 80 ก.ม. นำท่านเข้าชม SIIDA MUSEUM (OPENING HOURS In summer, June 1 – September 19 from 9 a.m. to 8 p.m. daily) พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ที่จัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ๆ แรกเป็นเอ็กซิบิชั่น บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง และอีกส่วนหนึ่งเป็น Open Air Museum ที่ให้ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศจริงของการดำรงชีวิต เป็นกลุ่มชาติพันธ์เก่าแก่ที่เคยโยกย้ายถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้ใช้งาน

ทัวร์ฟินแลนด์ นั่งเลื่อนหิมะ กวางเรนเดียร์ (Reindeer Sleigh) พร้อมรับ REINDEER DRIVING LICENSE, Ivalo, Finland

ซึ่งท่านสามารถหาซื้อสินค้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากกวางเรนเดียร์เป็นของฝาก แล้วเดินทางสู่เมืองอินารี

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าพักโรงแรม IVALO HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.hotelivalo.fi

วันที่ 8 อิวาโล – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – บินสู่เฮลซิงกิ 14 ก.ค. / 15 ก.ค. / 8 ส.ค.

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet

08.00 น. เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ) (288 ก.ม.)

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย นำท่านสู่หมู่บ้านซานตาคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์

หมู่บ้านซานตาคลอส ฟินแลนด์ santa claus village finland

สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดี เป็นที่ระลึกในการมาเยือน จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบินโรวาเนียมิ

18.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY430

19.25 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ รถรอรับคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL HELSINKI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

วันที่ 9 เฮลซิงกิ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือสำราญเดินสมุทร Silja Line 15 ก.ค. / 16 ก.ค. / 9 ส.ค.

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Breakfast

09.00 น. เที่ยวชมกรุงเฮลซิงกิ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มต้นจากมาร์เก็ตสแควร์ (Market Square) เด่นตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิก ประดับยอดโดมสีเขียว ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือ จัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย

จากนั้นไปชมโบสถ์หิน (Rock Church) เสน่ห์ของโบสถ์แห่งนี้เจาะเข้าไปในโพรงหินขนาดใหญ่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างล้ำลึก

มหาวิหารอุสเพนสเก้ เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ Uspenski Cathedral, Helsinki, Finland

ผ่านชมมหาวิหารอุสเพนสกี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากนิกายออร์ธอดอกซ์ สวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิ อาทิ STOCKMANN ซึ่งเป็นดีพาร์ทเมนท์สโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ SILJA LINE ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในการเดินทางของท่านสู่กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงของสวีเดน)

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ Local Buffet

พักค้างคืนบนเรือสำราญเดินสมุทร SILJA LINE ห้องพักแบบ SEASIDE CABIN www.tallinksilja.com

วันที่ 10 กรุงสต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑ์วอซ่า – ซิตี้ฮอลล์ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 16 ก.ค. / 17 ก.ค. / 10 ส.ค.

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือสำราญ Scandinavian Buffet

09.45 น. ถึงท่าเทียบเรือ ณ กรุงสต็อกโฮลม์ รถรอรับแล้วนำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ทัวร์สต็อกโฮลม์ จุดชมวิว สวยงามราวกับภาพวาด เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ ทัวร์สวีเดน

 

นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว สวยงามราวกับภาพวาด เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

 สต็อกโฮล์มซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค

 

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุก ๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล ในห้องบลูฮอลล์ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa สต๊อกโฮล์ม

แล้วไปชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95% และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดง เรือลำนี้ในเมืองสต๊อกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ, ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของสต๊อกโฮลม์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU ROYAL VIKING STOCKHOLM หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

วันที่ 11 เดินทางสู่สนามบิน – กลับกรุงเทพฯ 17 ก.ค. / 18 ก.ค. / 11 ส.ค.

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet

10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่ 12 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ 18 ก.ค. / 19 ก.ค. / 12 ส.ค.

05.50 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 7 – 18 ก.ค. 2560
 • 8 – 19 ก.ค. 2560
 • 1 – 12 ส.ค. 2560

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 166,000.-
 • Child 4-11 With Bed 150,000.-
 • Child 4-6 No Bed 133,000.-
 • DBL SGL USED 30,000.-
 • SGL SUPP 27,000.-
 • NO TKT ADL/ CHD -27,000.-/-19,900.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
 • ค่าสายการบินภายในประเทศ (OSL-BGO / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก, พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ล่องเรือฟยอร์ด, ค่ารถรางขึ้นยอดเขา ฟลอยเอ่น, ค่าเข้าศูนย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน, พิพิธภัณฑ์แลปป์, ซิตี้ฮอลล์ และพิพิธภัณฑ์เรือวอซา
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ***โปรแกรมทัวร์ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เป็นโปรแกรมทัวร์เฉพาะเทศกาลที่ต้องมีการสำรองที่พักและตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการที่ตัวแทนต้องชำระค่าสำรองที่พักหรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเป็นเวลานาน ดังนั้นผู้เดินทางควรมีความพร้อมก่อนการเดินทาง เนื่องจากหากยกเลิกการเดินทางกระทันหัน และ/หรือ ยกเลิกหลังจากที่กรุ๊ปปิดการขายแล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จากต่างประเทศ***

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610