ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ 7 วัน 18-24 ต.ค.60(วันปิยะ) ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม ทะเลสาบเทคาโป ไครสเชิร์ช  โบทานิกการ์เด้น  อะคารัว ล่องเรือชมโลมา

กระโดดบันจี้ ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์

LOFT-WB-03_HOLIDAY NEW ZEALAND 7D 

ควีนส์ทาวน์–นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป- ไครสเชิร์ช – โบทานิกการ์เด้น  –  อะคารัว – ล่องเรือชมโลมา 

 • พิเศษ.. รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค
 • เมนูกุ้งมังกร และ เป๋าฮี้อทะเลใต้พร้อมไวน์รสเลิศของนิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง    

 • 11-17    ตุลาคม 2560
 • 18-24   ตุลาคม 2560 (วันปิยะ)
 • 15-21 พฤศจิกายน 2560
 • 06-12 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ)

วันแรก กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.10 น. เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

วันที่สอง ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค + LUGE

07.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121

14.30 น. ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์  นำท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้ำใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร

ท่านจะได้ สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชม ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว ให้ท่านตื่นเต้นกับการนั่ง LUGE ลงไหล่เขาพร้อมชมวิวอันงดงามของยอดเขาและเมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ท์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบพีค

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – แอโร่ทาวน์ – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะแม่น้ำคาวารัว ให้ท่านได้แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุดๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้

(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ )  ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการ กระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า )

นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบ วาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อม สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านควีนส์สตรีท มอลล์ มีทั้งร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้า ร้านอาหารและร้านกาแฟ ผับ บาร์ คาสิโน และยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดถึง 4 ทุ่ม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ เมนูกุ้งมังกร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล –โอมาราม่า – ทะเลสาบปูคากิ+แซลมอน – เทคาโป

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่าน เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทางต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนาด เล็กบนที่ราบสูง เป็นอีกเมืองที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า และฝูงแกะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี  นำท่านสู่ฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอลที่คุณภาพดีและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศนิวซีแลนด์ ให้ท่านชิมและเลือกซื้อแซลมอลคุณภาพดีเพื่อเป็นของฝาก

เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบตะวันตก ในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PEPPERBLUE WATER หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เทคาโป – แอชเบอตัน – ชมเมืองไครสเชิร์ช – โบทานิกการ์เด้น และพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่                               

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ เดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบจีน

นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ที่ร่งรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่   ชมความงามของ แม่น้ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นก่อน ตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมือผู้ดีไม่มีผิด  ผ่านชมการอาหารบ้านเรือนที่กำลังซ่อมแซมให้เหมือนเดิมมากที่สุดหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมือหลายปี เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และดอกไม้เมืองหนาว นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ ที่รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์และทุ่งราบแคนเทอร์เบอรี่ ให้ท่านได้ชมโครงกระดูกนกมัวที่ขุดพบและเคยเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในอดีต และกระดูกสัตว์ต่างๆและหินสีเขียว รวมถึงความเป็นมาของชาวเมารีที่เข้ามาตั้งถิ่นถานในประเทศนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย   เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อพร้อมไวน์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม   RENDEZVOUSE CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า

วันที่หก ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมือง เดียวในนิวซีแลนด์ ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีขื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ตัวเล็กแสนน่ารัก สำหรับตัวผู้ตัวมีความยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และน้ำหนักอยู่ที่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแห่งนี้และบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้ ๆ เรือทำให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวน้ำและอาหารในอ่าวแห่งนี้ที่มีปลาชุกชุม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

เดินทางกลับสู่เมืองไครสเชิร์ช จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ บนที่ราบสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ชและบริเวณยอดเขาที่สวยงามต่างๆ โดยรอบของเมืองไคร้สท์เชิร์ช จากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารแบบอาหารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RENDEZVOUSE CHRISTCHURSH หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

04.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  อาคารระหว่างประเทศ

06.05 น. ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138

07.48 น. ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

10.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ…

ราคารวมตั๋ว 11-17 ตุลาคม 2560

 • ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 85,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  80,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง  73,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง   66,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  14,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด   2,000.- บาท

ราคารวมตั๋ว 18-24 ต.ค.60(วันปิยะ)/15-21 พ.ย.60/06-12 ธ.ค.60/

 • ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 89,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  84,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง    77,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง    70,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ   14,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 2,000.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง 59,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่   56,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง    51,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง   48,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  14,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 2,000.- บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  ( QF) ตลอดการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างอ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 • ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน  17 พฤศจิกายน 2559  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน 

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610