ทัวร์ฟินแลนด์ เอสโทเนีย 8 วัน ปีใหม่ 2018 ล่าแสงเหนือ 29 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 กรุงเฮลซิงกิ นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker ขับ Snowmobile หมู่บ้านซานตาคลอส Husky Safari บ้านอิกลู GLASS IGLOO

ภายในห้อง โรงแรม Glass Igloo ที่ Kakslauttanen Arctic Resort ประเทศฟินแลนด์

LOFT-EUR-66A_FINLAND ESTONIA GLASS IGLOO 8 DAYS

ชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ (Finish Lapland) หรือบ้านของซานตาคลอส ลุงซานต้าแสนใจดี นั่งรถเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์มาแจกของขวัญให้แก่เด็กๆในวันคริสต์มาส นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบัตร

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการมากมายกิจกรรมที่หาไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้

 • พักบ้านอิกลู นอนชมดาว และแสงเหนือ (แสงออโรร่า) บ้านเรือนกระจก ซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ
 • ทะยานไปในทุ่งหิมะกว้างโดยรถ Snowmobile พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์
 • เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวแลปป์ที่ KOTA Village กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก
 • นั่งลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (Reindeer Sleigh) ที่จะทำให้ท่านสนุกสนานไปอย่างมิรู้ลืม
 • เยือนถิ่นซานตาครอส (Santa Claus Village) หมู่บ้านซานต้าขวัญใจของเด็ก ๆ ทั่วโลกที่เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)
 • เยี่ยมชมเมืองปอร์โว เมืองสวยที่ได้รับการอนุรักษ์แบบสโลว์ไลฟ์ของชาวฟินน์ บ้านไม้โบราณเรียงรายริมฝั่ง
 • สะดวกสบายด้วยเที่ยวบินตรงของ Finnair เป็นเครื่องแบบ AIRBUS A350 เครื่องบินโดยสารสุดไฮเทค ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูง คือนวัตกรรมของการผลิตอากาศยานแห่งอนาคต

โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ เอสโทเนีย 8 วัน ปีใหม่ 2018 ล่าแสงเหนือ 29 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 กรุงเฮลซิงกิ นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker ขับ Snowmobile หมู่บ้านซานตาคลอส Husky Safari บ้านอิกลู GLASS IGLOO

29 ธ.ค. 60 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – ปอร์โว ศุกร์

06.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY142

14.55 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ หลังผ่านพิธีผ่านคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางสู่เมืองปอร์โว

บ่าย นำคณะเดินทางสู่เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน

เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านชอปปิ้ง ที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg พื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเฮลซิงกิ (52 ก.ม.)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HELSINKI HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www,ihg.com

ทัวร์ทาลลินน์ โอลด์ทาวน์ ที่มีกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง โอบล้อมชวนให้นึกไปถึงยุคอัศวินเทมปลาร์ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกและได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ทัวร์เอสโตเนีย

30 ธ.ค. 60 กรุงเฮลซิงกิ – ทาลลินน์ – เที่ยวชมเมืองเก่า – The Palace of Toompea – Viru Gate – ช้อปปิ้ง เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือข้ามทะเลบอลติกไปยังเมืองทาลลินน์ จากนั้นนำท่านล่องเรือ Tallink Silja High Speed Cruise สู่เมืองทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

12.30 น. เรือเทียบท่าที่เมืองทาลลินน์ จากนั้นรถโค้ชพาคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

14.00 น. เที่ยวชมเมืองทาลลินน์ เข้าสู่เขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ ที่มีกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางโอบล้อมชวนให้นึกไปถึงยุคอัศวินเทมปลาร์ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกและได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี นำท่านเดินชมเมืองเริ่มจากเขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ เพื่อให้ท่านได้ชม The Palace of Toompea ซึ่งในปัจจุบันคือรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า แล้วนำท่านไปชมงานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ ที่สร้างขึ้นตามพระบัญชาของ ชาร์ล อเล็กซานเดอร์ที่ 3 โดยช่างฝีมือจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ่ายรูปกับ DOME CHURCH โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านชม Tall Herman Tower ป้อมปราการเมืองเก่าในยุคกลาง

จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสทาวน์ฮอลล์ในเขตโลเวอร์ทาวน์ งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิคสร้างก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนทั้งแบบอาร์ตนูโวและโกธิค ล้วนได้ รับการบูรณะไว้อย่างน่าชม ใกล้กันจะเป็น The Town Hall Pharmacy ร้านขายยาที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองย่านถนนคนเดินที่เริ่มจาก Viru Gate มีสินค้าพื้นเมือง อาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

16.30 น. นำท่านล่องเรือ High Speed Cruise เดินทางกลับสู่กรุงเฮลซิงกิ

18.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HELSINKI HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www,ihg.com

31 ธ.ค. 60 เฮลซิงกิ – เที่ยวชมเมืองหลวง – เคมิ อาทิตย์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์

แล้วนำชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี พาท่านชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

12.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางสู่เมืองเคมิ

13.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY513

15.30 น. ถึงสนามบินเมืองเคมิ (Kemi) ในเขตแลปป์แลนด์ ประเทศฟินแลนด์ เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก รถรอรับคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERIHOVI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.merihovi.fi

1 ม.ค. 61 นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker จันทร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร รถโค้ชรอรับคณะเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ

12.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือของ SAMPO Icebreaker เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว นำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน้ำแข็ง Local

13.00 น. -17.00 น. เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตร ในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล Ice Swimming ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERIHOVI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.merihovi.fi

สโนว์โมบิล Snowmobile

2 ม.ค. 61 ขับ Snowmobile – หมู่บ้านซานตาคลอส – โรวาเนียมิ อังคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี

เครื่องกันหนาว ถุงมือ รองเท้าบูท Thermal Suit

โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง

KOTA VILLAGE CAMP กระท่อมของชาวแลปป์

จนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว จิบน้ำชา TEEPEE “KOTA” สูตรพิเศษโดยเฉพาะพร้อมอาหารว่างแซนด์วิชและชา-กาแฟ

นั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ พร้อมรับ REINDEER DRIVING LICENSE เป็นที่ระลึก ทัวร์ฟินแลนด์

จากนั้นชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะที่สำคัญของคุณลุงซานต้าใช้เทียมเลื่อนหิมะ มีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ พร้อมรับ REINDEER DRIVING LICENSE เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางนำคณะเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

ชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ (Finish Lapland) หรือบ้านของซานตาคลอส ลุงซานต้าแสนใจดี นั่งรถเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์มาแจกของขวัญให้แก่เด็กๆในวันคริสต์มาส

หมู่บ้านซานตาคลอส ฟินแลนด์ santa claus village finland

นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบัตร

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC ROVANIEMI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

kakslauttanen arctic resort หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloo) ฟินแลนด์

3 ม.ค. 61 แคสสลอตทาเน่น – Husky Safari – บ้านอิกลู GLASS IGLOO พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloo) ซึ่งตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (Lapland) ของประเทศฟินแลนด์ (239 ก.ม.)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

ภายในห้อง โรงแรม Glass Igloo ที่ Kakslauttanen Arctic Resort ประเทศฟินแลนด์

นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นำเข้าพักในหมู่บ้านเรือนกระจก ซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ผลิตจากกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอดเพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง และไม่ให้บดบังทัศนียภาพความงามด้านนอกห้อง เพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน และไม่ควรพลาดกับประสบการณ์การเข้าพักในช่วงฤดูหนาว ในวันที่ท้องฟ้าเปิดท่านจะได้นอนบนเตียงแสนอุ่นพร้อมชมวิวแสงเหนือสุดสวยที่รอคอยทุกท่านในค่ำคืนฤดูหนาว

บ่าย นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ

Husky Safari สุนัขลากเลื่อน ฮัสกี้ หมาลากเลื่อน ทัวร์ฟินแลนด์

ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด

หมาลากเลื่อน ฮัสกี้ สุนัขลากเลื่อน Husky Safari ฟินแลนด์ lapland finland

นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็Helนกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOO www.kakslauttanen.fi

4 ม.ค. 61 อิวาโล่ – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ พฤหัสบดี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นถ่ายรูป จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบินเมืองอิวาโล่

15.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY602

17.15 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

18.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY145

5 ม.ค. 60 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ศุกร์

09.15 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

 • 29 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

ค่าทัวร์ต่อท่าน : 

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   139,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  125,500.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ    111,500.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single Room) จ่ายเพิ่มท่านละ    24,500.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ     -35,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ   -29,500.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ Snowmobile / Reindeer Sleigh / ค่าล่องเรือสำราญ Silja Line / ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข